Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva”-Tecuci I (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi comuna Balaci. Conform monografiei, satul a fost la început împărţit în două: Tecuciul de Sus şi Tecuciul de Jos. Săpăturile de la Ulmii Mandii şi de pe Dealul Măgura au scos la iveală diverse obiecte ce au dovedit existenţa acestor comunităţi. Satele aveau câte o bisericuţă de lemn, fiecare cu cimitirul propriu. În anul 1864, prin împroprietărirea clăcaşilor cu locuri de casă, satul s-a aşezat pe actuala vatră. Numele de Kalinderu i s-a adăugat din anul 1882 după numele serdarului Lazăr Kalideroglu, moşierul locului. Alţi moşieri cunoscuţi cu numele mai sunt Nicolae Grecul, dar şi „arhimandritul Sofronie”. Se pare că odinioară satul s-ar fi numit „Casa Porţei” (probabil Porţii sau Poştei), deoarece aici se schimbau caii diligenţei şi chiar poposeau domnitorii ţării. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica a fost terminată în 1850, iar cea veche, de lemn, a fost donată de boierul Kalinderoglu în satul Greci (din judeţul Olt). Hramul noii construcţii a fost ales ,,Cuvioasa Paraschiva” şi mai apoi s-a adăugat şi ,,Duminica Tomii” după cum se dovedeşte şi din textul  [PISANIEI]: „Acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş în care se prăznuieste Sf. Cuvioasă Parascheva şi Duminica Tomei s-a ridicat şi s-a zidit din temelie de dumnealui Serdar Lazăr Kalinderoglu spre veşnica sa pomenire în zilele mariei sale Domnul Barbu Ştirbei la anul de la Hristos 1850 August 30”. Ioan Kalinderoglu repară ambele biserici în anul 1902 deoarece cea de la Tecuci I arsese într-un puternic incendiu. La finalul lucrărilor, pisaniei iniţiale i s-a adăugat următorul text:,,În anul 1902 s-a reparat şi s-a zugrăvit cu cheltuiala tuturor enoriaşilor acestei biserici şi cu alergătura şi îndemnul preotului Stan Marinescu, cântăreţilor Tache Popa şi Matei Popescu.” Biserica a fost, de asemenea, dăruită de ctitorul ei cu 17, 45 ha teren arabil şi 16 prăjini de pădure. Sfântul lăcaș este construit din cărămidă oltenească (denumită în termenii inginereşti ai timpului „tonola”, având 35 cm lungime şi 8 cm lăţime), având lungimea de 22 m, lăţimea de 6 m, înălţimea până în vârful turlei de 15 m, iar zidurile având o grosime de 0, 90 m.  lăcaş are 6 ferestre, iar pe acoperiş sunt înălţate 2  turle de zid, una deasupra intrării şi alta deasupra naosului. Pe perete de apus se păstrează portretele ctitorilor, Lazăr Kalinderoglu şi soţia sa Elena dar şi ale preotului din vremea construirii bisericii, Stan împreună cu preoteasa sa, Stana. În biserică se mai găseşte şi o troiţă sculptată, foarte veche, iar în partea dreaptă a sfântului lăcaş s-a construit, în perioada interbelică, un cavou destinat preoţilor slujitori.[PICTURA] bisericii a fost refăcută în totalitate, împreună cu turla,  avariată total datorită intemperiilor. De asemenea s-au făcut lucrări de consolidare precum și tencuielile exterioare  in perioada 2012-2014, cu largul concurs al Consiliului Local dar și cu alți donatori. [ANEXE] În curtea bisericii, preoții din perioada interbelică au construit un cavou, foarte frumos ornamentat, păstrat doar pentru îngroparea slujitorilor bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Pătraşcu, pr. Mihail, pr. Ion Tecucianu, pr. Marin, pr. Voicu, pr. Apostol, pr. Stan Marinescu, pr. Ilie Mihăilescu, pr. Eftimie Popescu, pr. Sebastian Sterea, pr. Petre Dobrescu, pr. Teodor Tilea, pr. Viorel Buică, pr. Antonie Măierean (1992-1996), pr. Marius Măierean (din 1996), pr. Florin Stan (din 2009). 

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM]  ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”[ADRESA] Sat Tecuci, comuna Balaci, jud. Teleorman,  cod poștal 147007. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.