Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Putineiu (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Comuna Putineiu, formată din satele Putineiu, Cârlomanu și Băduleasa, este situată în colțul sud-vestic al județului Teleorman, în câmpia Călmățui. Valea Călmățuiului străbate teritoriul comunei având o direcție de curgere aproape est-vest. Satele comunei, așezate de o parte și de alta a văii, au o structura adunată și o textură neregulată la Putineiu și partea de nord a satului Băduleasa și o textură ordonată la Cârlomanu și în jumătatea sud-estică a satului Băduleasa. Structura satelor este determinată de așezarea lor în zona de luncă – lunca Călmățuiului – ce se desfășoară la o altitudine relativa de 50 m, în general plană, întâlnindu-se în unele zone și micro-depresiuni ce se umplu cu apa la viiturile mari. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din satul Putineiu, cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena, a fost construită în anul 1868 și este așezată pe drumul național Pitești – Roșiori de Vede - Turnu Măgurele. Biserica a fost construită în anul 1868, la îndemnul preotului grămătic Dumitru Stoian, împreună cu enoriașii: Gheorghe Marinescu, Ioan Dinu, Gheorghe Șurcan, Radu Caravețeanu, Ioan Raicu, Ilie Mangâru, Radu Poncea, Radu Truță și Ivan Ivancică, cetățeni ce se găsesc pictați la intrarea în biserică. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Este construită din cărămidă, în formă de navă cu o singură turlă, în lungime de 17 metri și lățime de 6 metri, înălțime de 11 metri, având turla de 6 metri. Zidurile bisericii au o grosime de 1 metru și au ca întărituri trei centuri metalice de la cap la cap, fiind mascate de tencuială. Biserica a fost reparată prima oară în anul 1894 și apoi în 1925, la interior și exterior, refăcându-se pictura. În 1975, s-a electrificat biserica, iar în 1976 s-a înlocuit tabla veche în totalitate și s-a reparat exteriorul, refăcându-se geamurile exterioare. În anul 2002, s-a înlocuit pardoseala cu gresie noua și lambriu, apoi s-a repictat întreaga biserică, fiind resfințită de Preafințitul Părinte Episcop Galaction Galaction. [PICTURA], executată în ulei, a fost refăcută în anul 1925 de pictorul Ioan Stănescu, iar în 2002 de pictorul Zlotea Constantin. [ANEXE] În anul 1985, s-a reconstruit actuala clopotniță etajată din cărămidă, țeavă și fier beton, învelită cu tablă. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții slujitori de la începuturi până astăzi au fost: Pr. grămătic Ioan Stănescu, Pr. Călin (1894), Pr. Constantin Bălăceanu (1900-1902), Pr. Ioan Popescu (1913-1931), Pr. Teodor Ghinea (1934-1964), Pr. Gheorghe Neamțu (1964-1968), Pr. Marin Dinu (1968-1973), Pr. Ioan Obretin (1973) și Florea Tânțaru, din 1974, actualul paroh, ajutat de Pr. Gugiu Daniel.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir. În curtea bisericii există cruci din piatră ridicate în memoria eroilor căzuți pe front în al doilea război mondial, iar în centrul satului există un monument nou ridicat în cinstea tuturor eroilor satului din cele două războaie.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Împărați Constantin și Elena” [ADRESA] Comuna Putineiu, județul Teleorman, cod poștal 145285 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.