Parohia ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Furculești (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Furculești este așezată pe valea pârâului Urlui. Prima atestare documentară a comunei este într-un hrisov, pe piele, scris în limba slavonă pe la începutul sec. al XVII-lea. Hrisovul se găsea la familia Enache din satul Moșteni și în el se scria că Meila Gorgan, Radu Furcă și Oprea Craislav sunt invitați de domnitorul Gavrilă Moghilă ca de la domnie să li se dea hrisov de recunoaștere a proprietății. Se presupune că de la acest Radu Furcă (boier) sau de la alți înaintași ai săi și-ar fi primit comuna numele, urmașii lui Radu Furcă fiind și ctitorii bisericii. Locuitorii satului Furculești, după numele ce-l poartă, se crede că ar fi fost clăcași aduși din satele de pe valea Oltului și anume din satul Mândra (familia Mândreanu) și de la Lița (familia Lițeanu). Locaș de cult au avut până în anul 1884, poate chiar și mai târziu, o bisericuță făcută din bârne de lemn și așezată mai la nord cu 100 m de actuala biserică, unde în curte era și cimitirul.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Actuala biserică a fost construită începând cu 1884, de către proprietarul de atunci Nicolae Furculescu, fiul lui Costache Furculescu și terminată în 1892, fiind sfințită de Mitropolitul Iosif Gheorghian. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită în formă de cruce pe o temelie din cărămidă. Are o singură turlă octogonală, zidită din cărămidă până sus.  Acoperișul este din tablă zincată. În partea de răsărit de la altar spre exterior se prelungește intrarea într-un cavou, care este sub altarul bisericii, la o adâncime de 5 m, în pereții căruia se află 7 hrube: 3 la nord, 3 la sud și una spre apus, în care se găsesc osemintele ctitorilor. [PICTURA] Fresca a fost executată de pictorul Gheorghe Ioanid și a fost terminată în anul 1892. Catapeteasma este din stejar, sculptată artistic, cu icoane demontabile pictate pe pânză și aplicate pe lemn. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI]  Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]   Nu se cunoaște precis succesiunea clericilor care au slujit în această biserică. O notiță de pe un Liturghier scris cu caractere chirilice îl arată în 1856 pe Zamfir Oprea. Au urmat, pe baza unor mărturii ale bătrânilor, preotul Alecu, preotul Mitică și după aceea Ioniță Angelescu. A urmat preotul Ilie Alexandrescu (†1926), iar după aceea fiul său preotul Constantin Alexandrescu, plecat în 1928 la Parohia Valea Dragului. Parohia a rămas în suplinirea Ieromonahului Gherasim Luca, plecat și el ca superior al Bisericii la Ierusalim. În 1 octombrie 1929 este numit preotul Stancu Mitroi, iar pe 6 aprilie 1977 preotul Bățăuș Ioan Viorel. Din 2 februarie 2001 este numit preotul Gigină Eugen care slujește și în prezent. [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ]  Dintre cântăreți se cunosc: tatăl lui Ștefan Jianu (n.1848), apoi Ștefan Jianu (n.1880), Ilie Jianu, Turturică Florea (n.1934) și Ciortan Marius. În prezent activează Stănică Alin.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” [ADRESA] comuna Furculești, județul Teleorman, cod poștal 147145. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.