Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” – Florica (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Se istorisește că între anii 1800 – 1821 în satul Zlata, în cimitirul satului, a fost o bisericuță cu hramul „Sfântul Dumitru”. Împrejurul cimitirului era satul Paragina, pe moșia familiei Golești, iar cimitirul cu o parte din oameni a fost pe moșia colonelului Cazimir (moșia Ologiului). În acele vremuri a fost o molimă de ciumă, au murit atâția oameni încât nu s-au mai putut înmormânta, până când nu s-au tăiat grinzile bordeielor ca să cadă peste ei. Oamenii au trebuit să părăsească satul, retrăgându-se pe terenul unde se găsește astăzi satul Paragina, iar altă parte s-au retras pe locul unde se găsește astăzi satul Zlata, biserica din bârne a cimitirul rămânând între sate. Urme din acele vremuri, se găsesc astăzi în valea ,,Totiței”, unde gropile se cunosc pe ambele coaste ale pârâului, începând de la Rusca din gura pârâului, care era piatra de hotar dintre moșiile Golești, Dracea și proprietarul austro-ungar Vrane – Putineiul. Se mai spune că au mai rămas câțiva oameni care i-au îngropat pe cei găsiți morți în colibele lor. Când a încetat ciuma, oamenii s-au retras pe moșia colonelului Cazimir. Cârciuma din satul Paragina era la piatra de hotar dintre moșia Goleștilor și a colonelului Cazimir; cârciumăreasa se numea Crina, care era o femeie foarte frumoasă ca din legendă. Oamenii lucrau pe moșiile boierilor, aveau pluguri de lemn, sape de lemn. Acest lucru până în anul 1859 la venirea domnitorului Cuza, când au fost împroprietăriți.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În bisericuța de bârne rămasă între cele două sate s-a slujit până în anul 1910, când s-a făcut actuala biserică. În anul 1905, locuitorii au ales un alt loc pentru construcția bisericii, pe o poziție înaltă, între cele două sate, mai aproape de Florica și mai departe de Zlata. S-a început construcția ei în anul 1905, aprilie 25 și s-a terminat în anul 1910, iunie 10. Din [PISANIE] reiese că „S-a sfințit în anul 1910, iunie 10 Mitropolit I.P.Atanasie, iar ca protoiereu Preacucernicia sa Haralambie, s-a făcut cu oboseala locuitorilor Florea P., Unteșu, Dobre Toader, Ion Anghel, Ivan Poncea și Vasile Roșu cu ajutorul dat de obștea satelor Florica și Zlata, maistor Velof iar pictor C. Zaharescu.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Construcția este din cărămidă, tencuită cu var, în formă de cruce. În față, la pridvor, are patru stâlpi frumos ornamentați. Este acoperită cu tablă galvanizată. Are o turlă mare în față, iar pe altar o turlă mică. În anul 1963 s-a revizuit întregul acoperiș al bisericii( afară de turle), punând-se tablă galvanizată. S-a făcut din nou jgheaburile și burlanele. În anul 1964 s-a refăcut ambele turle, înlocuind tabla cea veche care ruginise cu tablă nouă galvanizată. Atât acoperișul cât și turlele au fost făcute cu ajutorul benevol al enoriașilor din satele Florica și Zlata. În anul 1966 s-au cumpărat cărți de cult pentru slujbă cât și diferite alte obiecte de cult care lipseau. În anul 1967 s-a cumpărat un nou rând complet de veșminte și o dveră din contribuția benevolă a enoriașilor. În anul 1942, s-a reparat radical acest sfânt lăcaș cu osteneala preotului Marin Vlaicu. În anul 2004 s-a reparat acoperișul și s-a înlocuit integral tabla. În anul 2004, luna februarie biserica a fost spartă și jefuită de două ori, prejudiciu ridicându-se la suma de 110.000 lei vechi. S-au furat toate obiectele de cult, care apoi au fost înlocuite din contribuția benevolă a enoriașilor. Tot ei au contribuit în anul 2005 la repictarea integrală a bisericii. În anul 2006, Primăria comunei Dracea a achiziționat pentru parohia Florica centrala termică. În anul 2007 s-a făcut resfințirea sfintei biserici de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcop al Alexandriei și Teleormanului. [PICTURA] este în stil realist muntenesc, în ulei, pe zid. În anul 1942 a fost repictată biserica de către pictorul Constantin Albany, cu ajutorul dat de prefectura județului Teleorman și al enoriașilor din satele Florica și Zlata. Lucrările de pictură din anul 2005 au fost făcute de Rondeli Marin și Zlotea Constantin. [ANEXE] În anul 1969 s-a întocmit un deviz pentru construcția unei noi clopotnițe, cea veche fiind construită pe pari de lemn care putreziseră și constituia un pericol de accident. Devizul a fost aprobat pentru suma de 12.000 lei pentru a se construi o clopotniță din beton armat. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții care au slujit în bisericuță de lemn au fost: preotul Nedelea, Istrate, Ovedenie, mort la 1894, toți fiind înmormântați în cimitirul din jurul bisericii. Cântăreții care au slujit la această bisericuță au fost Mitriță Botin și Zamfir Caravețeanu. Între preoții slujitori la această bisericuță, după anul 1900, amintim pe preotul Dobre și preotul Constantin de la parohia Dracea. Primul preot care a slujit în acest biserica nouă a fost preotul Ivan Sachelarie de la parohia Băduleasa, până în anul 1912. După aceea biserica a fost girată de preotul Dobre Mangîru, tot de la parohia Băduleasa și în anul 1924 a fost numit preotul macedonean Cristea Volgas. În anul 1927, la 1 noiembrie, a fost numit preot Ion Sîrbu, fiu al acestui sat, care a păstorit timp de 10 ani, până în anul 1941, iunie 20. Apoi au girat parohia preotul Bucicovschi, refugiat din Basarabia, iar la 27 noiembrie 1941, a fost numit preotul Marin Vlaicu, născut în comuna Segarcea din Deal, județul Teleorman, care a păstorit timp de 21 ani, după care  s-a transferat la parohia Spătărei, județul Teleorman. La 1 octombrie 1962 parohia fiind vacantă, vine prin transfer preotul Ion Geamazu, născut la 27 octombrie 1925 în satul Florica, hirotonit preot pe seama parohiei Islaz, la data de 9 octombrie 1955, apoi transferat la parohia Băduleasa pe data de 1 septembrie 1956 pe post de preot ajutător, iar la data de 1 octombrie 1962 s-a transferat la cerere la parohia Florica. În perioada 1987-1994 postul de preot paroh la parohia Florica a fost suplinit de preoții Țanțaru Florea, Vișan Ionel. În anul 1994 pe data de 20 decembrie a fost numit pe postul deja vacant de preot paroh, Dulgheru Florian.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” [ADRESA] Sat Florica, comuna Dracea, județul Teleorman, cod poștal 147102 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.