Parohia „Sfinții Voievozi” – Voievoda (Protopopiatul Turnu-Măgurele)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Satul Voievoda face parte din Comuna Furculești, alături de satele Spătărei și Bogdana, fiind situate pe drumul ce leagă comuna Furculești de Piatra.  

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica  a fost ridicată începând din anul 1891 și s-a terminat în 1895, așa cum reiese din pisanie: ,,Această Biserică cu hramul Sfinții Voievozi  și Sfântul Mucenic Gheorghe s-a construit în 1891 și s-a terminat zugrăveala ei în 1895 sub păstoria  Preasfințitului Mitropolit Ghenadie, sub osteneala preotului paroh Marin Popescu și a Domnului Ghe. Gușde, prin cotizația oamenilor acestei comune și prin ajutorul credincioșilor de prin satele vecine.” Alături de cei amintiți în pisanie trebuie menționat și proprietarul de atunci al moșiei, Constantin Atanasi, care sprijină ostenelile părintelui Marin Popescu. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica, cu o singură turlă și acoperită cu tablă zincată, este construită din cărămidă, în formă de cruce, cu lungimea de 35 de metri, lățimea de 12 metri, înălțimea de aproximativ 20 metri, iar zidurile au grosimea de 60 de cm.  Întregul locaș de cult își primește lumina naturală prin cele 10 ferestre mari. La intrarea în Biserică există o tindă închisă. Catapeteasma este făcută din lemn, iar pictura este executată în ulei. În 1943 s-au efectuat lucrări la exterior și acoperiș, iar în 1997  s-a înlocuit pardoseala cu gresie.  [PICTURA] Între anii1931-1932 biserica a fost repictată, în stil bizantin, iar în 1997 s-a spălat pictura. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI]  Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR PAROHI] Preoții care au slujit de la înființarea parohiei până azi sunt: Marin Popescu, Gheorghe Marinescu, Aurel Rădulescu, Niță Geantă, Gheorghe Nicolae, Mugur Cojoacă, Gheorghe Popa, Gheorghe Năstăsoiu, Tricu Bimbașa, iar în prezent Iacob George. [MONUMENTUL EROILOR] În centrul satului Voevoda există un monument al eroilor, construit din ciment, închinat eroilor căzuți pe câmpurile de luptă din războaiele dintre 1916-1919 și 1941-1945. Pe monument se găsește următoarea inscripție: ,,Bravilor fii ai comunei Voevoda care au pus patria mai presus decât viața lor pentru îndeplinirea idealului național, în veci trăiască România.”
C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară și are un grup de cateheză.

F. DATE CONTACT PAROHIE.[HRAM]  „Sfinții Voievozi” [ADRESA] sat. Voievoda, com. Furculești, județul Teleorman, cod poștal 147148 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.