ISTORIC - MĂNĂSTIREA ADĂMEŞTI ŞI BISERICA MICĂ

M ănăstirea Naşterea Maicii Domnului – Adămeşti Mănăstirea se află la 6 km de Alexandria şi 26 de km de Roşiorii de Vede, pe DN 6/ E 70 Aşezământul monahal a fost înfiinţat în anul 1991 din iniţiativa preotului paroh al satului Adămeşti şi cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, pe atunci Episcopul Argeşului şi Teleormanului. La început mănăstirea a luat fiinţă ca mănăstire cu obşte de maici, având-o ca stareţă pe monahia Atanasia Apostol. Însă în anul 1996 mănăstirea îşi încetează programul liturgic, datorită lipsei de personal şi a condiţiilor necesare existenţei unei obşti monahale. În momentul desfiinţării, în anul 1996, în incinta mănăstirii se aflau turnate temeliile la biserică şi la chilii, se afla o clopotniţă în stadiu de construcţie, o bisericuţă de lemn închinată Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica şi un mic altar de vară. Din 1996 şi până în anul 2002 în mănăstire nu s-a mai ţinut nici un program liturgic. În anul 2002 la iniţiativa şi cu binecuvântarea arhierească a întâiului episcop a noii înfiinţate eparhii a Alexandriei şi Teleormanului, Galaction Stângă, mănăstirea şi-a redeschis porţile către menirea ei, dar cu obşte de monahi, Preasfinţitul Părinte Episcop aducându-l aici pe prea cuviosul părinte ieromonah Fanurie Beldiman din obştea mănăstirii „Sfântul Pantelimon” Siliştea Gumeşti şi aşezându-l ca stareţ. Din anul 2002 şi până în prezent (2010) mănăstirea a început să „înflorească” în adevăratul sens al cuvântului: s-a format o mică obşte de călugări, 6 la număr, s-a reuşit ridicarea bisericii – paraclis cu hramul Sfântului Marelui Mucenic Ioan Rusul (biserica măsoară 20 de metri lungime, 10 metri lăţime, iar înălţimea este de 23 de metri la turla cea mare, de pe centru). De menţionat este că biserica se află unită cu corpul de chilii, împarţit în demisol, parter, etaj I şi etaj II, folosindu-se în proiect stilul arhitectonic athonit. Biserica este sub formă de cruce cu 3 abside, una altarul, iar celelalte două stranele. Pe naos este aşezată turla cea mare, pantocratorul, iar pe pronaos se află aşezate două turle înfundate mai mici. Intrarea bisericii se face prin lateral, printr-un pridvor pentru credincioşi, iar pentru monahi intrarea se face direct de pe cerdacul corpului de chilii. În biserică s-a adus şi s-a montat catapeteasma ce măsoară 6 metri înălţime şi 4 metri lăţime, fiind lucrată în lemn de tei cu diferite ornamente miniaturale, stâlpi, arcade, ancadramente şi reliefuri. A fost lucrată în întregime de catre familia Dobra din judeţul Dâmboviţa şi momentan nu este pictată. Biserica este pregătită pentru pictură în tehnica frescă, dorindu-se a fi efectuată cât mai curând în veritabilul stil bizantin. În exterior, atât chiliile cât şi biserica sunt împodobite cu medalioane, lucrate în tehnica mozaic, cu mai mulţi sfinţi români. Atât biserica cât şi chiliile sunt acoperite cu tablă zincată, iar turlele sunt construite sub formă de „clopot”, pe fiecare fiind aşezată o cruce confecţionată din inox alimentar. Pe viitor se doreşte finalizarea urmatoarelor: - gardul ce împrejmuieşte mănăstirea cu cei 5500 mp (din beton cu o înălţime de 2 metri 30 cm); - finalizarea lucrărilor de consolidarea, modificarea şi înfrumuseţarea clopotniţei, confecţionându-se deja 2 clopote, cel mare de 170 kg, iar cel mai mic de 70 kg, dorindu-se ca în viitor să se reuşească turnarea celorlalte clopote; - ridicarea altarului de vară (Biserică); - ornamentarea curţii cu alei, bănci, pomi şi flori. Date de contact: Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului Sat Adămeşti, Comuna Nanov, Judeţ Teleorman, Cod poştal147215 Stareţ Fanurie Beldiman – tel.: 0247319843 Cont bancar: RO80PIRB4207708108001000 Sucursala Iuliu Maniu Bucureşti