Parohia „Adormirea Maicii Domnului” – Moșteni (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Moşteni este situată pe DN52 în vecinătatea comunei Furculești şi apare încă de la început sub numele de Moşteni, conform informaţiilor furnizate de unii bătrâni ai satului, cum că aici s-au stabilit o parte din membrii unei familii cu bunăstare, pe nume Moșteanu, care ulterior s-au dovedit a fi buni creştini şi râvnitori către cele sfinte. Din punct de vedere geografic, Parohia Moşteni se află în partea de sud a ţării, între localităţile Furculești şi Voievoda, iar din punct de vedere demografic, populaţia a scăzut în ultimii ani. Până în 1970 satul Moşteni deţinea Primărie sau Sfat Popular, având în subordine satele din jur. Clădirea primăriei de atunci există şi astăzi, fiind transformată în dispensar medical. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohială Moşteni, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, a fost construită între anii 1884-1897 pe cheltuiala enoriaşilor şi cu ajutorul domnului Ion Furculescu, om cu bunăstare şi credincios, fiind sfinţită de Preasfințitul Părinte Episcop Iosif Gheorghian, în anul 1903. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în formă de nava având dimensiunile de: 25 metri lungime, 9 metri lăţime şi 10 metri înălţime. Biserica este zidită din cărămidă arsă, având două turle, una mică şi una mai mare aşezate în linie dreaptă. Biserica este acoperită cu tablă, zidurile având o grosime de 0,80 metri, iar catapeteasma este cea originală şi este lucrată din lemn de brad. Biserica are un pridvor la intrare, iar lumina pătrunde în interior prin şase geamuri mari de tip termopan, având două uşi sub formă de portar. În anul 1941 s-au făcut reparaţii interioare şi exterioare, iar în 1991 s-au făcut lucrări de decopertare a întregii tencuieli exterioare, urmând că în acelaşi an să se finalizeze lucrările de reparare şi finisare. În anul 2009 s-au înlocuit geamurile şi uşile punându-se din termopan, cu ajutorul Primăriei Furculești, precum şi unele lucrări de finisare la interior. [PICTURA] La interior s-au făcut lucrări de restaurare a picturii în anul 2000 de către pictorul Zlotea Constantin împreună cu soţia să Eugenia, pe cheltuiala credincioşilor. [ANEXE] Lângă biserica se află clopotniţă, construită în acelaşi timp cu biserica şi este din cărămidă arsă. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] La parohia Moşteni au slujit ca preoţi parohi următorii: Ilie Alexandrescu, Stănescu Gheorghe şi Alexandru Orășeanu, iar de la 1 mai 1977, au slujit că preoţi suplinitori Bătăuş Ion, Spiru Ion, Buga Virgil, Popa Gheorghe. De la 1 ianuarie 1991 şi până în prezent slujeşte că preot paroh Alboi Marian.

C. CIMITIRUL. Cimitirul se află pe domeniul parohiei şi este sub administraţia primăriei Furculești. Aici îşi au locul de veci preoţii Ilie Alexandrescu şi Orășeanu Alexandru împreună cu familiile lor. Eroii satului căzuţi pe câmpul de lupta în primul şi al doilea război mondial, sunt cinstiți printr-un monument istoric amplasat în centrul satului.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În parohia Moşteni s-a desfăşurat o vastă activitate culturală şi filantropică existând cămin cultural, de asemenea a existat o puternică asociaţie religioasă a oastei Domnului, un cor religios alcătuit din credincioşii parohiei. 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia Moşteni desfăşoară o bogată activitate pastoral-misionară atât în biserica prin săvârşirea sfintelor slujbe şi a Sfintelor Taine în duminicile şi sărbătorile de peste an, cât şi pe teren prin catehizare şi ajutorarea unora dintre credincioşii mai nevoiaşi.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Adormirea Maicii Domnului” [ADRESA] sat. Moșteni, comuna Furculești, județul Teleorman, cod poștal 147146 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.