Parohia ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” – Ulmeni (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]  Localitatea Ulmeni este așezată pe drumul județean ce leagă Roșiorii de Vede de Furculești. Mărturii documentare despre vechimea satului avem încă din veacul al XVI-lea. În timpul domniei lui Radu de la Afumați (1522-1529), printr-un zapis, acesta întărește mai multor boieri stăpânirea asupra moșiilor între care și lui Mihai Viteazul, care avea 22 de moșii, printre care și la Ulmeni. Există și alte atestări documentare despre existența acestei așezări. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Până în 1843 slujbele s-au ținut într-o bisericuță din lemn, datând încă din timpul când vatra satului era în siliște și crâng. A fost mutată în vatra actuală a satului odată cu exodul sătenilor în jurul anilor 1821-1828. În anii 1842-1843 s-a ridicat primul locaș pentru rugăciune din cărămidă, de către Constantin Suțu, proprietarul de atunci al moșiei Ulmeni. Pe la 1899 moșia a fost cumpărată de Dumitru Iarca (cumnatul inginerului Anghel Saligny) care, în 1928, reconstruiește biserica și se resfințește în același an. La intrarea în biserica actuală există, în partea dreaptă, o placă comemorativă, din piatră, instalată la nivelul solului, pe care sunt inscripționate numele: Constantin Suțu (Soutzo) † iulie 1860 și George Suțu (Soutzo), frate † 1856. Cu acest prilej  s-a construit prima dată în Ulmeni o biserică de zid, înlocuind-o pe cea din lemn.  [PISANIA] La intrarea în biserică, deasupra ușii, se află înscris următorul text, care amintește de etapele istorice prin care a trecut acest sfânt locaș de cult, precum și de harnicii slujitori ai timpului respectiv, trăitori sau trecători pe aceste meleaguri: ,,Acest Dumnezeiesc și sfânt locaș cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie s-au reparat și zugrăvit în anul 1899, în zilele prea Întâi naționalului nostru Regele Carol I și Prea Sfințitului Mitropolit al Ungariei și primat al României Iosif D. Gheorghian. Cu ajutorul D-lor: Proprietar Dimitrie Iarca împreună cu alți locuitori ai acestui cătun: Constantin Iarca, preot Ilie Popescu, Ispas D. Mohora, Ion Pelmuș, Ion Petrescu, stareț Șerban Radu și Badea Soreață.” În anul 1928 moșierul Dimitrie Iarca a reconstruit biserica, mărindu-i capacitatea, a refăcut picturile și a sfințit-o din nou. Biserica are o casă parohială veche de peste 150 de ani, donată bisericii de fostul proprietar al moșiei și care a găzduit prima școală din sat. Clopotnița este situată în curte și are un clopot. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] În prezent biserica este în formă de corabie, cu turla în formă octogonala și terminată cu acoperiș în stil rusesc. Pictura interioară a fost refăcută în anul 1995 și reparată din nou în 2007. [PICTURA]  interioară este în ulei, însă nu se cunoaște numele pictorului. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI]  Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI]   Tudor Pârvu (leat 1792), Ion Ispas Nedelco, Voicu Preda (leat 1789), popa Constantin duhovnicul (pe la 1865), Constantin Sin, Popa Ilie, Ion Popescu (1828) din Gărăgău, Popescu Ilie (pe la 1897), Marinescu Victor din Cosmești, ginerele lui Ion Popescu, Nicolae Tănase din Românești de Dâmbovița, Tălpeanu Ion (1950-1970) din Olteni, Nicolae Burcea, Iancu Țale din Ulmeni, Florea Ieremia din Uda Paciurea, Iulică Teodorescu (1976-1979). Din 1999 și până în prezent slujește Ionel Toader din Alexandria. [CÂNTĂREȚI ȘI EPITROPI DE SEAMĂ] Jianu Ștefan, Soreță Grigore, Motoi Stan, Frăsineanu Marin, Popa Alexandru, Marin Popa, Manea Filimon, Pieleanu Constantin și în prezent Matei Lucian.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  ,,Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] sat. Ulmeni, comuna Bogdana, județul Teleorman, cod poștal 147022 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.