ISTORIC - MĂNĂSTIREA SFÂNTUL GHEORGHE – ŢIGĂNEŞTI

M ănăstirea Sfântul Gheorghe – Ţigănești Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” – Ţigăneşti, străjuieşte pe cel mai înalt loc din zonă, iar prin iconomie dumnezeiască, ea reînoadă şi duce mai departe firul vieţii isihaste a cărei obârşie este greu de desluşit prin negura vremurilor în această zonă din roditoare câmpie a Burnasului. Mănăstirea se află situată la 9 km de localitatea – municipiul Alexandria, în direcţia Sud, în plină câmpie a Burnasului şi străjuieşte în deal, la cca. 1,5 km. de comuna Ţigăneşti „ca o lumină scoasă de sub obroc şi pusă în sfeşnic ca să lumineze tuturor.” La mănăstire se ajunge pe D.N. 51, Alexandria-Zimnicea sau pe calea ferată ce leagă aceleaşi localităţi. La ieşire din comuna Ţigăneşti, spre comuna Brânceni, în dreptul indicatorului de circulaţie „sfârşit de localitate” se virează la dreapta, pe drumul de ţară, se tranversează calea ferată, după care drumul şerpuieşte până la mănăstirea ce se zăreşte semeaţă pe deal. Înfiinţarea acestei mănăstiri de călugări a avut loc în anul 2004, luna aprilie, ziua 18, obştea locuind provizoriu în două vagoane militare. Sfinţirea locului, pe care urma să se ridice actuala mănăstire, s-a făcut la 11 iunie 2004, în zilele Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, de către Preasfinţitul Părinte Galaction Stângă, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, fiind prezenţi un număr mare de credincioşi, călugări şi preoţi. Iar piatra de temelie a Bisericii mănăstireşti a fost pusă la data de 10 decembrie 2004, de către Preasfinţitul Părinte Galaction. Mănăstirea de călugări „Sfântul Gheroghe” a fost întemeiată cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction, la cererea şi sprijinul atât a principalului ctitor A.R.T.R.I. – Bucureşti, reprezentată de domnul inginer Andrei Florinel, care împreună cu colegii săi îi conduc destinele şi în prezent, cât şi a credincioşilor din zonă. Proiectul a fost executat de domnul inginer arhitect Bratiloveanu Gheorghe şi domnul inginer Mandragiu Gheorghe, iar lucrările au fost duse la bun sfârşit de o echipă de meseriaşi din satul Dăneşti, judeţul Maramureş. Dumnezeu a rânduit ca numai după 4 ani şi 6 luni, la 5 octombrie 2008, Preasfinţitul Părinte Galaction să târnosească Paraclisul mănăstirii cu Hramul „Buna Vestire”, iar Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită în Biserica mare a mănăstirii (cu Hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”). Există o pisanie, momentan aflată în Paraclis: „Cu vrerea Bunului Dumnezeu, în zilele Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Episcop al Alexandriei şi Teleormanului fiind Prea Sfinţitul Părinte Galaction, la 23 Aprilie, anul 2004 – 7512 de la Facerea Lumii, s-a statornicit înfiinţarea acestei mănăstiri de călugări în cinstea „Sfântului Mare Mucenic Gheorghe”. Prin osteneala, jertfelnicia şi dărnicia inimoşilor creştini, iubitori de Dumnezeu şi de neam, ridicatu-s-a acest Paraclis cu hramul „Buna Vestire” şi s-a târnosit de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction la data de 05.10.2008. Binecuvântează Doamne pe toţi cei ce iubesc podoaba Casei Tale şi-Ţi slujesc Ţie.” Mănăstirea se prezintă ca o cetate înconjurată de zid având în centru Biserica. Pe acelaşi ax cu Biserica, în partea dinspre apus, se află o construcţie ce cuprinde: clopotniţa, stăreţia, sinodiconul, biblioteca şi chiliile, iar la răsărit o altă construcţie ce se compune din: paraclis, trapeză, bucătăria şi câteva chilii. Biserica este construită din cărămidă plină presată, având ca structură de rezistenţă stâlpi din beton armat. Sfântul locaş, de plan triconic, are în compunere, conform partiului tradiţional de biserică ortodoxă: pridvor deschis, pronaos boltit, naos încoronat cu turlă centrală care luminează discret interiorul bisericii şi Sfântul Altar. În exterior, Biserica este lăsată în cărămidă aparentă, îngrijit lucrată, iar acoperişul este executat în frumosul stil moldovenesc, cu straşină mare, fiind învelit cu tablă de cupru. În interior, arcele şi bolţile sunt din beton armat şi întreaga suprafaţă este pregătită pentru a se executa pictura în stil frescă. Pridvorul este deschis, susţinut pe 8 stâlpi de beton armat, la partea superioară având arcade între ei. Date de contact: Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Comuna Ţigăneşti, judeţul Teleorman, Cod poştal 147420 Stareţ ieroschimonah Prodromos Bele, tel. 0745.819.248 Cod IBAN: RO18RNCB0245036722560001 - BCR Alexandria