MĂNĂSTIREA SFÂNTUL PANTELIMON – SILIŞTEA-GUMEŞTI

M ănăstirea Sfântul Pantelimon – Siliştea-Gumeşti Mănăstirea este situată în sudul ţării, în N-V judeţului Teleorman, la limita acestuia cu judeţul Argeş. Drumul de acces este DN 65A ce leagă municipiul Roşiorii de Vede de Piteşti, până în localitatea Balaci, de aici spre est, spre comuna Siliştea Gumeşti, pe DJ 703, la 4 km de localitatea Balaci – fosta moşie a Bălăcenilor. La jumătatea distanţei dintre cele două localităţi se află mai multe unităţi militare construită între anii 1945-1947. O parte dintre ele au fost dezafectate în anul 1960, terenul şi construcţiile cu arhitectură tipic cazonă fiind cedate de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerului Culturii şi Cultelor şi, ulterior, Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului în vederea înfiinţării unui aşezământ monahal. Pe pământurile Deliormanului, în timpuri de mult apuse, existau mai multe mănăstiri. Comisul Radu Ştirbei dăruia mănăstirii Glavacioc, la 15 iunie 1691, satul Siliştea din Teleorman, în amintire fiicei sale, Praxia. Călugărită la schitul Dideşti (tot în Teleorman), tânăra domniţă va deceda prematur şi va fi înmormântată în gropniţa mănăstirii Glavacioc. Condiţia daniei era ca egumenul amintitei mănăstiri („Kir Nicodim”) să construiască pe moşia primită, un schit „înaintea caselor ei (Praxiei).” Documente de arhivă vor confirma existenţa schitului Siliştea, ca metoh al mănăstirii Glavacioc după anul 1691. Schitul va dispărea undeva la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Un document de arhivă din anul 1921 atesta cererea protopopului de Roşiori adresată Comisie Monumentelor istorice, prin care se solicita dărmarea bisericii Sfântul Nicolae din Siliştea Gumeşti, datorită deteriorării. În acelaşi act se specifica şi faptul că singurele obiecte de valoare din biserică sunt „…cele 8 icoane vechi, foarte frumos lucrate”. Ţinând cont de faptul că biserica nu era mai veche de 100 de ani, se poate presupune faptul că icoanele proveneau de la schitul Siliştea, dispărut în secolul XVIII. Unitatea militară şi aeroportul, înfiinţate aici după cel de-al Doilea Război Mondial, au şters orice urma ce ar fi putut duce la descoperirea unor dovezi concludente în acest sens. Cele aproape 30 de pavilioane ale unităţii militare de lângă Siliştea-Gumeşti vor fi ocupate în anii 60 de către sistemul de stat centralizat ce va dezvolta un orfelinat ce avea în grijă aproape 1600 de copii. După anul 1990, rămânând pustii, pavilioanele ajung aproape o ruină. Cu binecuvântarea Preasfinţitului Episcop Galaction al Alexandriei şi Teleormanului, în anul 1998, în clădirile fostei unităţi militare au fost amenajate chilii, o trapeză şi un paraclis pentru viata monahală a unui număr de 15 călugări, iar în decembrie 1998, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane „…aprobă înfiinţarea Mănăstirii Sfântul Pantelimon în comuna Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman, cu destinaţie pentru călugări, urmând a se organiza şi funcţiona potrivit rânduielilor canonice, statutare şi regulamentare ale Bisericii Ortodoxe Romane." (Adresa Patriarhiei Romane nr. 6067/21.12.1998 către Episcopia Alexandriei şi Teleormanului semnată de Preafericitul Părinte Teoctist Arăpaşu, Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române). Două sunt momentele de referinţa de până acum din scurta istorie a sfântului aşezământ monastic. La 15 noiembrie 1998 s-a sfinţit paraclisul cu hramul Sfântul Ioan Gură de Aur. Iar la 27 iulie 1999 s-a sfinţit locul pentru viitoarea biserică de către Prea Sfinţitul Părinte Episcop Galaction. Noua biserică, la care a fost turnată fundaţia, va avea hramul Sfântul Pantelimon (27 iulie). Grija vieţii de obşte a fost încredinţată preacuviosului părinte Antonie Liţă, iar astăzi numărul vieţuitorilor sfintei mănăstiri este de 10. Aceştia, având mereu înaintea ochilor îndemnul îngerului adresat Sfântului Antonie cel Mare de a îmbina rugăciunea cu munca, alături de slujbele zilnice ale Sfintei Liturghii, Acatistului, Utreniei, Vecerniei şi a celorlalte laude bisericeşti, îndeplinesc şi ascultările zilnice: creşterea animalelor, cultivarea pământului (mănăstirea dispune de o suprafaţă de 20 ha de teren agricol, primite de la vechea unitate militară), stupina. Au fost reparate şi amenajate încăperi pentru trapeză, bucătărie, chilii, iar pentru viitor se doreşte înfiinţarea unui cămin de bătrâni, precum şi restaurarea clădirile pentru primirea cât mai multor pelerini veniţi la sfintele slujbele. Cei ce îi trec pragul îşi pot sporii bucura duhovnicească a pelerinajului şi prin închinarea la sfintele moaşte, mănăstirea deţinând părticele mici din moaştele mai multor sfinţi. Date de contact: Mănăstirea Sfântul Pantelimon Comuna Siliştea – Gumeşti, jud. Teleorman, cod poştal 147350 Stareţ Antonie Liţă Telefon: 0723 216 577 0744 908 926 Cont deschis la sucursala B.C.R. Roşiorii de Vede: RO66 RNCB 0246 0115 4638 0001