Parohia ,,Sfinții Patruzeci de Mucenici”-Tecuci II (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.57.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica actuală a fost construită de către acelaşi donator ca şi la biserica Tecuci I, paharnicului Lazăr Kalinderoglu, şi sfinţită pe 30 august 1860. Vechea biserică de lemn a fost donată de ctitor parohiei Băbăiţa (jud. Teleorman) şi este funcţională până azi. Se ştie că hramul vechii biserici de lemn, dar şi ocrotitorul satului  era Sfântul Mucenic Pantelimon. În fiecare an, pe 27 iulie, de ziua praznicului, locuitorii organizau sărbători săteşti. În anul 1860, în anul finalizării bisericii de zid, hramurile alese au fost Sfinţii Patruzeci de Mucenici şi Sfântul Ioan Botezătorul. În anul 1902 biserica trece printr-un devastator incendiu ce va distruge 90% din pictura bisericii, lucrată de un artist necunoscut în stilul realist al celebrul pictor Nicolae Grigorescu. Va fi salvată doar catapeteasma, păstrată până azi în starea originală. Se propune ca Sfântul Ierarh Nicolae să fie ocrotitor al bisericii, alături de hramurile precedente. În anul 1932 zidurile bisericii vor fi încorsetate în tiranţi, iar şiţa de pe acoperiş va fi înlocuită cu tablă adusă din Grecia. [PISANIA] ,,Acest sfânt şi dumnezeiesc lăcaş în care se prăznuiesc Sfinţii 40 de Mucenici şi Sf. Ioan Botezătorul s-a ridicat şi zidit din temelie, cu toată cheltuiala, de dumnealui Paharnicul Lazăr Kalinderoglu spre veşnica lui pomenire, în zilele măriei sale, Domnului Alexandru Ioan Cuza, în anul 1860 de la Hristos, August 30”. Biserica este construită din cărămidă oltenească, în formă de cruce având lungimea de 28 metri, lăţimea de 7 m ( la abside 11 m) şi înălţimea de 15 metri, iar zidurile au o grosime de 1, 20 m. Sfântul lăcaş are pridvor închis, 6 ferestre, iar pe acoperiş este construită o turlă, deasupra pronaosului, de formă octogonală, acoperită cu  tablă galvanizată. De asemenea, sub cafas sunt fixate două coloane de susţinere, cu dispunere în linie, iar catapeteasma este făcută din lemn şi pictată în stil realist în anul 1902. [PICTURA] bisericii este în stil frescă, terminată aprox. 80% din suprafaţă, executată în anii 1999-2000 de pictorul Pătraşcu Alexandru. Şi biserica Tecuci II a primit teren agricol din partea ctitorului. [ANEXE]  În curtea bisericii, preoții din perioada interbelică au construit un cavou, foarte frumos ornamentat, păstrat doar pentru îngroparea slujitorilor bisericii. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] Preoţi slujitori de la 1832 până în prezent: pr. Savu, pr.Drăguşin, pr. Dragne, pr. Albu, pr. Voicu, pr. Ivan, pr. Marin, pr. Apostol, pr. Marin Brăgaru, pr. Teodor Popescu (bunic), pr. Radu Popescu (fiu), pr. Ioan Popescu (nepot), pr. Petre Dobrescu, pr. Teodor Tilea, pr. Viorel Buică, pr. Antonie Măieran (din 1984).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinții Patruzeci de Mucenici”; [ADRESA] Sat Tecuci, comuna Balaci, jud. Teleorman, cod poştal 147007. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.