Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”-Zâmbreasca (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea se află în partea de nord-vest a judeţului Teleorman, la 28 de km de municipiul Roşiorii de Vede, fiind străbătută de DJ 701, drum ce are continuitate spre comuna Siliştea Gumeşti. Prima atestare documentară a comunei Zâmbreasca, datează din anul 1567, în hrisovul lui Petru cel Tânăr, domnitor al Ţării Româneşti, prin care întărea primului său sfetnic proprietăţile, iar la adălmaş este de faţă printre alţi martori şi „Lică de la Zâmbreşti” . 	Într-un hrisov din anul 1590 al domnitorului Mihnea Turcitul, apare un anume „Detco, logofăt din Zâmbreşti” . Între anii 1669-1670 este pomenit satul Zâmbreşti în hotărniciile domeniului lui Mareş Băjescu, drept „hotar al moşiei Ciolăneşti”.  Primele prezenţe  cartografice ale localităţii Zâmbreasca le aflăm în Harta rusă din 1835, unde satul apare cu 55 de gospodării şi în Harta Papazoglu din anul 1863, cu 180 de gospodării. 	În ceea ce priveşte provenienţa numelui localităţii este legat de faptul că unul dintre primii oameni aşezaţi pe aceste meleaguri, aveau ca îndeletnicire ,,tăierea zâmbrelor”, adică tăierea arterelor sangvine de sub limbă, metodă rudimentară folosită în vechime pentru însănătoşirea animalele domestice bolnave. Meşteşugul lor, transformat în renume, a dat şi numele localităţii. La sfârşitul secolului XIX, moşia, pe care se afla situat satul, era în proprietatea lui Alexandru Brătăşanu, boier din părţile Craiovei, care va cădea victimă a Răscoalei din 1907.
 
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Se cunoaşte din vechime faptul că în momentul construirii primelor aşezări omeneşti de aici, a fost construită şi o bisericuţă de lemn, învelită cu şindrilă, ce avea deasupra o cruce mare, cu postament în formă de semilună turcească. În anul 1869, prin osârdia şi cheltuiala enoriaşilor, în frunte cu vrednicul şi neuitatul lor păstor de suflete, preotul Eustaţiu Popescu, se pune temelia de cărămidă a unei mici biserici cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Conform pisaniei, lucrările se vor desfăşura pe o perioadă de 40 de ani, probabil din lipsa fondurilor şi a diverselor evenimente politice apărute la nivel de ţară (Războiul de Independenţă, Răscoala de la 1907 etc.). [PISANIA] ,,Ziditu-sa acest Sfânt lăcaş în anii 1910, în zilele Î.P.P.S. Mitropolit Primat al Ungro-Vlahiei, Anastase Mironescu şi M.S. Regelui Carol I al României, cu ajutorul şi străduinţa preotului paroh Eustaţiu Popescu şi enoriaşilor acestei sfintei biserici. După cutremurul din noiembrie 1940, sfântul lăcaş, suferind grele încercări, a fost în întregime consolidat, reparat şi împodobit..., prin osârdia robului lui Dumnezeu, Alexandru Bădăuţă, cu sprijinul autorităţilor de stat şi dreptcredincioşilor satului, preoţi fiind cuvioşii Marin Popescu şi Alexandru Marinescu.” Dintre reparaţiile capitale survenite de-a lungul timpului putem aminti anul 1934 când bisericii i se schimbă acoperişul, precum şi perioada celui de-al Doilea Război Mondial (1942-1943) când se fac lucrări de consolidare la fundaţie, probabil din pricina cutremurului din 1940. În anul 1992 biserica este reparată pe exterior şi i se schimbă din nou acoperişul, avariat de trecerea timpului. 
Biserica din Zâmbreasca este o construcţie din cărămidă, în formă de cruce, având o lungime de 21 m, o lăţime de 7 m ( la abside 9,50 m), o înălţime de 10 m şi o grosime a zidurilor de 0,85 m. Sfântul lăcaş are un număr de 8 ferestre, şi două turle, cea mare, aşezată pe pronaos, de formă hexagonală, construită din lemn şi acoperită cu tablă în solz şi o alta mai mică, păstrând aceiaşi formă, aşezată deasupra pridvorului. [PICTURA] Catapeteasma de lemn are trei registre picturale. Pictura bisericii este în stil bizantin şi a fost realizată de pictorul Kamel Rusu în anul 2005. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Eustaţiu Popescu (1864-1929), pr. Alexandru Marinescu (1915-1971), pr. Costel Tudor (din 1980), pr. Mircea Miloş (din 1997).

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir despre care nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”; [ADRESA] Comuna Zâmbreasca, judeţul Teleorman, cod poștal 147445. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. 

BIBLIOGRAFIE: Documenta Romaniae Historica, B-Ţara Românească, vol. VI, documentul 22, Editura Academiei R.S.R; Documente privind Istoria României,B-Ţara Românească-secXVI, vol. V, documentul 446, Editura Academiei R.S.R.