Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Cârlomanu (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Cârlomanu este parte a comunei Putineiu și este situată pe D.N. 56A ce leagă Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele. Parohia Cârlomau a fost una dintre printre primele parohii din regiune. O legendă, care mai circulă și astăzi, spune că prin secolul al XVII-lea o ceată de voinici, conduși de vătaful lor de plai, pe nume Cârloman s-au așezat pe aceste meleaguri. Aceștia, aveau ordin strict de la domnie, în caz de primejdie la hotare, ei să fie primii care intră în luptă cu oastea cotropitoare, cauzându-le cât mai multe pierderi și întârziindu-le cât mai mult posibil înaintarea, prin hărţuire. Pentru acest lucru ei erau scutiţi de la plata dărilor către domnie. Apoi s-au aşezat aici și au ridicat o așezare, și-au întemeiat familii și construit bordeie, după cum era obiceiul zonei. Mai târziu, după ce Cârloman a murit, iar fata acestuia, pe nume Zlata, vrând să ia conducerea, prin unul din fii săi, a fost a1ungată de ceilalţi consăteni și astfel s-a format și satul Zlata, care este al doilea sat din această regiune.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Din istoria vieţii spirituale pe aceste meleaguri nu cunoaştem ceva concret decât de la anul 1862, data ridicări actualei biserici. Despre existenţa unei biserici mai vechi nu putem afirma cu certitudine nimic, întrucât nu există nici un document scris. Totuși, în curtea actualei biserici,care este şi cimitir, se găsesc pietre funerare din secole anterioare, cea ce denotă existența unei biserici mai vechi. Biserica cu hramul ,,Sfântul Gheorghe” se af1ă în partea de vest a satului, la o depărtare de marginea acestuia de 150-200 metri, sus pe deal. De unde se trage concluzia că acolo a existat satul mai înainte, în jurul biserici. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Este în formă de corabie, fiind tencuită cu mortar de var, iar acoperișul este din tablă de fier. Nu se cunosc meșteri care au zidit-o şi nici primul pictor. Dimensiunile exterioare ale bisericii sunt: lungime de 14 m și lăţimea de 4 m. Biserica se împarte într-o săliţă, un mic pridvor, de 1 m, apoi pronaosul de 4 m lungime, urmând naosul de 5 m lungime şi altarul de 4 m. Cea mai înaltă parte a biserici este turla din faţă, cu înălţimea de 8 m. De-a lungul anilor biserica a suferit mai rnulte intervenţii. În anul 1894 este repictată și se înlocuiește veche șindrilă a acoperișului cu tablă de fier. În anul 1926 biserica este reparată la interior și exterior si este repictată, iar în anul 1963 este reparată din nou la exterior și interior. Între anii 2000-2005 sunt efectuate lucrări de refacere a bisericii, clopotniţei și cimitirului. Pictura actua1ă este neobizantină. [PICTURA] În anul 1926, odată cu reparațiile, biserica este repicatată de către pictorul Stănescu [ANEXE] Biserica are clopotniță. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Șirul celor care au slujit la această biserică este început de preotul Calin - gramatic, după moartea sa satul a fost păstorit de preotul Ioan, urmat apoi de preotul Mitrică Stoian. După moarta lor, în anul 1880, paroh a fost părintele Stoica Bălăceanu, care avea studii de specialitate, 4 clase de seminar. Acesta păstorește până în anul 1900, când trece la parohia Putineiu, prin transfer, dar slujeşte şi la parohia Cârlomanu, fiind totodată și învăţător la Putineiu. A trecut la Domnul în anul 1912, luna decembrie. În anul 1913 vine, prin transfer, de la parohia Odaia, preotul Ioan Popescu. Din anul 1929 vine ca preot părintele Dinu Marin, care slujește aici până în anul 1968, când se transferă la parohia Putineiu, rămânând în continuare și suplinitor la parohia Cârlomanu. În anul 1975 părintele Marin Dinu moare, iar ca preot paroh este numit părintele Guinea Andrei, care în anul 1994 adoarme întru Domnul. Pentru un an parohia este suplinită de părintele paroh de la Putineiu, părintele Ţânţaru Florian. Începând cu anul 1995, luna decembrie, este numit paroh preotul Zamfir Aristotel, fiu al satului.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Biserica, prin preotul paroh, desfășoară periodic activități pastoral-misionare, culturale, filantropice și catehetice specifice comunității.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] sat Cârlomanu, comuna Putineiu, județul Teleorman, cod poştal 147287 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.