Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Segarcea-Vale (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Localitatea Segarcea Vale este situată pe drumul județean Turnu Măgurele – Drăgănești Olt. Localitatea s-a numit la început „Sârbia” datorită faptului că locuitorii care au format satul erau în majoritate sârbi. Satul a fost așezat la început în partea din vale, de unde a primit și denumirea de Segarcea din Vale. Din cauza venirii apelor, odată cu împroprietărirea făcută de Alexandru Ioan Cuza în 1864, satul s-a mutat pe deal.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În acea perioadă exista în localitate o biserică de dimensiuni mai mici, care din cauza vicisitudinilor vremii, pe parcurs s-a ruinat, rămânând în părăsire. O mână de oameni, precum Marin V. Mustăciosu, Ion T. Stroe și Oprea I. Beznea au ajutat pe preotul Ilie Bănescu să organizeze strângerea de fonduri pentru ridicarea din temelie a unei noi clădiri de biserică. Acțiunea a mers greu pentru că preotul Ilie Bănescu, slujind la Olteanca, de-abia în anii 1910-1911 a reușit să pună temelia, pe cea veche, dar mai spațioasă. Din cauza contaminării cu holeră a satului în 1913 s-a împiedicat mobilizarea și acțiunea a stagnat iar concentrările și începerea primului război mondial din 1914-1918 au făcut să se întrerupă orice lucrare. În anul 1919 moare preotul Ilie Bănescu, parohia fiind suplinită de preotul Ioan Anca din comuna Lița, sub îndrumarea căruia obștea satului a continuat strângerea fondurilor și biserica a fost terminată în anul 1921, primăvara. Lipsa unui preot a făcut ca în data de 30 aprilie 1921 să fie trimis enoriașilor un preot tânăr, Popescu R. Ioan din comuna Dracea. Sub acest preot în data de 21 noiembrie 1921, toamna, s-a sfințit și s-a deschis biserica satului Segarcea din Vale, sfințirea fiind făcută de Preasfințitul Valerian de la București. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica are  următoarele caracteristici: 22m. lungime, 8m. lățime, 8m. înălțime, ziduri groase de 0,8m., cu 5 ferestre și 3 turle în față, acoperită cu tablă galvanizată, zidurile din cărămidă, formă de navă, cu pridvor închis, având catapeteasma din lemn prevăzută cu icoane. Locașul de cult este situat în centrul satului, în partea dreaptă a șoselei, la circa 200m. de drumul județean. [PICTURA] este în ulei și datează din anul 1921, fiind recondiționată în trei rânduri: 1936, 1967, 1999. [ANEXE] În anul 1936 s-a ridicat  o clopotniță cu cancelarie și în 2006 s-a construit o magazine din placi prefabricate din beton iar în 2008 o fântână.[REPARAȚII ȘI MODERNIZĂRI] În 1927 o furtună a dezvelit complet acoperișul bisericii și a fost înlocuit cu tablă nouă. În 1936 s-a închis cu ulucă curtea bisericii; în 8 aprilie 1975 datorită unei puternice furtuni biserica a fost dezvelită aproape complet, iar lucrările strict necesare și urgente au fost executate în scurt timp. În 1976 s-a închis cimitirul cu plăci prefabricate din beton pe o lungime de 250m la fațadă iar diferența de 450m a fost împrejmuită cu stâlpi de beton și plasă de sârmă. În 1978 s-a închis curtea bisericii cu plăci prefabricate din beton la fațadă iar părțile laterale cu stâlpi de beton și plasă de sârmă. Tot în 1978 s-au făcut reparații exterioare la biserică, aceleași lucrări de întreținere repetându-se în anii 1984 și 1990. Tabla a fost iarăși schimbată în anul 1990 cu alta nouă galvanizată, iar turlele au fost învelite cu tablă din aluminiu în solzi. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] În anul 1922, primăvara, preotul Popescu R. Ioan s-a îmbolnăvit de T.B.C. și a plecat la sanatoriul Bisericani, în Moldova unde a murit și a fost înmormântat. În această situație Mitropolia Ungro-Vlahiei a trimis ca slujitor un preot din Grecia, preotul Hristodor Volgas. La 14 octombrie 1924 a fost hirotonit pe seama Parohiei Segarcea Vale preotul Andrei F. Mustăciosu, fiu al satului, care a păstorit timp de 48 de ani până în anul 1972. În anul 1972 moare și este înmormântat în orașul Pitești. Din 1973 a fost hirotonit pe seama Parohiei Segarcea Vale preotul Marian F. Mustăciosu care păstorește parohia și în prezent.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] Comuna Segarcea Vale, județul Teleorman, cod poștal 147335 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.