ISTORIC - MĂNĂSTIREA BRÂNCENI NAŞTEREA SF IOAN BOTEZĂTORUL ŞI PARACLISUL AD MAICII DOMNULUI

M ănăstirea Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul – Brânceni Mănăstirea se află situată pe DN 51, la 12 km de Alexandria, pe drumul ce leagă Alexandria de Zimnicea. În anul 1998 pe data de 7 ianuarie două maici, Monahia Teodora, actuala stareţă şi cu Monahia Ioresta au venit în Episcopia Alexandriei şi Teleormanului şi încurajate de Prea Sfinţitul Episcop Galaction, au luat hotărârea de a se sfinţii locul pe care s-a înălţat Sfânta Mănăstire. În acelaşi an s-a pus piatra de temelie a bisericii pe data de 18 iunie 1998; tot în acelaşi an, la 22 noiembrie, este sfinţit paraclisul de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction, iar în anul 2008, la 10 ani de la sfinţire, în urma lucrărilor desfăşurate la acest Paraclis este resfinţit. În anul 1999 s-a început ridicarea casei monahale, care a fost finalizată în anul 2001. În anul 1998 s-a turnat fundaţia la Biserica mănăstirii şi s-au cumpărat şi optzeci si cinci de mii de cărămizi pentru Biserică şi cimentul pentru temelia acesteia. Mănăstirea se prezintă ca o incintă închisă de zid din cărămidă tencuită, având în centru Biserica. Pe latura de răsărit a incintei se află casa monahală formată din : paraclis, trapeze si chilii; iar pe latura de apus turnul clopotniţă, într-un perfect acord arhitectural cu Biserica mare a mănăstirii. Intrarea în Mănăstire se face pe sub turnul clopotniţă. Biserica mare a mănăstirii este construită din cărămidă în formă de cruce, având o lungime de 22,50 metri, o lăţime de 11 metri si o înălţime maximă la turla mare de 20,50 metri. Împărţirea Bisericii este cea clasică : pridvor, pronaos, naos si Altar. Pridvorul este deschis, fiind susţinut de 6 stâlpi simpli, care descriu 3 arcade frontale si 2 laterale. Legătura dintre pronaos si naos este marcată printr-o boltă simetrică prin amploarea cu cea care face deschiderea către Sfântul Altar si cele două abside semicirculare. Pronaosul este despărţit de naos printr-un zid, trecerea între ele, realizându-se printr-o arcadă. La rândul său naosul este despărţit de Altar printr-o catapeteasmă din lemn de stejar, frumos sculptată. Pictura este în lucru, reuşindu-se finalizarea Altarului şi a jumătate din turlă. Pictura este realizată în frescă, fiind în stil neobizantin. Lăcaşul este pardosit cu granit, care armonizează cu interiorul. La exterior, Biserica este tencuită, descriind două registre brâuri de cărămidă aparentă în dinţi de ferăstrău. Registrul inferior este mai înalt, iar cel superior prezintă ferestre oarbe, delimitate de cărămida aparentă. Peste acoperişul de tablă de cupru se înalţă cele trei turle. Cea mare, ridicată pe o bază pătrată, aflată pe naos, are opt geamuri, iar celelalte două mai mici, pătrate, se află pe pronaos şi păstrează aceiaşi bază care porneşte din temelia Bisericii, creând imaginea a două turnuri care îmbrăţişează pronaosul. Fiecare din ele are patru ferestre, în câte două registre, două orientate spre apus si alte două către miază-zi, şi respectiv, miază-noapte. Peste acoperişul de tablă de cupru, aceste două turle mai mici au formă de octagon cu opt geamuri cu jaluzele de lemne. Mănăstirea este de maici, ctitorii fiind Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction Stangă, cu obştea mănăstirii şi numeroşi credincioşi care au contribuit cu jertfa sa la acest Sfânt Lăcaş al Lui Dumnezeu, în toţi aceşti ani de la înfiinţarea ei şi până acum. În mănăstire, ca dar de mare preţ se găseşte o părticică din Moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon. Date de contact: Mănăstirea Naşterea Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul Comuna Brînceni, judeţul Teleorman, cod poştal 147035 Stareţă monahia Teodora Doca – tel.: 0247/341526 Cont IBAN: RO31RNCB0245036732000001 - BCR Alexandria