Istoric Protoieria Alexandriei

C onform Hrisovului emis de domnitorul Alexandru Dimitrie Ghica (,,naşul” oraşului, ale cărei oseminte îşi află tihna de veci aici, în Catedrala Episcopală), oraşul Alexandria a fost întemeiat în anul 1840, un oraş ,,de lege creştinească’’ (art.III din Hrisov) şi rămâne complet creştin cu populaţie ortodoxă, până după primul război mondial. Viaţa religioasă a alexăndrenilor s-a manifestat cu putere de-a lungul anilor mai ales după ce au fost ridicate cele 6 biserici (între anii 1835-1860): Catedrala Sfântul Alexandru şi bisericile Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Nicolae, Sfânta Adormire, Sfinţii Împăraţi şi Cuvioasa Parascheva. În Alexandria, prima Protoierie a luat fiinţă la 1 decembrie 1926, sub denumirea de „Protoieria Circa III Alexandria”, prin dezlipirea de Protoieria Judeţeană din Turnu Măgurele. Primul Protopop a fost Preotul Iconom Ştefan Popescu. În conformitate cu ordinul nr.3840/1961, pe data de 1 martie, Protoieria Alexandria a fuzionat cu Protoieria Zimnicea, sub denumirea de Protoieria Alexandria având un singur conducător în persoana Protopopului Constantin Ruse. Este demn de arătat că, Protoieria Alexandria, deşi are o tradiţie în ce priveşte vechimea în timp, niciodată nu şi-a avut un local propriu, aceasta funcţionând în diferite case particulare, de cele mai multe ori necorespunzătoare. În ultima vreme, Protoieria Alexandria şi-a desfăşurat activitatea în casa parohială a Bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, din Alexandria, iar din luna martie 1961, adică de la venirea P.C. Protopop Constantin Ruse la conducerea acestei Protoierii, cancelaria a fost mutată în casa parohială a Bisericii Sfinţii Apostoli din Alexandria. Ideea unui local propriu, fie prin vânzare – cumpărare, fie construcţie nouă, s-a născut odată cu reforma administrativ – teritorială din februarie 1968 şi a devenit acută prin numirea pe data de 1 august 1968, a unui al doilea preot la parohia Sfinţii Apostoli, în a cărei casă parohială, aşa cum am spus mai sus, Protoieria îşi desfăşura activitatea. Astfel că pe data de 10 octombrie 1968, cu ocazia unei conferinţe administrative a preoţilor, s-a discutat în plenul şedinţei această problemă şi s-a întocmit un proces – verbal prin care s-a hotărât să se intervină la Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor pentru introducerea în planurile financiare pe anul 1969 ale parohiilor, sume cu destinaţie specială, pentru construirea noului sediu – în str. Negru – Vodă, nr.61, pe un teren donat de parohia Cuvioasa Parascheva. După această aprobare, s-a făcut un nou proces – verbal (11 februarie 1970), prin care fiecare preot paroh în parte, a angajat parohia cu diverse sume. După mai multe tergiversări, abia în primăvara anului 1972, s-a săpat temelia noului local, conform ord. nr. 9763/1972, al Sectorului Economic II al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor. Întreaga construcţie fiind pe terminate, localul a fost inaugurat în ziua de duminică 9 noiembrie 1975, într-un cadru solemn la care a luat parte Preasfinţitul Părinte Episcop–Vicar Roman Ialomiţeanul, începând să funcţioneze efectiv pe ziua de 7 martie 1976. Afară de cei doi protoieriei amintiţi mai sus: Preot Ştefan Popescu (1926) şi Preot Constantin Ruse (1961-1979), Protoieria Alexandria a mai fost condusă de Preot Sandu Ion (1979-1989 şi 1996-1999), Preot Gheorghe Pârvan (1990-1995), Preot Popa Gheorghe ( 1995-1996) şi Preot Iancu Militaru (începând cu anul 1999 şi până în prezent). Aceştia au fost ajutaţi de secretarii: Preot Poşircă Anton, Preot Radu Dumitru, Preot Muşat Petre, Preot Ivănescu Paul, Preot Popa Gheorghe, Preot Chiriţă Nicu, Preot Ologeanu Marian şi Preot Ţale Iancu; şi contabilii: Ilie Ştefănescu, Eugenia Ionică, Bratu Vali Elisabeta şi Nistor Mirela Simona. Cancelaria Protoieriei are următorul personal: protoiereu – Preot Iancu Militaru, numit conform Deciziei nr.79 din 1 octombrie 1999, secretar – Preot Ţale Iancu, contabil – Nistor Mirela Simona, magazioner – Popa Viorica, şofer – Anghel Haralambe şi îngrijitor – Szolodi Eva.