Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” – Moldoveni (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Moldoveni, așa cum reiese din spusele bătrânilor, apare pentru prima datată pe timpul lui Matei Basarab, în sec. al XVII-lea, când, în urma bătăliei de la Finta, de pe apa Ialomiţei, la 1653, între Matei Basarab și Vasile Lupu domnul Moldovei, o parte din prizonierii ,,moldoveni” luaţi de oastea muntenească, au fost aduși și stabiliţi aici pe râul Olt, în aceste locuri spre a munci pământul. Așa a luat satul denumirea de Moldoveni. O altă tradiţie despre numele satului ar fi aceea că numele de Moldoveni ar proveni de la locuitorii aduși din ţinuturile Râmnicului Sărat de către moşierul Alexandru Plagino care stăpânea aceste ţinuturi și care avea moşii şi în Moldova de unde a adus moldoveni, în jurul anilor 1810-1820. Satul Moldoveni se găsește aşezat pe malul drept al râului Olt, în apropiere de confluenţa sa cu Dunărea, la 2 km de aceasta. Faţă de albia Oltului, pe drumul judeţean 614A Islaz-Dobroslovenii de Caracal, între km 59-61, și se învecinează la N-V cu comuna Giuvărăşti, jud. Olt, la Sud cu Comuna Islaz-Teleorman, de care aparţine, la est cu râul Olt și la vest cu comuna Gârcov, jud. Olt. Este situat în plină câmpie a Romanaţilor, care este în întregime în lunca Oltului. Pe vatra comunei sunt circa 400 gospodării si 1050 suflete, toți fiind creştini ortodocși. Ocupaţia de căpătâi este agricultura și legumicultura. În vestul aşezării mai era un sat micuţ cu numele de Mozolea şi pentru că moşia era mică, cele două sate s-au contopit prin strămutarea mozolenilor aici, aproape de râu.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înainte de anul 1832, pe locul aceleiaşi biserici, a existat o altă biserică, dar era jumătate bordei în pământ, iar jumătate deasupra pământului. La vremea aceea satul era format din câteva zeci de bordeie. În anul 1832 au trimis o delegaţie dintre locuitori, în frunte cu cei doi preoţi: Popa Radu Marmalik și Popa Andrei Zarafu, la Bucureşti la proprietarul moşiei „Moldoveni”, adică marele vornic Barbu Ştirbei. Acesta le-a dăruit tot varul necesar pentru construirea bisericii, iar locuitorii satului l-au adus cu carele de la Târgovişte, care cu osii de lemn, 60-70 la număr. Tot vornicul le-a dat tot lemnul necesar construcţiei şi cele necesare arderii cărămizilor. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Biserica, monument istoric, este construită în formă de navă dreaptă, având lungimea de 19 metri și lăţimea de 7,50 m. Zidul este gros de 0,75m. Biserica are un pridvor deschis, sprijinit pe 3 stâlpi de zid rotunzi. A fost terminată de zidit în anul 1837 și s-a zugrăvit în zilele Domnitorului Dimitrie Bibescu, la 18 iulie 1845. La început, biserica a fost dreaptă, ca o magazie fără nici o turlă, așa cum se vede ea pictată deasupra ușii de la intrare în pronaos. Acoperișul era din șindrilă, iar ferestrele erau dreptunghiulare. În anul 1896, după 59 ani de la zidire, sub păstoria preotului Radu Ciubuceanu, fiu al satului, s-a făcut o reparație capitală, s-a acoperit biserica cu tablă și s-au ridicat turla mare din lemn de brad, iar pe margini două turnulețe din cărămidă. Interiorul bisericii este împărțit în pronaos, naos și altar, despărțite prin zid. Pronaosul are lungimea de 4,50m, naosul 5,80 m, iar altarul este semirotund. Începând din anul 1936 s-a început zidirea unei mărețe biserici noi, înaltă de 32 m în formă de navă. S-a turnat temelia în anul 1942, dar obținându-se aprobările foarte greu și din lipsă de fonduri de abia în anul 1977 s-a terminat de zidit și acoperit. S-a continuat cu tencuiala și finisarea până în anul 1989, când s-a încheiat lucrările. [PICTURA] Zugrăvirea bisericii este făcută în frescă în stil bizantin. O caracteristică a acestei biserici este și zugrăvirea pe pereții din exterior în registrul de sus de jur împrejur a 33 prooroci în picioare în diferite culori, iar în registrul de jos, scene din viața satului astfel: la peretele din sud: jocul ursului; iar pe peretele de la nord: doi plugari arând, o țărancă torcând cu fusul din furcă și doi tineri prinși de braţe sus formând hora. Între scene există cercuri pline de culoare roșu, albastru, galben înconjurate de motive florale fiecare în parte. Pictura noii biserici s-a terminat în anul 1989, atât pictura exterioară în ulei, cât și pictura interioară în tempera. Pictura interioară a fost executată de către pictorul Nicolae Bălăşescu din Craiova. [ANEXE] Biserica nu deține anexe. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] La această biserică au slujit următorii preoți: Radu Marmalik, Andrei Zărafu, Nicolae Popescu, Roman Popescu, Radu Ciubuceanu, Grigore Defta, Constantin Cazangiu, Pana Leonida, Marinescu Gheorghe, Bimpașa Tricu, Popescu Nicolae, Niță Florică.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice. În urma celor doua războaie mondiale, spre pomenirea veşnică a eroilor satului, s-au ridicat în centrul satului un frumos și impunător monument pe care sunt scrişi toţi eroii.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Având o colaborare frumoasă cu reprezentanții Centrului Creației Populare Teleorman, condus de domnul director profesor Romulus Toma, s-a reușit înființarea unei echipe mixte de jocuri populare. Toți participații la aceste obiceiuri au fost răsplătiți de parohie cu cadouri în bani și excursii gratuite la mănăstiri. De asemenea, cu ajutorul enoriașilor s-a înfiinţez și se păstrez o bogată bibliotecă parohială. Cu sprijinul credincioșilor și creștinilor cu dare de mână în fiecare an se oferă cadouri celor nevoiaşi şi copiilor de la grădiniță, în ziua de Crăciun, se împart daruri la azilul din Turnu Măgurele, colectare de bani pentru sinistrați și alte activități filantropice. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ioan Botezătorul” [ADRESA] sat Moldoveni, comuna Islaz, județul Teleorman, cod poștal 147161 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.