Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Băneasa (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Cuvioasa Paraschiva - Băneasa este așezată pe malul stâng al pârâului Călmățui, la o distanță de circa 100 de metri de acesta. Se învecinează: la Răsărit cu satul Băduleasa, la Sud cu satul Cârlomanul, la Vest cu satul Salcia, iar la Nord cu satul Troianul. Localitatea Băneasa este situată lângă DN 65A, Pitești – Roșiorii de Vede – Turnu-Măgurele, la 18 km de Roșiorii de Vede, spre Sud. Această așezare s-a format între anii 1810-1820. Satul Băneasa a aparținut administrativ până în anul 1905 de comuna Băduleasa, apoi a devenit comună cu administrație proprie până în anii 1949-1950, după care a fost anexată comunei Salcia, situație în care se găsește până în prezent. Este unul dintre cele mai vechi sate de pe valea Călmățuiului, locuit de români și slavi, creștini ortodocși , având ocupația de bază agricultura și zootehnia. Denumirea Băneasa vine de la numele unui cioban, ,,Ban Negrilă”, care pe timpul holerei din anul 1821, fiind mai inimos ar fi ocolit vatra satului cu o brazdă de plug cu convingerea că va scăpa de această molimă.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Din pisania bisericii reiese că a fost construită în locul unei alte biserici mai vechi în anul 1853 de o mână de credincioși clăcași. Textul [PISANIEI], scris în limba slavonă, este următorul: „Această Sfântă Biserică cu hramul Sfinții Voievozi, Sfântul Ioan Botezătorul și Cuvioasa Paraschiva, s-au ziditu și s-au înfrumusețat în locul celei vechi – care era dărăpănată - de Preotul Mihail Castrisitu, ajutând și alți enoriași creștini în zilele Prea Înaltului nostru Barbu Domn Dimitrie Voievod ținând cârma Sfintei Mitropolii D.D.Nifon leat 1853 noiembrie 5.” Cu ocazia reparațiilor din anul 2003 s-a pus și o nouă pisanie: ,,Cu Voia Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul Sfânta Cuvioasa Paraschiva în anul 1853. În anul 1929 biserica a fost renovată în totalitate și a fost pictată în tehnica ulei. La 150 de ani de la ctitorire, în anul 2003 în vremea Întâiului Episcop al Alexandriei și Teleormanului, P.S. GALACTION, cu osârdia P.C. Pr. Dumitru Milică Guinea, a fost restaurată pictura și s-au făcut reparații generale prin donația d-nei Maria Bratu-Tudor, fiică a satului și cu contribuția enoriașilor parohiei Băneasa. Biserica a fost resfințită de către P.S. GALACTION în anul 2012, luna octombrie, ziua 14.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce și acoperită cu tablă galvanizată. Lungimea bisericii este de 25 m, lățimea de 12 m, înălțimea de 10 m, iar turla este de 9 m, având o formă pătrată. Grosimea zidurilor este de 1 m. Biserica este luminată de 5 ferestre duble. Pridvorul este închis și are 4m lungime și 4m lățime, având 2 ferestre laterale. La exterior în partea de Sud lângă fereastră se află mormintele ctitorilor Preot Mihail Castrisitu decedat în anul 1855, martie 3 și al soției sale Presbitera Ioana Castrisitu, decedată în anul 1873 aprilie 14, prevăzute cu câte o cruce din piatră, având inscripțiile în limba slavonă. [PICTURA] interioară este executată în tehnica ulei, iar la exterior fiind pictați numai Sfinții Petru și Pavel. Pictura a fost spălată în anul 1953 de zugravul Gheorghe Albani, pentru ca în anul 2003 să fie restaurată în întregime de către zugravul Ioan Borloveanu din Craiova. [ANEXE] În anul 1923 biserica a fost restaurată în totalitate, cu această ocazie fiind construită și clopotnița. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții care au slujit la parohia Cuvioasa Paraschiva Băneasa au fost: Mihail Castrisitu (†1855), Preot Voicu, Preot Vasile, Preot Mihalache Mirodot (†1910), Preot Iancu Popescu (1911-1948), Preot Gheorghe Popescu (1949-1963), Preot Gheorghe Neamțu (1964-1974), Preot Gheorghe Guinea (1975-1985), Preot Andrei Guinea (1986-1994) și Preot Dumitru Guinea (din 1995 până în prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia deține un cimitir are un singur cimitir, situat la aprox. 500 de m în partea de Nord a localității, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În satul Băneasa există un monument al eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, amplasat în curtea școlii din vecinătatea bisericii.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] sat Băneasa, comuna Salcia, județul Teleorman, cod poștal 147301 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.