Parohia ,,Sfântul Ierarh Nicolae” – Slobozia-Mândra (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în comuna Slobozia Mândra, lângă râul Olt, pe drumul județean care leagă orașele Turnu Măgurele și Drăgănești Olt. Denumirea comunei provine de la o femeie ce se numea Mândra, care deținea o cârciumă unde locuitorii localității cât și cei din satele învecinate, se adunau și discutau problemele pe care le aveau din cauza asupritorilor turci. Aceasta, ar fi reușit să elibereze locuitorii de sub asuprirea turcilor, luând denumirea de ,,Slobozii Mândrei”. Pe raza comunei se află trei monumente unul în amintirea celor doi capi ai răscoalei din 1907, Florea Neațu și Stănică Dachin, cel de-al doilea monument este în amintirea eroilor din timpul celor două războaie mondiale, iar cel de al treilea în amintirea generalului Bunoaica Ion, comandant al Jandarmeriei Române (1990-1995).

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost începută în anul 1849 de către marea vorniceasă Maria, fiica marelui vistier Hagi Moscu, fiind proprietara moșiei din localitate la care au muncit și locuitorii, fiind terminată în anul 1851 și sfințită în ziua de 10 octombrie a aceluiași an. Vechea biserică din lemn care a existat până la terminarea acesteia, a fost vândută locuitorilor comunei Nicolae Bălcescu. [PISANIA] La intrarea în biserică se află o pisanie scrisă în chirilică. [REPARAȚII ȘI MODERNIZĂRI] De-a lungul timpului biserica a suferit numeroase reparații. În anul 1898 i s-a adăugat actuala clopotniță, în 1913 s-a înlocuit vechiul acoperiș, în 1920 reparații la interior și exterior de către meșterul Ivan Costea,  în 1968 reparații la interior, exterior și clopotniță, în 1993 acoperișul renovat, în 2012 au fost schimbate ferestrele și geamurile, iar în 2013 a fost schimbat acoperișul și s-a ridicat o cancelarie. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica are formă de navă cu trei turle mari din lemn și învelite cu tablă așezate în față. Este zidită din cărămidă și acoperită cu tablă. Are lungimea de 17m., lățimea și înălțimea de 8m. Pictura este în ulei, în stilul neobizantin. La intrarea în biserică se află o ușă mare din lemn de stejar, placată la exterior cu tablă prinsă în cuie și paftale. Chipurile ctitorilor Maria Hagi Moscu și paharnicul Atanasie Riioșeanu se află pictate la intrarea în biserică. [ANEXE] În anul 1898 a fost adăugată clopotnița ce se află în fața bisericii, iar cancelaria, care este lipită de clopotniță, a fost zidită în anul 2013. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Slujitori ai sfântului altar preoții : Filip Radu (1844-1885), Ilie Popescu (1885-1899), Ioan Rusănescu (1887-1899), Ioan Sădeanu (1899-1904), Gheorghe Munteanu (1904-1906), Toader Prisiceanu (1906-1919), Marin Mitrică (1919-1952), Gheorghe Popescu (1938-1948), Vasile Ponova (1950-1951), Gheorghe Stănescu (1948-1949), Eugen Mihăilă (1952-1967), Tincu Desculțu (1968-2010), Raicu Marius Cornel (2000- până în prezent), Pîrvan Adi Costel (2010-până în prezent). Cântăreții care s-au remarcat de-a lungul timpulu au fost: Petcu Peța (1885-1919), Mihalache Popa (1885-1900), Ioan Sitaru (1900-1933), Marin Gâldău (1906-1949), Marin Sitaru (1933-1953), Tudor Stoican (1942-1991), Pascu Marin (1992-până în prezent).

C. CIMITIRUL. Comuna deține două cimitire aflate pe primul nivel al dealului, cel de-al doilea cimitir fiind construit în anul 1960.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] 

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Parohia are un grup de cateheză format odată cu implementarea Proiectului Patriarhiei Române și Organizației Word Vision – Alege Școala.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfântul Ierarh Nicolae”, ,,Adormirea Maicii Domnului” și ,,Sfântul Ioan Botezătorul”. [ADRESA] str. 1907, comuna Slobozia Mândra, județul Teleorman, cod poștal 147355. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.