Parohia ,,Sfântul Ilie Tesviteanul”-Văcărești (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Vezi parohia Drăgănești. Satul Văcăreşti se află la 3 km de Roşiorii de Vede şi este străbătut de DJ 612 A, ce face legătura între satul Văcăreşti şi comuna Săceni. Pe teritoriul satului Văcăreşti s-au descoperit topoare din piatră din perioada neolitică, atestând faptul că acest teritoriu a fost locuit. În anul 1897 satul Văcareşti a fost înfiinţat în urma împroprietăririi unor cetăţeni din localităţile învecinate. La început este numit cătunul Văcăreşti. Numele de ,,Văcăreşti” vine de la arhimandritul Kiril Văcărescu ce îşi avea aici moşia, aşa cum reiese şi din pisania bisericii comunei Drăgăneşti de Vede. Datorită creşterii numărului de locuitori, în anul 1915, se înfiinţează o şcoală primară mixtă rurală, aşa cum rezultă din Matricola Şcolară din acest an, cu un număr de peste 50 de elevi. La început şcoala a funcţionat în casa lui Florea Ilie Calotă, până în 1928, când se construieşte cu banii colectaţi de la cetăţeni o şcoală de cărămidă, unde au învăţat şi copiii din satul vecin, Coşoteni. În anul 1932 îşi desfăşoară activitatea aici şi o primărie, până în anul 1942, când satul va intra în responsabilitatea administrativă a comunei Drăgănești de Vede. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII]  Biserica satului Văcăreşti a fost construită în anul 1997 prin grija şi stăruinţa preotului Marius Năvârcă şi contribuţia banească a sătenilor, atât  a celor din Văcăreşti, dar şi cei din Coşoteni. În timpul preotului Nicolae Sin a fost îngrădită curtea bisericii cu gard şi s-au înlocuit uşile şi ferestrele sfântului lăcaș. Gresie, iconostase formă de navă, având o lungime de 14 m, lăţimea de 8 m, o înălţime de 11,45 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 0, 30 m. Sfântul lăcaş are un număr de 16 ferestre şi o catapeteasmă din zid. O turlă hexagonală, acoperită cu tablă zincată, se înalţă deasupra naosului. [PICTURA] bisericii a fost executată de pictorul Alexandru Pătrașcu, între anii 2011-2012, în ulei, sumele necesare fiind suportate de diverși donatori. Catapeteasma, lucrată de același pictor are trei registre picturale, a cîte 11 icoane.  [PISANIA] ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu desăvârșirea Sfântului Duh s-a pus piatra de temelie a acestui sfânt și dumnezeiesc locaș în toamna anului 1997 cu hramul Sfântul Prooroc Ilie la inițiativa preotului Năvârcă Marius de P.S. Galaction, prot. Vișan Ilie; zidirea a început pe 11 mai 1998 pe terenul donat de Primărie, cu contribuția credincioșilor și a afirmei HidroOlt. Odată cu numirea tânărului preot Robu Iliuță Florin la 22 ianuarie 2011, s-au făcut ample lucrări: s-a ridicat magazie, lumânărarul, un nou clopot de la Vâlcea, s-a gletuit, s-a făcut sobă, lambriu din lemn, pardoseală, izolație termică, s-au montat policandre și s-au adus obiecte de cult; pictura nouă, executată în tehnica ulei executată de pictorul Pătrașcu Alexandru-Roșiori. Cu ocazia hramului din 2012 a fost înzestrată cu sfinte moaște de la mai mulți sfinți. În anul mântuirii 2013, luna iulie, ziua 28, se sfințește acest locaș de cult de către P.S. Galaction alături de P.C. prot. Mircea Ionescu, înconjutați de un sobor de preoți și diaconi.” În anul 2015 s-au achiziționat o strană din lemn de cireș și o raclă din același material, donate de creștini ortodocși din județul Prahova. [ANEXE] Praznicar in constructie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] Pr. Marius Navârcă (1997-2003), Pr. Alin Istrate (2003-2005), Pr. Cătălin Barbu (2005-2006), Pr. Nicolae Sin (2006-2010), Pr. Iliuţă Florin Robu (din 2011).

C. CIMITIRUL În anul 1939 se înfiinţează cimitirul satului Văcăreşti, care deserveşte şi satul Coşoteni.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] De-a lungul timpului, parohia s-a bucurat de prezența a mai multe racle cu Sfinte Moaște printre care amintim pe cele de la mănăstirile Clocociv și Siliștea Gumești. 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”; [ADRESA] Sat Văcăreşti, comuna Drăgănești de Vede, județul Teleorman, cod poştal 147432 . [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.