Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” – Salcia (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI2 D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Localitatea Salcia se întinde pe ,,lunga îngustă și săracă vale a Călmățuiului”, unde se pare că și în trecut, așa cum este firesc, locuitorii au plantat sălcii pe malul apei și, de aici, a derivat și numele localității Salcia. Comuna Salcia, din județul Teleorman este așezată în partea de miază-zi a județului, pe râul Călmățui care trece prin mijlocul satului, pe drumul național 65A Roșiorii de Vede – Turnu Măgurele. În actuala ei organizare administrativă cuprinde satele Salcia, Băneasa și Tudor Vladimirescu. Din informațiile culese de la bătrânii satului, deoarece date oficiale nu există în arhive, rezultă că satul Salcia s-ar fi format prin secolul al XVII-lea sau în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, când avea 94 de gospodării. Nucleul satului a fost la început pe sub poalele terasei pe care trece în prezent calea ferată. Acești locuitori își aveau bordeiele în jurul unui conac boieresc la sud-est de pârâul Călmățui, la locul numit „Valea Mătușii”. Localitatea Salcia apare pe o hartă rusească în anul 1835, dar ea are o vechime mult mai mare, dovadă fiind o inscripție din 1750, găsită în bisericuța de lemn ce a existat odinioară în cimitirul satului. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica, cu hramul ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, este ridicată de obștea credincioșilor începând din anul 1889, lucrările fiind terminate în anul 1894. Textul [PISANIEI] aflat la intrarea în biserică are următorul conținut: ,,Acest sfânt locaș cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” s-a început din temelie în anul 1889 și s-a terminat în anul 1894 cu osteneala tuturor locuitorilor și cotizația satelor vecine în timpul Înalt Preafericitului Mitropolit Ghenadie. Cumpărătorii acestor trei pietre sunt: Preotul I. Popescu, Radu Constantin, Constantin Coman, Petre Ciuca și Ion Dincă.” [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUC ŢII] Este construită din cărămidă, fără fundație din beton, în stil muntenesc, în formă de cruce dreaptă, având grosimea zidului de 0,75 m. Este acoperită cu tablă din fier și are o turlă așezată în față, din lemn și acoperită tot cu tablă. Nu se cunoaște numele arhitectului. Naosul este despărțit de altar printr-o catapeteasmă, din lemn, foarte frumoasă. [PICTURA] este neobizantină, fiind executată în ulei. Nu se cunoaște numele pictorului inițial. A fost spălată și retușată în anul 1930 de către pictorul Albany. În anul 2001au început lucrările de reabilitare a picturii interioare a bisericii, lucrare ce s-a finalizat în anul 2003, cu sprijinul material al enoriașilor parohiei. [ANEXE] În curtea bisericii, în partea de nord se afla clopotnița construită în anul 1947 din cărămidă, pe fundație de beton. Tot în partea de nord se află și o troiță ridicată în formă de cruce pe mormântul preotului Sbârcea Alin Ion. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Ca preoți slujitori la aceasta parohie au fost: pr. Ilie, pr. Stan, pr. Popescu Iancu, pr. Popescu I. Iancu, pr. Popescu I. Teofil, pr. Chirilă Valeriu, pr. Petcu I. Adrian, pr. Guinea Gheorghe, pr. Urse Nicu Laurențiu, pr. Sbârcea Alin-Ion, pr. Alecu Alin, pr. Zaval Mihăiță. La Proscomidiar, se află încastrat, în zid, un pomelnic în care se face referire la numele unor donatori de seama ai parohiei. Aceștia sunt: Constantin Coman, Stana Păuna, Radu Iona, Constantin Ilina, Petre Sanda, Constantin Păuna, Preotul Iancu, Preoteasa Mitra, Preotul Iancu, Preoteasa Rada, Ion Stana, Dincă Stanca Iliana.

C. CIMITIRUL. În cimitirul parohial se află mormântul preotului Popescu I. Teofil. Pe raza localității, în curtea primăriei se află un monument închinat eroilor locali căzuți pe câmpul de luptă ,,pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești”. Aceasta este din cărămidă, tencuit și placat cu faianță pe care sunt înscrise numele eroilor și textul: ,,Recunoștință ostașilor căzuți în războiul antifascist”.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] De-a lungul timpului în sânul parohiei s-au desfășurat activități culturale în colaborare cu Școala Gimnazială din localitate, s-au organizat diferite pelerinaje la biserici și mănăstiri din țară, au fost trimiși în tabere gratuite elevii cu merite deosebite la învățătură și s-au desfășurat numeroase activități catehetice. În ceea ce privește activitatea filantropică, preoții slujitori s-au îngrijit și de bătrânii nevoiași, de familiile cu mulți copii, ajutându-i la nevoie. 

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Ioan Botezătorul” [ADRESA] comuna Salcia, județul Teleorman, cod poștal 147300 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.