Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva” – Suhaia (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Numele satului Suhaia , după unii, vine de la cuvântul turcesc ,,su” care înseamnă ,,apă”, iar după alţii ar veni din slavoneşte (suhaia = uscată). Alții spun că denumirea vine de la ,,Suhat” care înseamnă locul unde se strâng vitele pentru adăpat și pentru odihnă. În toate cazurile numele satului se leagă de apă pentru că aici se află două izvoare mari de apă captate în 12 guri din care se alimentează întregul sat. Localitatea Suhaia se află în partea de Sud-Est a județului Teleorman pe versantul stâng al Văii Dunării la distanță de 15 km de orașul Zimnicea şi 45 km de orașul Turnu Măgurele și se află înșiruită de-a lungul Bălţii Suhaia. Satul a fost strămutat până prin anii 1960 de pe vatra lui sus pe ,,deal” unde se află şi astăzi așezat pe loc şes de-a lungul șoselei naționale ce leagă orașul Zimnicea de municipiul Turnu Măgurele. Despre timpul când s-au închegat primele așezări nu se știe nimic precis, neexistând documente sau inscripții care să ateste acest lucru. După un document istoric scris, găsit în arhiva mănăstirii Clocociov de către ierodiaconul Grigorie în anul 1766, el face un catastif cu toata averea și hrisoavele mănăstirii și vorbește de Suhaia. Într-un hrisov al domnitorului Țării Românești Mihai Viteazul prin care dă mănăstirii Clocociov bălțile din satele Romaleşti, Fântânele, Suhaia, Viișoara si Vânători, act ce datează din anul 1593 dar care nu pomenește dacă existau așezări omenești. Cu privire la dezvoltarea acestui sat nu avem documente precise, dar ce știm precis este faptul că satul s-a format datorită mirajului bălții Suhaia care atrăgea din toate părțile țării oameni dornici să crească vite și să pescuiască. In anul 1969 satul Suhaia avea un număr de 4700 de suflete. Din punct de vedere arheologic putem spune că au fost făcute câteva descoperiri de-a lungul timpului; s-a găsit o monedă de aur cu inscripție din timpul imperiului bizantin, alte monede de aur pe care se văd gravuri de cavaleri feudali.
Localitatea are un monument cu eroii din cele două războaie mondiale și câteva cruci ale eroilor în cimitirul comunal.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] (Biserica veche) Primele două biserici au fost construite din lemn, dar nu se știe precis în ce perioade. Biserica existentă și astăzi a fost construită în anul 1857 din cărămidă pe cheltuiala mănăstirii Clocociov și osteneala arhimandritului Atanasie. Biserica poartă hramul „Sfintei Cuvioase Parascheva”, are forma de corabie cu o singură turlă în față, iar în spate o cruce. Are o lungime de 20 m, lățime de 7 m, înălțime de 7 m, iar pe frontispiciu are pictura cu hramul Sfintei Parascheva. În partea de nord, lipită de biserică se află construită clopotnița, din cărămidă prin osteneala preotului Emilian Bunescu în anul 1934, iar ca dimensiuni are lungime 3.50 m, lățime 3,50 m și înălțime 9m. [PICTURA] Nu se știe cum s-a pictat pentru prima dată biserica. În anul 1934 biserica a fost restaurată radical, iar pictura a fost executată de pictorul Marin Dăbuleanu din Turnu Măgurele. (Biserica actuală) [ISTORIA ZIDIRII EI] Datorită faptului că biserica veche era construită pe vechea vatră a satului la o diferență de nivel de 70 metri față de actuala așezare a satului, se impunea construirea unui nou lăcaș de cult, aceasta rămânând izolată de noul sat, locuitorii mutându-şi încă din anul 1950 locuințele. Se crăpase longitudinal de la est la vest datorită eroziunii solului și a alunecărilor de teren. Se impunea în mod firesc construirea unei noi biserici în mijlocul localității nou formate. În anul 1996 s-au făcut primele demersuri pentru noua construcție. În anul 1997 s-a sfințit locul pe care urma sa se efectueze construcția de către Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, iar în același an s-a săpat fundația. În anul 2010 a fost finalizată construcția dându-se în folosință. Biserica poartă hramul Sfânta Cuvioasa Parascheva și se află în mijlocul localității, pe șoseaua ce leagă orașul Zimnicea de Municipiul Turnu Măgurele. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită în forma de cruce, în totalitate din cărămidă, cu lungimea de 26 m cu pridvor cu tot, lățimea de 7 m plus două abside laterale de câte 3 m fiecare, iar înălțimea de 26 m. Din construcție fac parte și cele 2 turle laterale lipite de biserică. Pridvorul este sprijinit de 8 coloane cilindrice. Atât cele două turle mici cât și cea mare (principală) sunt construite din cărămidă și sunt acoperite cu solzi de tablă galvanizată. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]  Constantin Bunescu, Constantin Ruse, Banu Ştefan, Poşircă Anton,Păunescu Paul,Ion Gh. Popescu, Ion Datculescu, Păun Matei, Safta Ion, Zacu Gheorghe, Vâjiala Gheorghe, Manolescu Ionuț Virgil. [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Nu are.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Până în anul 1998 căminul cultural din localitate a funcționat din plin găzduind multe spectacole și multe alte diferite activităţi ale cetăţenilor localităţii. Grădiniţa (clădirea) a fost retrocedată proprietarului iar în prezent funcționează o grădiniță model. Pelerinaje s-au făcut de către toți preoții parohi la diferite mănăstiri din țară. Activități catehetice au fost făcute de-a lungul timpului de către toţi preoţii parohi, la început mai puţin în timpul regimului comunist şi apoi pe scară largă după anul 1990.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză. Periodic sunt organizate de către preoţi activităţi pastoral- misionare, fiind îndrumați toți cetățenii să își întărească credința în Dumnezeu şi în toate învățăturile Sfintei Scripturi. In acest sens biserica în frunte cu preoții organizează diverse activități culturale îndeosebi cu copii, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă(colinde). Parohia nu are activități editoriale. Cu enoriașii parohiei și cu elevii școlii generale se organizează periodic catehizare, participând un număr de circa 40 enoriași și 20 de copii.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM] ,,Sfânta Cuvioasă Paraschiva” [ADRESA] str. Turnu Măgurele, comuna Suhaia, județul Teleorman, cod poștal 147370 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.