Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Saelele (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A
 LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Saelele este așezat în partea de sud a județului Teleorman, în lunca Oltului, pe drumul național ce leagă Turnu-Măgurele de Slatina, la 18 km de Turnu-Măgurele.       Denumirea de Saelele vine de la cuvântul turcesc ,,saia” care înseamnă grajd de vite, turcii construind în aceste locuri saiele pentru vitele lor, deoarece terenul era foarte roditor.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din Saelele a fost construită, începând cu anul 1869, pe locul dat prin împroprietărirea de la 1864, de către obștea satului. Arhitectul și pictorul nu se cunosc. Ea a primit hramul ,,Cuvioasa Parascheva” și a fost sfințită la 4 februarie 1871 de către protopopul Ioan Văleanu din Turnu-Măgurele. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Este așezată în mijlocul satului, la șoseaua principală. Este zidită din cărămidă, tencuită cu var și acoperită cu tablă. Are formă de corabie cu o turlă așezată deasupra pronaosului. Intrarea se face printr-un pridvor închis, iar dimensiunile exterioare sunt de 22 m lungime și 6 m lăţime. [PICTURA] interioară este executată în ulei, păstrând stilul bizantin. La exterior nu găsim decât icoana hramului pictată deasupra intrării în biserică. În 1970 pictura este refăcută de către Gheorghe Albani, tot acum fiind şi resfinţită de către protoiereul de Turnu-Măgurele, Emil Bâldescu. În 1997, în ziua de 11 mai, în urma lucrărilor de restaurare a picturii, are loc slujba de resfinţire săvârșită de Preasfințitul Părinte Episcop Galaction. În anul 2010 pictura a fost restaurată, slujba de resfințire fiind săvârșită de Preasfinţitul Părinte Galaction. [ANEXE] În incinta curții bisericii găsim și o clopotniță iar la parterul acesteia a fost amenajată o magazie. [REPARAȚII ȘI MODERNIZĂRI] În cei 145 de ani de la sfințire, sfântul locaș a avut nevoie de mai multe reparații. În 1936 s-a schimbat acoperișul, în 1943 se construiește cafasul. Mai aproape de zilele noastre este refăcută turla și reparat acoperișul, în 1995. În anul următor, 1996, biserica intră într-un amplu proces de reparații: se decopertează tencuiala exterioară, se consolidează cu centuri din fier beton și se tencuiește la exterior. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Preoții slujitori au fost: preotul Badea, cel sub care s-a zidit biserica (†1873), preotul Ioniţă Penescu (†1902), preotul Gheorghe Măluşel (†1914), preotul Czangiu C. (†1969), preotul Dumitru Culicovschi (†1999). Actualii preoți slujitori sunt: preotul Cârmiş Viorel şi preotul Raicu Alexandru Cătălin (din 1997). Cântăreți au fost: Ioniţă Sandu, Ion Belea, Petre Vasile, Marin Gâlceavă, Ion Ivan și actualmente este Tănase Ion. 

C. CIMITIRUL. Nu deține.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu se cunosc.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Există o preocupare permanentă a slujitorilor acestei parohii de a organiza cateheze cu copii și a desfășura diferite programe filantropice, în contextul unei dezvoltări economice continue a localității.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] Comuna Saelele, județul Teleorman, cod poștal 147183 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.