Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Beciu (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Beciu este situată în partea de nord a judeţului Teleorman, pe drumul județean 546, Drăgănești Olt – Turnu Măgurele, la 40 km nord de Turnu Măgurele. Comuna Beciu este compusă din următoarele sate: Beciu, Smârdan și Bârseștii de Jos.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost construită în anul 1867, din cărămidă arsă prin contribuția sătenilor date suplimentare nu au putut fi găsite, deoarece lipsesc pisania și pomelnicele ctitorilor. [PISANIA] Lipsește. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în forma de navă. Între anii 1966-1968 s-au efectuat lucrări de reparație la acoperiș, iar între anii 2000-2002 s-a reparat exteriorul locașului de cult și o nouă reparație a acoperișului s-a făcut în anul 2015, biserica acoperindu-se cu tablă zincată. [PICTURA] a fost executată de către Leon Alexandru Biju din București și Nicolae Albany din Turnu Măgurele, în anul 1968. În perioada 2000-2002 a fost refăcută pictura în tehnica ulei și stilul bizantin. [ANEXE] În 1967 s-a construit și clopotnița, în partea dreaptă a Bisericii, fiind în uz până astăzi. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] La această biserică au slujit de la începuturi până azi preoții : Dumitru Scărișoreanu, Florea Popescu, Dumitru Spoială, Stan Iancu, Pavel Petre și în prezent Dănescu Constantin.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, trecut în domeniul public și administrat de Primăria Beciu, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză format din tineri căsătoriți care participă cu copiii la Sfânta Liturghie în duminici și sărbători. Periodic, în preajma marilor sărbători, se organizează colecte pentru ajutorarea celor nevoiași.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] sat Beciu, comuna Beciu, județul Teleorman, cod poștal 147257 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.