Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Islaz I (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Islaz, județul Teleorman, localitate situată chiar pe malul Dunării și pe malul drept al Oltului aproape de confluența sa cu Dunărea, numele fiind de origine slavă sudică, bulgărească și având semnificația de câmp nelucrat, loc pe care crește iarba. Comuna Islaz se află la o depărtare de 11 km de municipiul Turnu – Măgurele și la 21 km de Corabia, latitudine 43,73 Nord și longitudine 24,75 Est. Aşezarea satului este orientată de la nord spre sud, fiind străbătută prin mijloc de şoseaua judeţeană Stoeneşti-Izlaz, ce merge paralel cu Oltul, ultimele aşezări gospodăreşti ale satului fiind chiar pe malul Dunării. Până în anul 1951 satul a făcut parte din judeţul Romanaţi, apoi a trecut în judeţul Teleorman. Astăzi este comună suburbană municipiului Turnu Măgurele. Inițial a fost un sat liber de moșneni care de-a lungul timpului ajung sub stăpânirea succesivă a mai multor boieri, ultima stăpânitoare fiind soția domnitorului Gheorghe Bibescu, Zoe Brâncoveanu. După ultima statistică satul numără 5100 locuitori toţi de naţionalitate română, dar şi 250 ţigani şi 300 rudari care locuiesc în cartiere aparte. Din scriptele existente la Primăria comunei Islaz, rezultă că, în anul 1800 pe raza actualei moşii a comunei existau 6 cătune distincte şi anume: Islaz, Verdea, Mozolea, Funduleţ, Gârla şi Racoviţa, cătune ce se găsesc şi pe harta rusă din anul 1835. Aceste şase cătune au format satul Islaz. Satul Islaz este localitate istorică. Aici s-a citit Proclamaţia de la 1848 şi apoi de aici a pornit Revoluția Paşoptistă. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1835, cătunul Racoviţă, care se găsea în partea de nord a satului, îşi avea încă biserică proprie, aşa cum de altfel îşi avea fiecare din cătunele menţionate mai sus. Biserica era stil bordei, în jurul căreia erau grupate circa 100 de familii şi era situată pe locul actualului cimitir părăsit. Lemnele care alcătuiau grinzile bisericii–bordei putreziseră cu timpul şi biserica s-a surpat. Atunci un comitet de 21 enoriaşi din acest cătun au luat iniţiativa, în anul 1869, de a ridica o biserică nouă, dar nu pe locul celei vechi. Lucrările au început în anul 1871 şi s-au terminat în 1873, decembrie 6, primind hramul Sfântului Nicolae. Pentru ridicare bisericii au fost tocmiţi, din spusele bătrânilor, meşteri albanezi. Astfel s-a ajuns ca în comuna alcătuită de Zoe Brâncoveanu să se ridice doua biserici: una cu hramul Sfântul Nicolae aparţinând parohiei Islaz I şi alta construită de proprietăreasă, cu hramul Sfinţii Trei Ierarhi, aparţinând parohiei Islaz II. Biserica este aşezată în mijlocul parohiei, pe şoseaua principală a satului. O parte, recentă, a istoriei sale o găsim consemnată [PISANIA] bisericii. ,,Cu puterea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Duhului Sfânt terminatu-sa de zidit acest Sfânt Locaş de închinare ortodoxă cu hramul Sfântul Nicolae în anul 1873. În 1935 a fost pictata peste cea veche, trecând atâţia ani, biserica s-a deteriorat din cauza seismelor, ajungând într-o forma necorespunzătoare. La iniţiativă, dragostea şi osteneala Prea Cucernicului Pr. Paroh Mirancea I. Petre s-a făcut subzidirea bisericii în 1982. În anii 1988 – 1989 s-a făcut pictura bisericii din nou, înlocuirea iconostasului, scaunul arhieresc şi 37 scaune vechi înlocuite cu cele noi din lemn masiv de stejar şi în anul 2002 reparaţie capitală a exteriorului bisericii şi clopotniţei cu praf de marmură. La această osteneală s-a alăturat Pr. II Pană Anişor. Sfinţitu-s-a în ziua de 1 Decembrie 2002 de către Prea Sfinţitul Episcop Galaction - Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. Menţionez, că las cu nădejde şi dragoste în Bunul Dumnezeu şi Maica Domnului ca să fie pomenită osteneala şi dragostea noastră, a familiilor noastre şi a enoriaşilor noştri pentru Sfânta Biserică pe care am înfrumuseţat-o. Mai menţionez, că mai înainte de noi ca preoţi slujitori au fost: Pr. Dumitru, Pr. Marin, Pr. Ioan Delcescu, Pr. Vasile Procopiescu şi Pr. Apostol Sincu. Spre amintire şi veşnică aducere aminte.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce având ca lungime 20 metri, lăţime 8 metri şi înălţime 8 metri, grosimea zidului 1 metru, 5 ferestre mari şi o fereastră mică, o singură turlă la intrarea în biserică, deasupra acoperită cu tablă zincată, atât turla cât şi acoperişul bisericii, având pridvor închis cu 6 ferestre mari. Catapeteasma este făcută din lemn masiv de stejar. [PICTURA] în stil bizantin, în ulei, este realizată de pictorul Ştefan Stătescu din Bucureşti peste cea veche în anul 1935, iar între anii 1988-1989 s-a pictat din nou de către pictorul Voicu Pascu. [ANEXE] Biserica are clopotniță. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi slujitori în ordinea cronologică până astăzi: Pr. Dumitru, Pr. Marin, Pr. Ioan Delcescu, Pr. Vasile Procopiescu, Pr. Apostol Sincu, Pr. II Pană Virgil-Anişor, Pr. Peţa Silviu–Marian, Pr. Mirancea Petre şi Pr. II Fişcuci Nicuşor.

C. CIMITIRUL. În Islaz există un singur cimitir, având înmormântat în el următoarele personalități locale: Pr. Apostol Sincu, Preoteasa Maria Sincu, Primar Dumitrache Ciucu, Colonel Florea Bebe, Prof. Mioara Hainagiu, Învăţător Silvia Sindile, Contabil Georgică Sindile, Cântăreţ bisericesc Stelian Vărzaru, Cântăreţ Bisericesc Marin Ciucu, Cântăreţ bisericesc Paraschiv Minca, Cântareţ bisericesc Ioan Sindile. În localitate se află două monumente ale eroilor: unul se află în centrul satului, lângă primărie, ridicat în anul 1944-1945 de primărie, iar cel de-al doilea se află în curtea bisericii, ridicat de preot, cu ajutorul enoriaşilor, în anul 1990. Acest monument este închinat memoriei eroilor din Primul şi al Doilea Război Mondial şi eroilor de la Revoluţia din 1989.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Activităţile pastoral-misionare se desfășoară permanent, în special de marile evenimente al Naşterii Domnului, Înălţarea Domnului, Botezul Domnului, Învierea Domnului, Înălţarea Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt. Iar cele filantropice constatau în organizarea de colecte (în bani, alimente, îmbrăcăminte, încălţăminte) pentru sinistraţii din diferite regiuni ale ţării afectate de inundaţii şi pentru familiile nevoiaşe din parohia noastră. În fiecare sâmbătă se desfăşoară activităţi catehetice atât cu copii, cât și cu adulții din parohie.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] Comuna Islaz, județul Teleorman, cod poștal 147160 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.