Parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul” – Seaca (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  Prin sec. al XVIII-lea la nord de Dunăre, pe un grind numit Comișanul, câteva familii își fac bordei cu gârlici și întemeiază o comunitate pe care au numit-o Comișanca. Traiul lor a fost însă foarte greu din cauza inundațiilor provocate de revărsarea apelor Dunării, care de câteva ori pe an le distrugeau totul. De aceea, mai târziu, locuitorii au hotărât să se mute pe coasta de la nord de șoseaua Turnu Măgurele – Zimnicea, la km. 17 și circa 50 de familii au întemeiat un alt sat căruia i s-a zis Scuturei, din cauza sărăciei lor, fiind scuturați de orice avere de apele Dunării. Mai târziu, oamenii căutând apă pentru băut și negăsind deoarece terenul pe care se instalaseră era sec de apă, comuna a luat denumirea de Seaca.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  În vechiul sat, arendașul Nicolae Ioț, grec de neam, a construit o biserică, la începutul sec. al XVIII-lea, din piatră de calcar adusă de pe malul Bulgariei, din jurul orașului Nicopole. Biserica avea formă dreptunghiulară, era acoperită cu olane și nu avea pictură. Pe un teren donat de fosta Primărie Seaca s-a construit o nouă biserică, în mijlocul satului, începută în anul 1914 și terminată în 1916, când a fost sfințită de Preasfințitul Vartolomeu Stănescu. Biserica a fost construită, cu toată cheltuiala de Ioniță și Velica-Ana Bădescu din orașul Turnu Măgurele, care erau arendașii moșiei Seaca pe vremea aceea și care, la stăruința preotului Ioan Bâldescu, au hotărât să facă această biserică, dându-i hramul Sfântul Ioan Botezătorul. Aici a lucrat antreprenorul Tudor Secula cu fiii lui. [PISANIE]: „Ziditu-s-a această Sfântă Biserică cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul în anii 1914 și 1915. Începută în zilele de glorioasă amintire a M.S. Regelui Carol I și terminată în zilele M.S. Regelui Ferdinand I și în timpul arhipăstoriei mitropolitului primat al României Canon-Donici, construită și înzestrată cu cele necesare de Ioniță Bădescu și soția sa Velica-Ana, din Turnu Măgurele, fără să contribuiască nimeni cu nimic. Și astfel sfințită cu solemnitate în 1916, s-a predat această biserică comunei Seaca, ca să fie multe veacuri spre mărirea lui Dumnezeu, spre întărirea credinței și a legii românești și spre mângâierea și edificarea sufletească a tuturor celor ce cu credință și cu dragoste vor intra într-nsa. Amin.” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica, având formă de cruce, are temelia din beton, cu zid de cărămidă și este acoperită cu tablă. Are trei turle în față și una mare în spate. Biserica are lungimea de 20 m, lățimea de 7 m, iar înălțimea, la turlă, de 12 m, grosimea zidului fiind de 80 cm. Catapeteasma este din lemn, iar pictura este în stil bizantin. [PICTURA] a fost făcută de Gheorghe Chirovici, în stil bizantin. [MONUMENTE ALE EROILOR] Cele două monumente ale eroilor comunei Seaca sunt situate în fața Primăriei, în vecinătatea Bisericii. Aici sunt scrişi circa 60 de eroi căzuţi în războiul de independenţă, în cele din 1916-1918 şi 1941-1945, cu inscripţia: „Cinste eroilor căzuţi la datorie” [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI]  Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]  La această biserică au slujit următorii: preotul Ioan Bâldescu, preotul Stan Bunea, în timpul căruia s-a făcut restaurarea picturii în anul 1934, apoi un fiu al satului Victor Dragomir, iar la 1 septembrie 1981, prin transfer de la parohia Caravaneti, a fost numit preot paroh Georgescu Gheorghe, care slujește și în prezent. Au mai slujit la vechea biserică ce nu mai există în prezent: preot Ion Mocanu, preot Ştefan Lepădatu, preot Florea Viişoreanu, preot Dumitru Popescu, preot Ion Aliniş şi preot Ioan Bâldescu.  

C. CIMITIRUL. Parohia are două cimitire.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  Activitatea catehetică se desfășoară după sfintele slujbe duminicale, cu circa 15 tineri. Cu ocazia deniilor, aproape toți copiii de la școală vin la biserică și cântă. Ajutăm, cu sprijinul organelor parohiale, familiile nevoiașe, copiii acestora, bătrâni neajutorați și alții. 

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Sfântul Ioan Botezătorul” [ADRESA] str. Victoriei, nr. 77, comuna Seaca, județul Teleorman, cod poștal 147330. [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.