Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” – Islaz II (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.2. .]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost ridicată de către Zoe Brâncoveanu, proprietara moșiei Izlaz, în anul 1857. Ridicarea acesteia a avut și scopul de a aduna laolaltă satele Islaz, Funduleț, Mozolea, Racoviță, Săliștea, Verdea și Gârla și locuitorilor acestora și de a forma o localitate mai mare. Despre meșterii, arhitecții și inginerii care au lucrat la aceasta biserică, nu există date, fiind aduși de proprietar. Întregul istoric al sfântului locaș se găsește gravat în [PISANIA] bisericii: „A fost zidită această sfântă și dumnezeiască biserică cu hramul „Sf. Trei Ierarhi” între anii 1835-1857 cu toată cheltuiala vornicesei Zoe Brîncoveanu. Necunoscuți meșterii, nici pictorii Sf. Locaș se ridică mai semeț decât toate cele din jur și deși neterminat în anul 1848 în fața lui s-a săvârșit, sfințirea începutului cunoscutei rvoluții de la Islaz. Lanțul sacerdotiului Sf. Locaș se compune din urmatoarele verigi: pr. Gheorghe, pr. Procopie, pr. Ioan Zarafescu, pr. Pantelimon Procopiescu, pr. Vasile Procopiescu, pr. Florea Ion, pr. Florescu Petre și preot Ștefan Fișcuci. Și tot curgând apa vremii, sfințiții slujitori și obștea credincioșilor au împlinit cele necesare bunei chivernisiri, în anul 1933 prin reînnoirea acoperișului. În vremea din urmă între anii 1980-1986 cu osteneală și purtarea de grijă P.C.. Pr. Ștefan Fișcuci, ajutat de organele parohiale și obștea credincioșilor s-a reînnoit exteriorul cu tencuială nouă și vopsitorii, s-a înlocuit acoperișul, s-a turnat mozaic venețian în interior, s-a pictat Sf. Locaș de către pictorul Voicu Pascu. Tot în acest timp s-a împrejmuit curtea bisericii. Încununarea tuturor ostenelilor s-a făcut prin sfințirea din 28 decembrie 1986 de P.S. Roman Ialomițeanul în timpul P.F. Părinte Patriarh Teoctist, protoiereu al locului fiind P.C. Preot Marian Ciulei. Toate spre slava lui Dumnezeu!” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de cruce, având două turle mari, octogonale, acoperite cu tablă, și un pridvor închis. Lungimea bisericii este de 30 m, lățimea este de 10 m, înălțimea este de 18 m, iar grosimea zidului este 0,7 m. Ferestrele sunt în număr de 33. [PICTURA] s-a refăcut în anul 1986 de către pictorul Voicu Pascu din Alexandria. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] La una din icoanele de la catapeteasmă, cea a Maicii Domnului, se găsește o semnătură a lui Tătărescu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Șirul preoților parohi este următorul: Pr. Gheorghe, Pr. Procopie, Pr. Ioan Zarafescu, Pr. Pantelimon Procopiescu, Pr. Vasile Procopiescu, Pr. Florea Ion, Pr. Florescu Petre, Pr. Ștefan Fișcuci

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Trei Ierarhi” [ADRESA] str. Popa Șapcă, nr. 362, comuna Islaz, jud. Teleorman, cod poștal 147160 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: ȚÂNȚĂREANU, Ecaterina, „Parohia Izlaz II”, în Biserica Ortodoxă, Anul XIII, număr aniversar, 2011