Parohia ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” – Uda Paciurea (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A.ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A
 LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Uda Paciurea este situat la 20 km. de orașul Turnu Măgurele, pe partea stângă a râului Sâiul, pe ambele părți ale șoselei ce leagă Turnu Măgurele de Slatina. Denumirea satului vine de la numele proprietarului Trandafir Pattiuris, care avea moșia pe aceste locuri, iar numele de Uda vine de la pământurile mereu umede, din pricina numeroaselor izvoare din zonă. Proprietarul Trandafir Pattiuris, pe a cărui moșie se afla și satul Uda Paciurea, se află înmormântat în curtea bisericii. Mormântul este împrejmuit cu grilaj de fier, frumos ornamentat, iar placa de pe mormânt este din marmură albă, pe care este scris numele lui și data morții. Prima vatră a satului a fost pe malul drept al râului Sâiul, unde era și „drumul mare” ce lega Turnu Măgurele de Slatina. Începând din anul 1853 sătenii (clăcași) încep să-și mute gospodăriile, trecând râul și urcând pe coastă, pentru a nu mai fi inundate în fiecare an de apele Oltului și Sâiului. Aceasta este și așezarea de astăzi a satului, cu timpul mărindu-se doar numărul gospodăriilor. Majoritatea locuitorilor era formată din clăcași care munceau pământurile lui Pattiuris. Mai târziu, pentru a lucra pământul proprietarul aduce și familii de bulgari și câteva de sârbi. Familiile bulgarilor, venind mai târziu, ocupă partea de sud a satului, iar cele de sârbi, fiind puține la număr, se așază printre cele ale clăcașilor români. În 1830, prefectul de la Turnu Măgurele, care se numea pe atunci „pomojnic” face sătenilor propunerea de a se muta și uni cu Pleașovul, însă locuitorii refuză.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Înainte vreme, lângă vechea vatră a satului, pe malul stâng al râului Sâi, exista o biserică veche de cărămidă, ce servea satelor Uda Paciurea și Uda Clocociov. Lângă biserică se afla și cimitirul. Apele râului, erodând malul stâng, au pus-o în pericol și sătenii au dărâmat-o, materialul l-au vândut și cu banii obținuți au construit o biserică din lemn, cu o turlă, pe locul actualei biserici. Aceasta a durat până în 1910, când a fost dărâmată și construită biserica de astăzi. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica actuală, cu hramul „Sfânta Parascheva”  a fost zidită în 1910 din cărămidă și var, fiind acoperită cu tablă de fier. Suma necesară clădirii bisericii s-a strâns de la enoriași, ctitori fiind: preotul Ion Vasilescu, parohul din acea vreme, Voicu Teodorescu, cântăreț bisericesc, Costache Cristescu, notarul comunei, Ispas Geodoiu, primar și Stancu Mitrică, epitrop. În anul 1912 este terminată construcția bisericii. Arhitect a fost Ioan Costea din București iar pictor Ioan Vasilescu din Romanați. În 12 noiembrie 1912, cu mare fast, se sfințește biserica. Este construită din cărămidă și var hidraulic, în formă de cruce și are 3 turle zidite din același material ca și biserica, care în 1940, din cauza cutremurului, s-au dărâmat și s-au reconstruit de enoriași sub păstorirea preotului Ilie Bălan. [PICTURA] este în stil neoclasic, făcută în tehnica ulei, de pictorul Ion Vasilescu. În 1930 a fost revizuită și spălată de pictorul I. Stănescu. S-a mai efectuat în 1993 curățirea picturii de către Stoian Ion din satul Saelele, iar în 2007 se restaurează pictura interioară cu fonduri alocate de Primăria locală. [ANEXE] În curtea Bisericii se găsește clopotnița. Ea a fost construită în anul 1930 și este prevăzută cu o cameră dedesubt, care servea drept magazie, iar din anul 1969 aceasta a fost transformată în cancelarie parohială și dotată cu tot inventarul necesar. [REPARAȚII ȘI MODERNIZĂRI] Alături de intervențiile și de reparațiile amintite mai sus, în 1995 s-a văruit exteriorul bisericii, iar în 1997 s-a schimbat acoperișul. Între anii 2004-2005 se face restaurarea exterioară a bisericii și clopotniței, cu fonduri strânse de la enoriași. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Biserica a fost slujită de-a lungul timpului de preoții: Ion Vasilescu (1912-1914), Alexandru Marinean (1914-1931), Ilie Bălan (1931-1967), Constantin Dragotă (1968-1974), Mitrică Dumitru (1976-1984), Ion Dobrițoiu (1986-1999) și Florea Eremia (1999-prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia dispune de un cimitir. 

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu se cunosc.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Există o activitate filantropică deosebită în această parohie prin truda neobosită a părintelui paroh determinată de o profundă conștiință a slujirii într-un spațiu sărăcăcios cu o populație îmbătrânită.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva” [ADRESA] sat Uda Paciurea, com. Uda Clocociov, județul Teleorman, cod poștal 147356  [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.