Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Lița (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Denumirea actuală i s-a dat după anul 1835. După tradiție, vine de la numele unei cârciumărițe (hangiță) căreia i se zicea Lelița (lelița Ioana) și căreia i se va spune în timp, abreviat, Lița. Numele desemnează în prezent comuna în totalitatea sa, iar pentru unele părți ale comunei se mai folosesc și astăzi denumirile vechi cum ar fi Vaideeni, Văleni, Satul Nou sau Satul Vechi.	 Comuna Lița se află așezată pe terasa Oltului pe o lungime de 4200 metri și o lățime ce variază între 600 și 800 de metri. Prima atestare documentară apare în anul 1788 pe o hartă întocmită de geograful Ruhendorf, unde este nominalizată așezarea Okanakul, situată între Odaia și Segarcea. Așezarea cuprindea două cătune sub denumirea de Piscani, cu 40 gospodării și Vaideeni cu 59 gospodării, care mai târziu se vor unii și în urma împroprietăririlor din 1864, moșia Lița va fi preluată de către arendașul cu origini grecești Heracle Dumba, cel ce va avea un rol foarte important în istoria parohiei Lița.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost începută în anul 1867 cu ajutorul domnului Heracle Dumba și a domnilor Teodor Turcitul, Lincă Mihăilescu și Voicu Mierlan. Construcția a fost terminată în anul 1869 și a fost sfințită de către Preasfințitul Nifon. [PISANIA]: ,,S-au restaurat această sfântă și dumnezeiască biserică cu hramul Sfântul Ioan Botezătorul în anul 1912 martie 11, în zilele I.P.S. Conon Mitropolit al Ungro-Vlahiei și Primat al României cu ajutorul dat de domnii proprietari Nicolae și Constantin Dumda a domnului Heraclie Kippa a obștei locuitorilor din comuna Lița prin stăruința preotului paroh Ioan D. Anca a domnilor epitropi Ion Ionesa și Hristea P. Tănase, a domnilor delegați Tudor R. Ionescu, Badea Bârsăsteanu, Florea Mitruș, Ene Oltei, Marin Voicheci, Covean Grecu, Ivan Ciupitu. Primar Constantin Dinulescu.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Structura bisericii este din cărămidă și nu are fundație. Biserica este în formă de navă și are o lungime de 24 metri și o lățime de 9 metri.. În anul 1912 biserica este renovată, după ce a suferit daune importante din cauze rămase necunoscute, iar cu această ocazie se construiește casa parohială și clopotnița bisericii. Aceste lucrări sunt menționate în pisania Bisericii. [PICTURA] În anul 1906 a fost realizată pictura în ulei, în stil bizantin, refăcută în 1912 și restaurată în anul 1965, dar nu se cunoaște numele pictorului restaurator, iar a doua oară a fost restaurată în anul 2002 de către pictorul Ovidiu Orbeșteanu. [ANEXE] Biserica deține casă parohială [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții parohi care au slujit biserica de-a lungul anilor sunt: Pr. Ivan, Pr. Marin, Pr. Stan, Pr. Ioan D. Anca, Pr. Ioan Ionescu, Pr. Gheorghe Stoica, Pr. Stoica Andrei, Pr. Lazar Marius Irinel.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În curtea bisericii sunt două monumente, unul ridicat în cinstea eroilor din primul război mondial, iar celălalt în cinstea eroilor Revoluției din 1989.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] str. Principală, nr.176, comuna Lița, județul Teleorman, cod poștal 147175 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. Adresă e-mail: parohialita@yahoo.com 

BIBLIOGRAFIE: PASCU, Prof. Nicu, BOLBORICI, A., Schiță monografică a Comunei Lița, Editura Teleormanul Liber, Alexandria, 2005.