Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” – Turnu Măgurele (Protopopiatul Turnu Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.2.49.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1864 a fost împroprietărită biserica, primind 8,5 ha teren arabil, iar pentru clădirea bisericii 0,36 ha și un loc pentru casa parohială de 600 m2. Actuala biserică, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, este zidită în anul 1865, cu fonduri de la Guvernul Țării, pe un teren aflat în mijlocul cartierului. Mai înainte de această biserică a mai existat o altă biserică, cam la 100 m spre est, din care nu se mai păstrează nimic. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din cărămidă, în formă de corabie, cu o lungime de 24,4 m, lățime de 10,12 m, înălțimea interioară de 6,5 m, iar înălțimea exterioară de aproximativ de 16 m și având ziduri groase de peste 70 de cm. Biserica are 5 ferestre, una în altar, iar alte 4 în naos și pronaos. Turla este din cărămidă și este așezată deasupra pronaosului, fiind acoperită cu tablă zincată. Pridvorul a fost închis și lărgit pe toată lățimea bisericii în anul 2004. Catapeteasma este din lemn și este împodobită cu icoane împărătești îmbrăcate în argint, celelalte icoane fiind pictate în ulei, în stil bizantin. În perioada anilor 1936-1938 s-au refăcut tencuielile la interior și exterior și pictura, cu cheltuiala enoriașilor și ajutor din partea prefectului Alecu Popescu. Ca urmare a cutremurului din 4 martie 1977 biserica a suferit avarii atât la interior, cât și la exterior, ce au fost remediate în anii următori. În urma acestor reparații biserica a fost resfințită pe 21 aprilie 1979. [PICTURA] interioară este în ulei, în stil bizantin. În urma lucrărilor de după cutremurul din 1977, pictura a fost refăcută de pictorii: Gheorghe Teodorescu – Romanați și Gheorghe Albany. [ANEXE] Biserica are ca anexe o cancelarie și clopotniță. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoți slujitori la această parohie au fost: „Mangîru”, „Popa”, „Nicolae Angelescu” (1886-1936), Florea Dragnea (1936-1940), Vanghelie Mihăilescu (1940-1985), Alexandru Rădulescu (1942-1988), Gheorghe Guinea (1985-1997), Gheorghe Rădulescu (1988-1993), Costel Pană (1995), Matache Popa (1996) și Adrian Petcu (1997).

C. CIMITIRUL. Biserica nu are cimitir propriu.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Biserica, prin preotul paroh, desfășoară periodic activități pastoral-misionare, culturale, filantropice și catehetice specifice comunității.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” [ADRESA] str. Lunei, nr.3, Municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, cod poștal 145200 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.