Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Brâncoveanca (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Brâncoveanca este situată în partea de vest a județului Teleorman, de-a lungul drumului județean Turnu Măgurele – Slatina (Dj. 546) care străbate localitatea de la sud la nord. Satul a fost mereu parte componentă a comunei Plopii Slăvitești, alături de satele Dudu și Plopii Slăvitești. Toponimicul Brâncoveanca are origine genealogică, el desemnând familia Brâncoveanu ca proprietară a moșiei la un moment dat, de la care va fi apoi moștenită de principele Știrbei, coborâtor din neamul Brâncovenilor prin bunica Elisabeta (Safta), fiica lui Constantin Brâncoveanu, care transmite un nume mai vechi al satului și al moșiei, Elisabeta, dar cel mai vechi este Flocoșani, alături de care se menționează și cătunul Țigănia. Prima atestare documentară a satului Flocoșani este înscrisă în hrisovul domnitorului Gavril Movilă din 8 mai 1619 în care întărește lui Gheorghe Clucer viile și moșia cumpărate la Flocoșani și Mărcești. În satul Brâncoveanca au fost descoperite fragmente ceramice neolitice și două așchii de silex, ce pot fi, probabil, atribuite civilizației Dudești. Descoperirile au fost făcute într-un punct, aflat pe terasa înaltă a Oltului, în vecinătatea de nord a unei râpe, la 880 de m. nord – nord-est de biserica din sat. Din epoca bronzului poate fi menționată o descoperire izolată făcută la Brâncoveanca într-un punct aflat pe terasa înaltă a Oltului. Dintre materialele descoperite se remarcă două fragmente ceramice, dintre care un fragment de buză decorat cu linii incizate dispuse în „V”, decor tipic pentru culturile Tei sau Verbicioara. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Cuvioasa Parascheva” se află în centrul satului și s-a ridicat prin stăruința enoriașilor parohiei și a celor din satele învecinate fapt ce reiese din [PISANIE]: „S-a început a se zidi din temelie această Sf. Biserică cu hramul Sf. M. Gheorghe și Cuv. Parascheva, din anul 1930, cu cheltuiala enoriașilor și cu ajutoare de la diverse instituții: Județ, Min. Culte, Sf. Episcopie. S-a deschis provizoriu pentru cult în anul 1941. S-a terminat de pictat și s-a târnosit 1956 sub păstoria P. S. Episcop Iosif Gafton al Râmnicului și Argeșului, paroh fiind Pr. Florea T. Cojocaru.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în formă de cruce greacă, cu plan treflat, materialul folosit fiind cărămida, zidită pe o fundație de beton. Deasupra sfântului locaș se înalță două turle din cărămidă, una deasupra pronaosului și cealaltă deasupra naosului. Biserica este acoperită cu tablă în formă de solzi, dimensiunile interioare fiind: lățimea de 8 m, lungimea de 25 m, înălțimea de 10 m. În anul 2007 s-au făcut reparații la exterior, iar pe alocuri s-a înlocuit tabla de pe acoperișul bisericii, iar în anul 2012 s-a schimbat tabla și de pe cele două turle. [PICTURA] Biserica este pictată la interior în stil bizantin, în tempera, tehnica „fresco”, păstrându-se pictura originală. [ANEXE] În anul 2012, cu ajutorul enoriașilor și al donatorilor, s-a reușit ridicarea unei clopotnițe,. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] De-a lungul istoriei, biserica a avut ca slujitori ai Sfântului Altar pe următorii preoţi: Pr. Florea Cojocaru (1947- 1958), Pr. Artemie Păscaru (1958 - 1977), Pr. Cornel Ilinca (1977 - 1987), Pr. Dragomir Florian (1987 - 2000), Pr. Giuclea Sandu (2000 - 2011) și actualul preot Mazilu Dragoș Cătălin (2011 - prezent).

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial se află situat în partea de nord a satului, deține o suprafață de 9583 mp. și este administrat de consiliul local al comunei Plopii Slăvitești.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent parohia este întru-un proces de reafirmare a credinţei creştin-ortodoxe, prin catehizarea unui grup de copii, format conform proiectului Patriarhiei Române „Hristos împărtăşit copiilor”, dar şi de într-ajutorare a credincioşilor cu situaţii sociale precare prin activităţi pastoral-misionare şi filantropice.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] sat Brâncoveanca, com. Plopii Slăvitești, jud. Teleorman, cod poștal 147258. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.