Parohia „Odaia” – Turnu Măgurele (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI  D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Pentru denumirea localității Odaia sunt două variante: când satul era așezat în Vale, la punctual Săliște, locuiau în bordeie circa 200 de familii. Acești locuitori aveau alături de bordeiul în care locuiau câte o altă încăpere unde adăposteau vitele și pe care o numeau „odaie”. Locutorii satelor vecine îi denumeau pe acești oameni cu odaie, de unde localitatea și-a luat denumirea; cea de-a doua variantă este aceea că în timpul când țara noastră se găsea subjugată și jefuită de turci, pe meleagurile de aici, turcii aveau organizată o raia cu centrul situat chiar pe aceasta așezare a satului, pe care o denumea „Odaia” și aici depozitau, în magaziile lor obiectele și bunurile jefuite de la locuitorii din împrejurimi și pe care le denumeau „odăi”. Acum un veac și jumătate, Odaia era așezată în Vale, sub dealul care formează terasa Oltului și a Dunării, din cauza revărsării apelor, cu timpul s-au mutat pe locul de astăzi. Încă de la început, satul Odaia a avut conducere administrativă proprie, devenind cu trecerea timpului comună rurală, iar prin anul 1930, comună suburbană, până când, în cele din urmă, s-a transformat în cartier al Municipiului Turnu Măgurele, din anul 1968, odată cu reorganizarea administrativă. Odaia este împărțită în două de Șoseaua Națională Turnu Măgurele – Slatina și este așezată pe o lățime de 500 m și are 5 străzi în lungime, paralele cu șoseaua, întretăiate de 14 străzi.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înainte de a fi ridicată biserica actual, a existat o alta biserică, probabil din lemn, situată pe un deal, de unde se cobora pe un drum ros de ape, denumit Rusca cea Mare sau Rusca Bisericii. Pe locul unde a existat biserica a rămas o cruce de piatră, așezată pe locul unde a fost Sfântul Altar. Biserica actuală, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, a fost construita în anul1872 de familia Crăciun și Petra Deboveanu din orașul Turnu Măgurele. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită, în formă de cruce. Pereții sunt din cărămidă, cu o grosime de 1 metru. Pe acoperiș se înalță trei turle: cea mare, de lemn, pe mijloc și alte două, mai mici, în față, toată biserica fiind acoperită cu tablă de fier Are dimensiunile: lungimea de 17 m, lățimea de 8 m, și înălțimea de 10 m până la coama acoperișului, iar până la vârful turlei 20 m. [PICTURA] Nu se cunoaște pictorul de la început. În 1930 biserica a fost pictată de către Pictorul I. Ioanid. Pictura, în ulei, este în stilul neobizantin. [ANEXE] Biserica are casă parohială. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Din informațiile luate de la bătrâni, ar reieși ca la biserica veche au slujit doi preoți: Popa Stan si Popa Neagu, alte date nu se cunosc despre preoții vechi. Ca preoți slujitori în biserica actuală au fost: preotul Alecu, preotul Pascu Oprea, preotul Ioan Popescu, preotul Dobre Mangin, preotul Ioan Ionescu, preotul Metodie Popescu, preotul Stan Dimancea, preotul Gheorghe Netcu, preotul Ștefan Păun, preotul Marinescu Gheorghe.

C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Biserica, prin preotul paroh, desfășoară periodic activități pastoral-misionare, culturale, filantropice și catehetice specifice comunității.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” [ADRESA], str. Dorobanți, nr.1, oraș Turnu Măgurele, județul Teleorman, cod poștal 145200 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

BIBLOGRAFIE: http://ro.wikipedia.org/wiki/Turnu_Magurele (accesat la 20.05.2015); http://www.scribd.com/doc/93317863/Turnu-Magurele-Oras-Dunarean# (accesat la 20.052015);
http://www.municipiulturnumagurele.ro/index.php?menu=21 (accesat la 20.052015).