Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Lisa (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Această parohie este așezată pe malul drept al râului Călmățui, la extremitatea de vest, între Valea Dunării și gura văii Ducna. Drumul național 51A traversează localitatea, despărțind-o în două. Comuna Lisa își păstrează specificul pitoresc al așezărilor românești de câmpie, situate pe văi și pe marginea râurilor. Mărturiile documentare despre comuna Lisa coboară până la jumătatea secolului al XVI-lea, în anul 1559 apărând prima atestare.


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Înaintea bisericii de astăzi a mai existat o bisericuță din lemn, în mijlocul actualului cimitir, care a dăinuit până în anul 1817 și o alta, de asemenea dispărută, din cărămidă, ridicată în anul 1825, cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Bisericii actuale i s-a pus piatra de temelie pe 27 august 1928, în timpul păstoririi Patriarhului Miron Cristea, preot fiind la data aceea părintele Scarlat Georgescu. [PISANIA] se găsește în pridvorul bisericii și are următorul text: „Aceasta Sfântă Biserică s-a clădit intre anii 1930-1938, din contribuția enoriașilor din comuna Lisa, prin stăruințele preotului paroh Scarlat Georgescu și al Consiliului Parohial, în 1938 s-a pictat de către pictorul Victor Agapiescu, iar in 1957, pictura s-a completat de pictorul Gheorghe Teodorescu. S-a sfințit în 1957 de către P.S. Arhiereu Atanasie Dincă.” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Construcția, începută prin stăruința preotului Scarlat Georgescu ș-a lui Darvin Voiculescu, s-a încheiat în 1938, lucrările fiind executate de antreprenorul Zamfir Ispas din Turnu Măgurele. Biserica este impunătoare, cu aspect de catedrală, fiind construită în formă de treflă (cruce). De pe acoperiș, se înalță trei turle impozante, doua turle în față și una mai mare pe naos. Lungimea bisericii este de 20 metri, lățimea de 13 metri, înălțimea de 20 metri și grosimea zidului de 80 cm. Este luminată prin 7 ferestre metalice. Catapeteasma este din lemn de brad cu o lățime de 8 metri și înălțime de 4 metri. [PICTURA] În 1998 au început lucrările de decopertare a tencuielilor și picturilor vechi. Vechea pictura a fost înlocuită cu una nouă, în tehnica fresco, executată de pictorul Dăscălescu Andrei din București. Tot el a pictat si icoanele de pe catapeteasmă. Sfințirea s-a oficiat in primăvara anului 2002 de către Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandriei si Teleormanului. [ANEXE] Nu are. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții care au slujit la bisericile din comuna Lisa, așa cum se găsesc însemnați pe cărțile de cult, au fost: Popa Vasile Popescu (1840), Mihai Preotul (1844-1863), Stanciu Niculescu (1855), Radu și Popa Toader (1862), Radu Stamiu (1845-1888), Ioan sin Popa Stan (1863-1901), Nicolae Apostolescu (1902), Alexandru Marinescu (1905-1919), Scarlat Georgescu (1919-1968), Naidin Constantin (1963-1994). Preoții slujitori după 1994 sunt: Pr. Bățăuș Adrian Florin, Pr. Bățăuș Ion, Pr. Drăgoi Marian-Marius și Pr. Baban Dragoș George.

C. CIMITIRUL. Parohia deține nu cimitir. În centrul satului s-a ridicat un monument al tuturor eroilor căzuți în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz, reprezentant de un soldat pe un piedestal de cărămidă, cu casca pe cap și pușca în mână. Monumentul a fost ridicat de autoritățile locale imediat după primul război mondial.                    

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] comuna Lisa, județul Teleorman, cod poștal 147170 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.