Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Plopii Slăvitești (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Plopii Slăviteşti este situată în partea de vest a judeţului Teleorman, de-a lungul drumului judeţean Turnu Măgurele-Slatina (DJ 546) care străbate localitatea de la sud la nord. Administrativ, se învecinează la nord cu comuna Beciu, la sud cu comuna Slobozia Mândra, la est comuna Crângeni şi la vest judeţul Olt. În componenţa sa administrativă intră următoarele sate: Brâncoveanca, Dudu şi Plopii Slăviteşti. Toponimicul Plopii Slăviteşti este compus de fapt din două topice care denumeau sate diferite: Plopi, situat pe malul Oltului şi Slăviteşti, poziţionat la baza terasei înalte, pe malul Sâiului. Primul termen defineşte o caracteristică a mediului natural, a peisajului, acoperit cu o pădure de plopi (ca şi azi), iar cel de-al doilea derivă dintr-un nume propriu, al proprietarului moșiei, Slăvitescu. În documente satul apare şi sub forma Slăvileşti sau Slediţi (termen slav). Prima atestare documentară a satului Slăviteşti datează de la începutul sec. al XVI-lea, dar menţiuni despre acesta sunt destul de multe în acte de cancelarie până în perioada modernă. Principalele ocupaţii ale locuitorilor comunei Plopii-Slăviteşti au fost și sunt agricultura, legumicultura şi grădinăritul, creşterea animalelor, pescuitul.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica parohiei s-a ridicat prin strădania unei familii boierești de pe aceste meleaguri, Costea Slăvitescu. Tradiția locală consemnează că boierul Costea, mergând în noaptea de Înviere la biserica din satul Dudu (cea mai veche dintre bisericile de mir ale comunei, consemnată ca monument istoric) a încercat în virtutea rangului pe care îl avea, să ia Paști înaintea tuturor celorlalți enoriași și a fost certat cu asprime de o bătrână foarte evlavioasă care i-a cerut să respecte rândul, întrucât în biserică toți oamenii sunt egali, cerându-i ori să stea la urmă, ca unul care era străin comunității, ori să-și facă biserică în satul său, la Plopii Slăvitești. Se pare că dojana i-a prins bine, întrucât la scurt timp a demarat lucrările de construcție ale bisericii din Plopii Slăvitești, cu hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”. Pisania numai există, dar la intrarea în Biserică găsim anul 1866, ca an în care au început lucrările la biserică. Deci construcția a început în 1886 și a durat patru ani, fiind sfințită în 1890. [PISANIA] Nu se mai păstrează. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Biserica are formă de navă, având un pridvor închis. Dimensiunile la exterior sunt de 12m. lungime și de 7m. lățime, cu grosimea peretelui de 0,8m. Prezintă de asemenea o turlă deasupra pronaosului, învelită în tablă galvanizată ca și restul bisericii. Materialul de construcție folosit a fost cărămida, zidită direct în pământ, fără fundație, având ca liant var cu nisip. Începând cu anul 2004 s-au făcut următoarele lucrări: s-a reîmprejmuit curtea bisericii pe 3 laturi cu plasă groasă de Buzău și stâlpi de beton, s-au montat geamuri și uși termopan la sfântul locaș și casa parohială, s-a montat încălzire centrală în biserică și casa parohială pe bază de lemne (pe principiul gazeificării), s-a refăcut complet exteriorul bisericii cu ciment alb și praf de marmură, s-a schimbat scândura și tabla de pe turla bisericii, s-a montat paratrăsnet pe turlă. [PICTURA] a fost realizată în stil bizantin, în tehnica tempera. Numele pictorului nu s-a păstrat, fiind totuși o pictură naivă, țărănească, fără valoare estetică și cu grave erori de amplasare a sfinților. În prezent se repictează. [ANEXE] În fața bisericii este clopotnița și lipită de acesta o magazie de materiale. De asemenea s-a reușit ridicarea unei case parohiale prin contribuția personală a preotului paroh (care a contactat un împrumut în bancă pentru aceasta) și a enoriașilor. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Se pot aminti câteva nume de preoți slujitori ai acestei biserici: vrednicul de pomenire Petre Pîrvan, care a locuit aici vreme de 10 ani, la câteva case de biserică unde își cumpărase o casă, rămas în memoria satului ca un exemplu în toate privințele, P. Cârjaliu, Stoica Marian, Florian Dragomir, Juvină Gheorghe și din septembrie 2004, Ionescu Cezar. De asemenea amintim și câteva nume de cântăreți: Florea Medeleț, Florea Alexandrescu, Pîrvan Adi Costel, Mazilu Dragoș, Crăciun Ionuț Florentin.

C. CIMITIRUL. Parohia dispune de un cimitir care în actele de odinioară figura, alături de curtea parohială ca proprietate a bisericii, dar după 1989 a fost trecut în administrarea Primăriei Plopii Slăvitești ca domeniu public, actualmente făcându-se demersuri pentru a reintra în administrarea parohiei. În strânsă colaborare cu Primăria s-a reușit reîmprejmuirea în totalitate a cimitirului cu plasă groasă de Buzău și stâlpi groși de beton, iar printr-o colectă inițiată de preotul paroh și Consiliul parohial s-a reușit confecționarea a patru porți metalice, a unei balustrade metalice și turnarea unei alei late de beton pe drumul de acces de la șosea la intrarea în cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză format odată cu implementarea Proiectulor Patriarhiei Române și Organizației Word Vision: Alege Școala! și „Hristos împărtășit copiilor”. Parohia Plopii Slăvitești a apărut între paginile Ziarului Lumina și la Televiziunea Trinitas, în cadrul emisiunii: „Preoți slujitori în parohii sărace”. Curtea parohială este acoperită cu internet wi-fi gratuit pentru tinerii satului, iar pentru familiile care au un membru plecat la muncă în Uniunea Europeană s-a amenajat un computer primit de la Primărie cu care se pot vedea și vorbi gratuit, de asemenea elevii din sat (și cei care merg la liceu la Turnu Măgurele) îl pot folosi pentru documentare și pot imprima gratuit materiale necesare.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ierarh Nicolae” [ADRESA] sat Plopii Slăvitești, comuna Plopii Slăvitești, județul Teleorman, cod poștal 147255 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.