Parohia ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Margareta (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Bogdana, în cuprinsul căreia se încadrează astăzi satul Margareta, după reforma administrativă din anul 1969, se află așezată în mijlocul județului Teleorman, de o parte și de alta a pârâului Urluiu, care curge paralel cu șoseaua județeană Zimnicea – Roșiorii de Vede, șosea ce leagă comunele învecinate. Satul Margareta se află la o distanță de 7 km de localitatea Furculești, 30 km de municipiul Alexandria, 35 km de municipiul Turnu Măgurele și 30 km de Roșiorii de Vede. Vatra de azi a satului s-a delimitat în anul 1896, pe moșia satului, denumită Nenciulești – Bogdana, pe care au fost împroprietăriți, atât clăcașii, veniți din diferite părți după muncă și stabiliți aici în bordeie, cât și de locuitorii comunelor. La marginea satului, spre miazăzi, se află o pădure plantată cu salcâmi. Partea satului dinspre pădure se numește ,,aliman”, de la numele unui cioban, se pare, dar care era de origine turcă sau macedonean. Primele așezări ale satului Bogdana veche, cum i se spune părții dinspre apus a satului, s-au făcut înainte de anul 1848, pe o vale așa zisă a Bojenii, cu clăcași veniți din diferite părți, pe moșia Mănăstirii Cozia, care munceau aici cât puteau, pentru ei și familiile lor, fără vreo altă dare decât numai haraciul față de stăpânirea turcească. Restul domeniului forma un întins câmp de livezi și fânețe pentru pășunatul vitelor și în special al oilor. În broșura ,,Teleormănenii prin veacuri” N. Stroiescu afirmă că pe la 1450 exista un târg pe aici cu numele Bogdana. Faptul că ei au venit pe domeniul Mănăstirii Cozia și au fost îngăduiți aici, ne îndreptățește să credem că toți locuitorii de atunci, ca și cei din ziua de azi, au fost creștini ortodocși. Fiind însă extrem de săraci și puțini la număr, nu au avut un locaș de biserică propriu-zis, ci numai o cruce de lemn mare, pusă într-un loc anume, lângă care se adunau în duminici și sărbători pentru rugăciune. Când numărul locuitorilor a crescut ei au adus de la munte o bisericuță din lemn, pe care au așezat-o în locul crucii, angajând și un preot pentru săvârșirea slujbelor religioase. Mai târziu, s-a construit o biserică, din cărămidă, a Parohiei Bogdana, care, nefiind suficientă pentru numărul mare de locuitori, ce au început să-și construiască locuințe, după împroprietărirea de la 1899, în partea de răsărit a satului, la o distanță de 2 km de biserică, au simțit nevoia de a-și ridica și o biserică nouă și mai mare, după 1911, biserică ce se numea, cu toată partea de răsărit a satului, Bogdana Mică sau Bogdana Nouă, spre deosebire de partea satului dinspre apus care se numește Bogdana Mare sau Bogdana Veche. Părții de răsărit a satului i s-a spus și Margareta, după numele fiicei inginerului Vardala, care a parcelat moșia. De la acest nume și-a luat numele și parohia.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohiei Margareta este așezată în mijlocul satului, pe malul pârâului Urluiul, în partea dreaptă a șoselei Roșiorii de Vede – Furculești – Piatra – Zimnicea. Satul este așezat într-o vale largă, încadrată de jur împrejur de dealuri. Biserica din Margareta este construită de obștea satului. Meșterii care au lucrat la ea au fost de origine bulgară, unii dintre ei s-ar fi numit Trifu și Matei Velof.    [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica are formă de cruce și este zidită din cărămidă pe temelie de beton și este acoperită cu tablă. Are o turlă mare în formă octogonală. Întreaga construcție are înălțimea de 17 m. Deasupra turlei este o cruce de fier cu ornamente. Pe acoperiș există o cruce de fier asemănătoare cu cea de pe turlă și este așezată deasupra altarului. Pe pereți, sub streașina acoperișului, se află de jur împrejur, un brâu cu motive liniare. De sub acest brâu în jos pornesc niște ieșituri în zid, care se încheie în partea de sus cu niște capiteluri simple, terminate cu linii drepte. Pereții au linii orizontale, de jur împrejur, de jos și până sus, rare, la distanțe de 0,50 m una de cealaltă. Ferestrele sunt simple, așezate simetric, două pe o parte și două pe cealaltă parte și una la altar. Două ferestre aparțin absidelor și în total sunt șapte, în afară de cele din pridvor. În partea de jos a pereților exteriori se află un brâu asemănător cu cel de sub streașină, iar deasupra, sub cel de sub streașină este un brâu format din trei linii împletite, din loc în loc la distanța de 2 m. Biserica se termină în față cu calcan de zid, pe care se află pictată icoana hramului „Sfinții Împărați Constantin și Elena.” În aceeași curte cu biserica se află, în față, partea de apus, clopotnița și casa parohială, lipită una de alta, în continuare spre miazăzi. [PICTURA] Pictorul care a pictat biserica în anul 1928 se numește Ștefan Stătescu din Câmpina – Prahova. Pictura este în ulei, pe zid de tencuială cu var, dar nu are o valoare artistic deosebită. Începută în anul 1911, ea a fost terminată în anul 1936, când s-a sfințit de arhiereul Veniamin Pocitan, iar în anul 1938, a fost declarată parohie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]  Oprea Săndulescu, Nicolae Bercea, Nicolae Măldăianu, Pandele Stoian, Mihai Teodoru, Stan Loredan. Din anul 2007 biserica a trecut prin ample lucrări de renovare atât la exterior, cât și la interior, toate cu osteneala și strădania părintelui inspector eparhial Stan Loredan. În prezent preot slujitor este Lincan Cătălin Nicușor.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] sat. Margareta, comuna Bogdana, județul Teleorman, cod poștal 147020 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.