Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” – Crîngu (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC], se află satul teleormănean Crîngu. După noua reformă administrativ-teritorială, satul Crîngu aparţine comunei cu acelaşi nume - Crîngu - alături de satul Secara. Satul Crîngu este situat în partea de sud a judeţului Teleorman, pe Drumul Naţional ce leagă două oraşe importante ale judeţului, Alexandria şi Turnu-Măgurele, pe malul stâng al pârâului Călmăţui. Are o suprafaţă de 3588 ha, iar satul este împărţit în două: pe de o parte avem satul vechi Crîngu, care cuprinde centrul satului cu dealul şi valea, iar pe de altă parte, Dudiucul şi Satul Nou cu case mai mult răzleţe. Vechea denumire a satului este Ologi, nume care se crede că ar fi fost dat înainte de Mihai Viteazul, prin secolul al XVI-lea. Această denumire a creat o legendă, încă vie printre locuitorii acestei comunităţi. Se crede că, în timpul luptelor dintre turci şi Mihai Viteazul, turcii au trecut Dunărea pe la Turnu-Măgurele ajungând până la pârâul Călmăţui, iar apa fiind mare şi podul rupt, turcii au obligat pe săteni să taie copaci şi să construiască podul. Sătenii au dat de ştire lui Mihai Viteazul să vină cu oastea sa şi să lovească pe turci. Însă conducătorul armatei turceşti a simțit acest lucru şi a poruncit să li se reteze picioarele celor ce lucrau la pod, devenind astfel ologi. De la această legendă s-ar trage numele vechi al satului, Ologi. Nu este exclus ca numele să provină şi de la un boier, pe nume Ologu, care trăia pe aceste meleaguri. Oricare ar fi provenienţa numelui de Ologi, satul a păstrat această denumire până în anul 1968, când a fost înlocuită cu actuala denumire, Crîngu, ce provine de la crângul din aproprierea satului. Locuitorii satului sunt în majoritate români, existând însă şi o comunitate de etnie rromă, iar ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura şi creşterea animalelor, deoarece majoritatea dintre ei sunt persoane în vârstă pensionare.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Nu se cunoaşte existenţa altei biserici în acest sat, precum nici meşterii care au ridicat-o pe cea existentă şi nici pictorul cel dintâi. Biserica, aflată în centrul satului, îşi începe istoria în anul 1825, odată cu ctitorirea sa de către marele clucer Iancu Mihăilescu, fapt ce reiese din [PISANIA] aflată la intrarea în biserică: „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu lucrarea Sfântului Duh s-a ridicat acest sfânt locaş cu harmurile „Naşterea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Ioan Botezătorul" de marele Clucer Iancu Mihăilescu în anul 1825. Reparată în anul 1883 preot fiind Andrei Stancu. S-a restaurat şi pictat din nou în timpul preotului Niţescu Constantin în anul 1936. Între anii 1994-1995 a fost repictată fiind preot Vişan Ionel. S-a renovat din nou între anii 2005-2007 în timpul P.S. Galaction, Protoiereu Pr. Dr. Ciulei Marian, paroh Pr. Ciocoiu Constantin-George. A fost târnosită în data de 7 Octombrie 2007. Toate lucrările s-au făcut cu ajutorul donatorilor și al enoriaşilor.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este încăpătoare, având formă de corabie. Este zidită din cărămidă arsă şi este prevăzută cu o singură turlă ce se află în partea din faţă, pe pronaos. Dimensiunile sale exterioare sunt: 25m lungime, 10m lăţime şi 8m înălţime, fără a include turla ei. Catapeteasma este tot din cărămidă arsă, având sfinţii pictaţi. Naosul este despărţit de pronaos prin stâlpi groşi cu dimensiunile de: 1,30m lăţime şi diametrul de 25 cm. De-a lungul timpului biserica a suferit mai multe restaurări. Prima a fost în anul 1883, când a fost realizată bolta bisericii, deoarece tavanul era drept şi era învelită cu şiţă. Tot cu această ocazie s-a învelit biserica cu tablă neagră negalvanizată. În anul 1935, temelia bisericii devenind şubredă a fost nevoie de consolidare şi astfel s-a refăcut temelia din beton, de cca. 0,80cm înălţime. În anul 1936 a fost construit pridvorul bisericii. În anul 2007 s-a schimbat integral acoperişul Bisericii, a fost schimbată tâmplăria veche de lemn cu una modernă de termopan, a fost refăcut exteriorul bisericii, turnându-se totodată şi alei de acces către biserică. În data de 7 octombrie 2007, biserica a fost târnosită de către Preasfințitul Părinte Episcop Galaction, prilej cu care biserica a mai primit un alt hram: „Naşterea Maicii Domnului”. [PICTURA] În anul 1936, datorită degradării picturii, aceasta a avut nevoie de o restaurare completă, rămânând însă două registre din pictura originală, acestea fiind doar retuşate şi anume: Adormirea Maicii Domnului şi Scufundarea în mare a Sfântul Apostol Petru, ambele pe frontispiciul de despărţire dintre naos şi pronaos. Pictorul care a executat noua pictură în stil bizantin a fost Ştefan Stănescu. Între anii 1994-1995, s-a refăcut integral pictura de către pictorul Pascu din Alexandria, cele două registre amintite mai sus, păstrându-se aproape originale. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] De-a lungul istoriei, Biserica a avut ca slujitori ai Sfântului Altar pe următorii preoţi: Pr. Stancu, Pr. Andrei Stancu, Pr. Ion Ulmeanu (până în 1922), Pr. Constantin Niţescu (1922-1978), Pr. Gheorghe Cornea, suplinitor (1978-1980), Pr. Ionel Bumbăcel Vişan (1980-2005), Pr. Constantin George Ciocoiu (2005-2013), Pr. Valentin Alexandru Negrescu (2014-prezent).

C. CIMITIRUL. Cimitirul parohial se află la marginea satului, în partea de Nord, iar terenul pe care este amplasat este datat din anul 1864, aici fiind înmormântat preotul Constantin Niţescu (1922-1978). Pe raza satului se găsesc două monumente închinate eroilor din acest sat căzuţi în războiul antifascist, având menţionat pe el „Recunoştinţă ostaşilor căzuţi în războiul antifascist com. Ologi”, unul având formă piramidală, cu o înălţime de 2 m şi o lăţime de 0,50 m, iar altul în formă de cruce cu dimensiunile de 3 m înălţime şi 0,50 m lăţime, în amintirea eroilor căzuţi în cele două Războaie Mondiale, având menţionate numele tuturor eroilor din sat. Ambele monumente sunt construite din beton armat cu fier, au ornamente florale cioplite, fiind amplasate în centrul satului de o parte şi de alta a drumului național.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent parohia este întru-un proces de reafirmare a credinţei creştin-ortodoxe în satul Crîngu, prin catehizarea unui grup de copii, format conform Proiectului Patriarhiei Române Hristos împărtăşit copiilor, dar şi de într-ajutorare a credincioşilor cu situaţii sociale precare prin activităţi pastoral-misionare şi filantropice.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae”, „Sfântul Ioan Botezătorul” şi „Naşterea Maicii Domnului” [ADRESA] str. Bisericii, sat Crîngu, com. Crîngu, judeţul Teleorman, cod poștal 147100 [OFICIU PAROHIAL] email: bisericacringu@yahoo.ro, www.facebook.com/bisericacringu.