Parohia „Cuvioasa Paraschiva”-Troianul II (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.59.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Informaţiile despre precedentele lăcaşuri de cult s-au păstrat până la noi doar sumar, cuprinzând doar locaţiile şi hramurile. Astfel prima biserică era construită la punctul numit „în vii”, cu hramul Sfântul Spiridon, a doua lângă fântâna Lupeştilor, cu hramul Sfântul Atanasie, iar a treia a fost ridicată în spatele actualei biserici, având hramul Sfântul Nicolae. Actuala biserică, cu hramul Cuvioasa Paraschiva, a fost iniţial construită din lemn, înainte de anul 1800. Catagrafia de la 1810 ne încredinţează de faptul că la Belitori se afla o „…biserică din lemn, hram Cuvioasa Paraschiva, cu toate odoarele. La această biserică sunt 5 preoţi şi un ţârcovnic.” În anul 1850 comunitatea hotărăşte ridicarea unei biserici de zid pe acelaşi loc. Nu se cunoaşte durata lucrărilor, ci doar anul în care zidurile sunt împodobite cu [PICTURĂ] precum şi „zugravul” ce şi-a pus semnătura-1868, Gavrilă Serafim. Catapeteasma, deşi lucrată în acelaşi an, poartă semnătura unui alt iconar - Petre Debraneci. Textul mărturie este scris cu caractere chirilice „изz руки Петре Дeбранецz” (iz ruki Petre Dеbraneci - prin mâna lui…) pe ambele icoane împărăteşti. Se ştie cu siguranţă că biserica a mai avut parte şi de alte lucrări de construcţie, prin ataşarea pridvorului şi ridicarea clopotniţei, probabil înainte de anul 1900. Despre renovările capitale survenite de-a lungul timpului, arhiva nu face referire decât în ceea ce priveşte pictura. Astfel, în anul 1934 pictorul Nicolae Albany şi în 1970 pictoriţa Virginia Videa vor reface iconografia murală. Cutremurele din 1977 şi 1986 au deteriorat cea mai mare parte a tencuielilor. În anul 1992 preotul Adrian Drăghici iniţiază ample lucrări de reconstrucţie. Astfel s-a trecut la decopertarea tencuielilor interioare şi exterioare. S-au consolidat bolţile, iar pereţii au fost împodobiţi cu pictură în tehnica frescă de pictorii iconografi Marian Croitoru (fiu al satului) şi Vlad Florin din Alexandria. Toate cheltuielile au fost suportate de către enoriaşi, cu ajutorul consiliului parohial. La 23 octombrie 1994, Preasfinţitul Calinic Argeşeanul, Ierarhul locului de la acea vreme consemna în paginile Sfintei Evanghelii: „S-a resfinţit biserica aceasta patronată de Sfânta Paraschiva şi condusă vrednic de preotul Drăghici Adrian căruia i se conferă distincţia de iconom stavrofor…distincţie meritată cu adevărat.” În anul 1998 se schimbă turla bisericii în întregime, iar un an mai târziu încep lucrările de schimbare a întregului acoperiş precum şi prelungirea marginilor lui cu 70 de cm. În anul 2006 consiliul parohial aprobă refacerea picturii în pridvorul bisericii. Lucrările au fost executate de pictorul Dan Mărăşescu din Alexandria. În anul 2008 Consiliul Local condus de primarul Marian Tudorică demarează o amplă lucrare de refacere a bisericilor din comunitate. Decopertarea vechilor tencuieli exterioare şi refacerea lor, schimbarea geamurilor, aşezarea dalelor pe toate aleile bisericii precum şi uşa de stejar, sculptată de meşteri musceleni, sunt doar o enumerare succintă a unor obiective ce au implicat eforturi susţinute. În acelaşi an biserica va primi în dar un nou clopot, donaţie a familiei ing. Mircea şi Emilia Dobranici din Bucureşti. [PISANIA] „Întru slava lui Dumnezeu s-a zidit această Sfântă biserică cu hramul Sfintei Cuvioase Paraschiva în anul 1850 prin osârdia şi cheltuiala credincioşilor din parohie. Întâia biserică a acestei parohii a fost zidită în punctul numit „în vii” cu hramul Sfântul Spiridon. A doua în Cotorani, unde se află fântâna Lupeştilor cu hramul Sfântul Atanasie. A treia a fost ridicată în spatele actualei biserici, având hramul Sfântului Nicolae. Această Sfântă biserică este al patrulea lăcaş de închinare din această Parohie. În anul 1868, biserica a fost împodobită cu pictură, operă a artistului Gavrilă Serafim. S-au făcut două restaurări, una în 1934 de către pictorul Nicu Albany şi a doua în 1970 de către pictoriţa Virginia Videa, preot paroh fiind Dumitru Popescu. Datorită cutremurelor din 1977 şi 1986 cea mai mare parte a tencuielilor a căzut. În anul 1993 s-a trecut la decopertarea tencuielilor interioare şi exterioare. S-au consolidat bolţile, s-a trecut şi s-a executat pictura în tehnica frescă de pictorii Croitoru Marian şi Vlad Florin sub arhipăstorirea P.S. Calinic Argeşeanul. Toate cheltuielile au fost suportate de către enoriaşi cu ajutorul Consiliului Parohial, protopop fiind Vişan Ilie, iar preot paroh fiind preotul Drăghici Adrian Petruş. S-a sfinţit la data de 23 X 1994”. Sfântul lăcaş este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce, lung de 21 m (din care 4,5 m pridvorul) şi lat de 8,70 m (în dreptul absidelor 11,50 m), având o înălţime de aproximativ 15 m. Grosimea zidurilor este de 0,75 m, iar numărul de ferestre este de 7. Biserica are o singură turlă, aşezată pe pronaos, având corespondenţă în cafas. Catapeteasma bisericii, lucrată în anul 1864 amintește de stilul iconografic al meșterilor iconari de la mănăstirea Rila (Bulgaria). Crucea Sfântului Altar, lucrată de un artist necunoscut, a împlinit în anul 2010 o sută de ani, fiind dăruită de preotul de la acea vreme, Dumitru I. Popescu-Măldăieni. [ANEXE] Paralel cu munca la biserică se vor efectua şi ample lucrări de prelungire ale casei parohiale, casă construită de preotul Dumitru D. Popescu în anul 1972. De altfel casa va mai avea parte şi de alte lucrări între anii 1998 şi 2002. În anul 2005 o cancelarie va fi ataşată casei parohiale, odată cu ea refăcându-se şi partea de dependinţe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Icoane 1868: iconostasul mic-Iisus Hristos Atotțiitorul , Dighitria cu ISXS Emanuil-axionița, icoana de hram Sfânta Paraskeva, icoane împărătești Sfinții Nicolae, Atanasie și Spiridon, 28 de icoane părăznicar, Ușile Împărătești, Sfântul Potir... [ȘIRUL PREOȚILOR] În catagrafia din anul 1810 sunt amintiţi cu numele 4 din cei 5 preoţi ai bisericii, precum şi date detaliate despre fiecare: data hirotoniei, numele episcopului şi al mitropolitului, membrii familiei precum şi o scurtă caracterizare: pr. Marin (70 ani), pr. Ion (45 ani), Ivan (37 ani) şi Crăciun (34 ani). În catagrafia din anul 1856 este amintit Ghiţă Toma (primul învăţător al satului, înmormântat alături de soţia sa, Pârva, în curtea bisericii), alături de alţi trei preoţi. După anul 1900 vor urma pr. Dumitru.I Popescu-Măldăieni (1907-1948, şi apoi preot-ajutător pensionar până în 1962), pr. Ilie Anca (1948-1958), pr. Nicolae Lungeanu și Ioan Sfircă (au suplinit între 1958-1968), pr. Dumitru D. Popescu (1968-1984), pr. Doru Bîră (paroh la biserica Sf. Gheorghe, va suplini între 1986-1989), pr. Mantu Bălţoi (1987-1988), pr. Adrian Petruş Drăghici (1989-1998), pr. Marius-Constantin Dincă (din 1996), pr. Emil Lazăr (1998-2002) şi pr. Sorin-Costin Răpeanu ( din 2002).

 C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare. Putem aminti doar faptul că aici este înmormântat sublocotenentul (post-mortem) Mihăiță Stemate, eroul local, căzut pe treptele Televiziunii Române la Revoluția din Decembrie 1989.   
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Parohia s-a bucurat de-a lungul timpului de momente cu o încărcătură duhovnicească unică. Amintim aici aducerea moaştelor Sfântului Antonie de la Iezeru-Vâlcea (7 septembrie 2003) sau aducerea moaştelor Sfântului Grigorie Decapolitul (16 mai 2006). Din anul 2008 și până în prezent, se reia o tradiție pierdută în timp și inițiată de părintele Doru Bâră, aceea de a oferi tuturor copiilor din parohie câte un bradoș (mucenic) în ziua de pomenire a Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, 9 martie. În anul 2010, parohia Troianu II a câștigat concursul de mini-proiecte organizat de Patriarhia Română în anul omagial al Crezului ortodox. Din anul 2014 parohia și-a propus să premieze la finalul fiecărui anului școlar, cel mai bun elev de la clasa a VIII a (în anul 2015 am avut doi copii care au terminat cu media 10). Din anul 2014 am inițiat proiectul unei școli de vară, desfășurată în cadrul parohiei, împreună cu profesori voluntari. Ne dorim ca în fiecare an, în ziua de Rusalii, enoriașii parohiei să-și amintească de portul popular specific zonei noastre. (Ziua iei). 
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] .] Parohia este cuprinsă în anul 2015 în programul Patriarhiei Române ,,Alege Școala”. 15 copii vor participa la școala de vară și vor merge într-o tabără de creație la Bușteni. Parohia se bucură de un important suport tehnic, primit în cadrul proiectului Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Cuvioasa Paraschiva” [ADRESA] Comuna Troianul, jud. Teleorman, cod poștal 147415. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE: DUICU, Sorin Sebastian, Mărturii de artă și cultură ortodoxă din Episcopia Alexandriei și Teleormanului sec XVII-XX, Ed. Universitaria, Craiova 2014