Parohia ,,Sfinții Voievozi”-Săceni (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Săceni este o comunitate rurală cu administraţie proprie, aşezată în mijlocul judeţului Teleorman pe partea stângă a pârâului Tinoasa, pe un teren  şes, la o depărtare de 18 km N-E de municipiul Roşiorii de Vede, pe DJ 612. Din componența comunei face parte și satul Ciurari. Din păcate nu există documente care să ateste cert perioada de formare a satului. Bătrânii  susţin ideea că  prin 1805-1806, datorită dărilor cerute de domnii fanarioţi, mai multe familii fără posibilităţi  materiale se refugiază pe proprietatea lui Matei Păucescu, moşier ce deţinea o funcţie administrativă în divanul lui Vodă Caragea şi care putea oferi protecţie datorită postului ocupat. Pădurile locului (ce ocupau suprafeţe întinse) asigurau un adăpost sigur celor fără posibilităţi de plată. Cu timpul, refugiaţii vor fi angajaţi ca şi clăcaşi. Primele case au fost, probabil, bordeie de pământ ce s-au dezvoltat şi au format actuala vatră. Denumirea localității se pare că vine de la oamenii săraci ai acelor aşezări rudimentare dintru începuturi. Localnicii din satele învecinate i-ar fi numit pe cei refugiaţi aici „Sărăceni”, nume ce s-a transformat în timp în „Săceni”. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Din mărturiile bătrânilor, se pare că biserica a fost zidită între anii 1846-1847. Documentele de arhivă confirmă faptul că între anii 1918-1924 sfântul lăcaş a fost rezidit din iniţiativa maiorului Vasile Decuseară din Lăpuşna-Maramureş şi ale domnului Nikifor Marinovici din Basarabia. Se cunoaşte, de asemenea, numele pictorilor, Petre Chicicu şi Alexandru Chivanu. [PICTURA] În anul 1994 se vor face din nou reparaţii capitale şi se va reface pictura în ulei, prin osteneala unor familii de enoriaşi, pictor fiind Andrei Vlăduţ din Bucureşti. La 20 noiembrie 1994 biserica, îmbrăcată în haine de sărbătoare, va fi resfinţită de Preasfinţitul Galaction Stângă, în prezenţa întregii comunităţi. [PISANIA] ,,Această sfântă biserică cu hramul Sfinţii Voievozi s-a zidit în anul 1847. În anul 1918 s-a  reparat şi s-a repictat prin contribuţia sătenilor şi a fraţilor noştri basarabeni, maior Vasile Decuseară şi Marinovici Nikifor. În anul 1994 în zilele Preafericirii Sale, Patriarhul Teoctist şi al Preasfinţiei sale Calinic de la Curtea de Argeş, protoiereu fiind preacucernicul părinte Ilie Vişan, cu cheltuiala familiei Ioan Didă, s-au făcut lucrări de reparaţie pictură din nou, gard şi trotuar în memoria bunicilor săi Radu, Anghelina, baba Ioana, Ion, Voica şi a părinţilor Constantin şi Maria şi a fratelui Nicolae pentru binele şi fericirea copiilor şi a nepoţilor săi. Lucrările de pictură din nou în ulei s-au făcut de pictorul Andrei Vlăduţ din Bucureşti şi s-au terminat la 6 februarie 1994. Au mai ajutat familiile Crăciun, cântăreţ Savu Marin şi enoriaşii satului.” Biserica din Săceni este o construcţie din cărămidă, în formă de navă, cu o lungime de 21,60 m, o lăţime de 6,05 m, o înălţime de 15,70 m şi o grosime a zidurilor de 0,78 m. Sfântul lăcaş are un număr de 10 ferestre şi 3 turle, una mai mare, aşezată pe naos, şi două mai mici, aşezate pe pronaos. Construite în formă hexagonală, turlele sunt din lemn învelit cu tablă în solzi. Pridvorul bisericii este închis şi pictat, iar catapeteasma din lemn de brad are 4 registre picturale.  [ANEXE] Clopotniţa este ridicată în anul 2010 şi are prevăzută şi o cancelarie şi un paraclis în construcţie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Ion Gîdea (1918-1934), pr. Constantin Diaconu (1918-1951), pr. Eugen Mihăilă (1941-1952), pr. Andrei Pogorivici (1952-1959), pr. Marin Dumitrescu (1960-1963), pr. Stelian Tănăsescu (1971-1987), pr. Vasile Ţibulcă (din 1994).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinții Voievozi”; [ADRESA] Comuna Săceni, județul Teleorman cod poştal 147305. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.