Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Bogdana (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Începutul satului Bogdana se pierde într-un trecut destul de îndepărtat. Acesta s-ar fi numit Nenciulești, de la Nenciu, numele unei mari familii din Munții Iezerului și Piatra Craiului, care au întemeiat sate în Muscel, Argeș, Teleorman, Ialomița și Buzău. Nenciuleștii scăpați de epidemiile de ciumă au format un alt sat, dincolo peste baltă, pe care l-au numit Bogdana de la numele primului descălecător al Moldovei, Bogdan I, străbunicul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Satul Bogdana se află la mediana triunghiului, Alexandria – Roșiorii de Vede – Turnu Măgurele, pe șoseaua Roșiorii de vede – Furculești. Vatra satului se întinde pe ambele maluri ale râului Urluiu și este închisă, atât spre răsărit cât și spre apus, de două dealuri potrivit de înalte având între ele o distanță de 1 km. În mijlocul satului se află biserica și școala generala, în curtea căreia se găsește monumentul eroilor celor două războaie mondiale.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost construită în anul 1883, prin strădania preoților Drăgan Popescu și Petre Rotaru, cu ajutorul călugărilor de la Muntele Athos. Nu avem date despre constructori și nici despre sfințire. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de navă, cu două turle așezate de-a lungul său, este construită din cărămidă și are lungimea de 25 m, lățimea de 10 m, grosime ziduri de 0,8 m. Are 5 ferestre. În anul 1972 s-a înlocuit tabla de pe acoperiș, iar în anul 1996 s-au efectuat reparații exterioare și la acoperiș. [PICTURA] este în stil bizantin, realizată doar la interior. În intervalul 1997-1999 s-a restaurat pictura de către pictorul Marian Crăciunică. Resfințirea bisericii s-a făcut de către Preasfințitul Episcop Galaction în data de 5 septembrie 1999. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții care au slujit la altarul bisericii din parohia Bogdana amintim: Drăgan Popescu, Petre Rotaru, Oprea Săndulescu, Nicolae Dobrescu, Nicolae Măldăianu și în prezent Florian Anca.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” [ADRESA] com. Bogdana, județul Teleorman, cod poștal 147020 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.