ISTORIC - MĂNĂSTIREA SFÂNTUL CUVIOS MUCENIC GALACTION – CRÂNGU

M ănăstirea Sfântul Cuvios Mucenic Galaction – Crângu Mănăstirea este situată la o distanţă de 27 km. faţă de localitatea Alexandria, pe şoseaua care duce la Turnu Măgurele, la marginea comunei Crângu. Cunoscut fiind faptul că Teleormanul nu a avut nici o mănăstire până în urma cu 15 ani, mănăstire Crângu s-ar înscrie, într-o listă a mănăstirilor nou înfiinţate, la poziţia a opta, între cele nouă mănăstiri care au fost deschise în anii de după înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului. În anul 2002, au fost cumpărate de către Centrul Eparhial un grup de clădiri aparţinând CENTROCOOP- Teleorman, în care s-a purces la organizarea unui paraclis şi a chiliilor monahiilor, care sub îndrumarea stareţei Partenia au constituit primul nucleu monahal. În anul următor s-a început şi ridicarea unei biserici din cărămidă, lucrare întreruptă din motive financiare şi care din 2005 a fost încredinţată pentru finalizare unui grup de monahi, stareţ fiind numit P.C. Arhimandrit Clement Popescu, din acest an mănăstirea devenind mănăstire de monahi. Pe lângă amenajarea unui paraclis şi a chiliilor s-a construit şi biserica cea mare, într-un frumos stil moldovenesc, ce urmează a fi tencuită şi pictată. La sfinţirea paraclisului mănăstirea a primit hramul Sfinţii Cuvioşi Mucenici Galaction şi Epistimia, care i-au dat şi titulatura oficială. Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi bunăvrerea sfinţilor, în data de 23 martie 2008 s-a primit în dar o casetă, datată 1839, potrivit inscripţionării de pe cutia de argint, care arată că au fost dăruite în acel an de către mitropolitul Timotei al Troiei şi care ajunsese în păstrare la una din familiile descendente al unui ierarh care rămâne cu timpul anonim, necunoscându-se nici o notificare, şi care păstrează fragmente ale Sfântului Slăvitului Prooroc Ioan Botezătorul, ale Sfanţilor Haralambie, Paraschevi şi Clement. Între puţinele valori, dar foarte preţioase pentru viaţa duhovnicească, mănăstirea a primit în dar, de la familia Savin din Buşteni, judeţul Prahova, o frumoasă icoană a Maicii Domnului cu Pruncul, de la început de secol XIX, care în întreaga zona a început a primi închinare de icoana făcătoare de minuni. În afara serbării hramului mănăstirii, la 5 noiembrie şi a pelerinajelor ocazionale, s-a îndătinat şi serbarea Icoanei Maicii Domnului de la Crângu, în ziua de 24 martie a fiecărui an. În această zi credincioşii din localităţile învecinate împreună cu cei care vin din alte zone mai îndepărtate pornesc, în frunte cu preoţii, în procesiune cu Icoana Maicii Domnului până în centrul comunei Crângu de unde revin la mănăstire pentru a participă la Sfânta Liturghie, bucurându-se de binecuvântarea rugăciunilor ierarhului locului, Preasfinţitului Părinte. Galaction, Întâiul Episcop al Episcopiei Alexandriei si Teleormanului, vrednic misionar al acestor plaiuri. Adresa:Mănăstirea Sfântul Cuvios Mucenic Galaction, 147100 – Crângu, judeţul Teleorman Stareţ: Clement Popescu - tel. 0744962609 COD IBAN: RO93RNCB0245036735610001 – BCR Alexandria CUI: 14237113