Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”-Vârtoapele de Jos (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Vîrtoapele, formată din satele Vîrtoapele de Sus şi Vîrtoapele de Jos, este o comunitate rurală aşezată în mijlocul judeţului Teleorman, pe D.J. 703, la 28 de km N-E de municipiul Roşiorii de Vede, având în administrare şi satul Gărăgău. Lucrarea profesorului şi cercetătorului Pantele Georgescu din anul 1897 susţine ipoteza că originea vârtopenilor are legătură cu locuitorii satul Vârtopi din judeţul Romanaţi. Începând cu a doua jumătate a veacului al XVII-lea dările deveniseră tot mai apăsătoare pentru locuitorii satelor de la nord de Dunăre. În urma proceselor costisitoare, ţăranii rămaşi fără pământ deveneau clăcaşi şi erau nevoiţi să plece în bejenie. Aşa se face că, pe timpul domniei lui Constantin Vodă Mavrocordat (1761-1763), moşnenii din satul Vârtopi din Oltenia (judeţele Dolj sau Gorj de azi, conform unor monografii mai vechi) împreună cu vătaful lor, Stavăr pleacă pentru a găsi o viaţă mai bună. Pământul acesta aparţinea, aproape în întregime, Eforiei Spitalelor Civile. O mică parte fusese vândută unui boier grec, Nichita Nichifor, venit din Fanar şi stabilit aici. Vătaful Stavăr încheie o înţelegere cu el şi astfel ia fiinţă vatra satului pe care astăzi îl numim Vîrtoape. O parte dintre cei veniţi s-au aşezat ceva mai la nord, pe o costişă, formând ceea ce astăzi este cunoscut sub numele de satul Vîrtoape de Sus. După moartea boierului grec, moşia va reveni tot Eforiei Spitalelor Civile. Din pământul rămas au fost împropietăriţi locuitorii după Legea Rurală dată de domnitorul A.I. Cuza în anul 1864.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Prima biserică din sat, construită din cărămidă în anul 1842 va fi funcţională până în anul 1905 când va fi dărmată şi construită în locul ei o biserică nouă, tot din cărămidă, în formă de cruce după un model sârbesc (ca o frunză de trifoi şi cu o singură turlă). 	Cheltuielile au fost suportate de enoriaşi, iar modelul ales, atipic pentru zona Teleormanului, îşi găseşte explicaţia în faptul că executantul lucrării era un meşter de origine sârbă, pe nume Matei Veloff. Lucrările vor fi făcute foarte repede, de vreme ce în 1906 se lucra deja la [PICTURĂ] prin mâna zugravului de biserici S. Nicolae, de aceleaşi origini cu meşterul. Târnosirea are loc la 6 decembrie 1906. 	În anul 1923 se va renova acoperişul bisericii prin grija preotului de atunci, Florea Dragnea. În 1938 şi 1953 și 1996 sunt amintite trei curățiri de pictură, iar în 1996 se va renova exteriorul bisericii. În anul 2008 se decopertează exteriorul şi se reface cu fonduri alocate de la Ministerul Culturii şi Cultelor. Biserica din Vârtoapele de Jos este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce, având lungimea de 24 m, lăţimea de 8 m (în dreptul absidelor 12 m), o înălţime de 20 de m până în vârful turlei şi o grosime a zidurilor de 0,60 m. Sfântul lăcaş are un număr de 11 ferestre, toate construite cu o formă specifică, înguste şi alungite, şi o singură turlă, aşezată pe pronaos, de formă octogonală, având geamuri pe fiecare latură. 	Pridvorul este închis, pictat şi susţinut de 6 coloane, câte 2 de fiecare latură a uşii de intrare şi 2 pe laterale. Spaţiile dintre coloane au terminaţiile arcuite într-un mod original, iar deasupra lor biserica este înconjurată de un brâu împletit în trei ce dă o notă de eleganţă aparte. Catapeteasma din lemn de stejar este dreaptă şi are trei registre picturale. [ANEXE] Nu este cazul. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Iordache Mincă (1881-1882), pr. Iordache Călinescu (1882-1919), pr. Florea Dragnea (1919-1966), pr. Ioan Dumitriu (1966-1991), pr. Petre Baicu (din1991).
 
C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.  

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfântul Gheorghe”; [ADRESA] Sat Vîrtoapele de Jos, comuna Vârtoapele, jud Teleorman, cod poştal 147428. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE: POPA, Prof. bibliotecar Marin, Monografia comune Vîrtoape, Tipoalex, Alexandria, 2007.