Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Segercea-Deal (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A
 LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Segarcea Deal face parte din comuna Segarcea Vale, județul Teleorman și este așezat la 3 km de reședința comunei Segarcea Vale și la 13 km nord de Turnu – Măgurele . În ceea ce privește formarea satului circulă 2 versiuni. Una este legată de existența ,,Drumului Oii”, drum lat și bătut care venea din Transilvania, trecea prin sat și mergea peste Dunăre, prin munții Balcani, până la muntele Athos. Se crede că numeroși ciobani stăteau cu turmele de primăvara până toamna pe culmile Subcarpaților, iar toamna se retrăgeau spre Dunăre, urmând drumul Oii și opreau în mod necesar în dreptul satului, în jurul celor 14 izvoare naturale. Terenurile fiind foarte fertile, apa bună, câteva familii s-ar fi stabilit aici, dând naștere așezării. A doua versiune este legată de numele Segarcea. Se știe că Segarcea de Dolj este amintită în hrisoavele domnești încă din secolele XVI – XVII. Se crede că unul dintre boierii din Segarcea de Dolj, căpătând, fie prin cumpărare, fie prin zestre, o moșie aici in Teleorman, a adus ceva robi de acolo și s-a așezat aici, lângă izvoare. Cum acești robi veneau după moșia Segarcea de Dolj, au dat la rândul lor numele noii înjghebări omenești tot de Segarcea. Cu vremea în sat s-au mai așezat oamenii și de prin Bulgaria și Serbia, veniți aici de teama prigonirii musulmane.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Tradiția spune că până pe la anul 1880 exista în sat o Biserică-bordei așezată pe dealul Cișmelelor la care au slujit următorii preoți: Voicu Seba, venit din Nicopol, preotul Dobre, preotul Măndică precum și alți preoți al căror nume s-a pierdut. A doua biserică a început să fie construită în anul 1881, pe un teren primit ca împroprietărire în anul 1879, și s-a terminat în anul 1883. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Temelia este din piatră, iar zidurile din cărămidă de fabrică. Era prima Biserică din împrejurimi ridicată la suprafața pământului la acea vreme. Biserica, aflată în centrul satului, având două turle din lemn, are următoarele dimensiuni: înaltă de 16 m, lungă de 27 m, iar lățimea este de 5 m. [PICTURA] a început imediat după terminarea Bisericii de către niște pictori macedoneni al căror nume nu se mai cunoaște. Pictura sfântului locaș este în stil neorealist, în ulei, iar catapeteasma este din lemn, cu instalație electrică. În anul 1934 s-a refăcut pictura de către o echipă de zugravi condusă de pictorul Dăbuleanu din Turnu-Măgurele. Pictura a fost refăcută în stil neorealist în anul 1971 în timpul PFP Patriarh Iustinian cu cheltuiala enoriașilor parohiei, protoiereu fiind Pr. Emil Băldescu iar paroh Lițescu Nicolae. S-a restaurat din nou pictura Bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului în zilele PS Părinte Episcop Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Protopop fiind profesor-doctor Marin Ciulei, sub păstoria Pr. Paroh Marian Gîșilă. [ANEXE] În curtea sfântului locaș se află o clopotniță iar la parterul ei a fost amenajată o cancelarie. În curtea Bisericii se află mormântul cititorului, preotul Andrei V. Popescu și al soției sale, preoteasa Teodora. Monumentul eroilor este situat  în centrul satului, în fața Școlii generale și a fost ridicat în anul 1994 din contribuția veteranilor de război și a parohiei, prin stăruința preotului Crețu Dincă. Monumentul este înalt de 2 m, lat de 1 m, cu o cruce din marmură deasupra, iar pe latura frontală se află lista eroilor căzuți în cele două Războaie Mondiale: 1916-1919 și 1941-1945. [REPARAȚII ȘI MODERNIZĂRI] În anul 1934, într-o noapte din iulie, în timpul unei ploi torențiale turla de deasupra naosului a fost trăsnită, arzând complet acoperișul și distrugându-se în cea mai mare parte pictura. Dar imediat, prin contribuția enoriașilor și munca preotului Cornel Voiculescu a fost acoperită din nou Biserica cu tablă galvanizată, ferestrele din lemn au fost înlocuite cu altele din fier forjat, s-au prevăzut două paratrăsnete. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Dacă la Biserica veche au slujit preoții amintiți mai sus, aici au slujit începând cu anul 1883 și până în prezent următorii preoți: Andrei V. Popescu (1883-1933), Cornel Voiculescu (1934-1962), Nicolae Sfirca (1963-1969), Nicolae Lițescu, Dincă Crețu, iar din 1996 și până în prezent Marian Gîșilă. Cântăreți bisericești au fost: Constantin Datcu, Anghel Bucă, Ion Popescu, Radu Tudor, Popa Bucă, Dumitru Datcu, Sandu Paraschiv și Ghiță Nelu.

C. CIMITIRUL. Satul Segarcea Deal dispune de un cimitir împrejmuit și îngrijit de comunitate, fiind în administrarea Primăriei și a Consiliului local Segarcea Vale.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu se cunosc.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Preotul paroh organizează periodic colecte pentru ajutorarea semenilor aflați în dificultăți materiale, mobilizând și familii tinere în acest demers, colecte concretizate în medicamente, alimente de bază, produse agricole și haine. De asemenea se preocupă cu catehizarea unui grup de tineri care frecventează Biserica.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] sat Segarcea Deal, com. Segarcea Vale, jud. Teleorman, cod poștal 147337 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.