Istoric Protoieria Roșiori de Vede

P otrivit rânduielilor canonice, în Biserica Ortodoxă Română eparhiile se împart în circumscripţii numite protopopiate sau protoierii, compuse din mai multe parohii având în frunte un protopop sau protoiereu ca reprezentant al episcopului şi ca organ de legătură între parohii şi eparhie. Prin protopop, arhiereul transmite clerului şi credincioşilor pastoralele, ordinele sau circularele emise de către organele superioare bisericeşti şi supraveghează disciplina şi conduita clerului din parohia sa. Protopopii sunt reprezentanţii episcopului în teritoriu, în relaţie de subordonare şi ascultare administrativ-canonică faţă de arhiereu. După întemeierea Mitropoliei în Ţara Românească secolul al XV-lea se înfiinţează primele protopopiate şi apar primele nume de protopopi prin împărţirea teritorială. La începuturi, protoieriile erau în capitalele judeţului şi ulterior s-au extins şi la forma de organizare pe „plăşi.” Protopopii erau numiţi de chiriarh din rândul clericilor, din cei cu vechime, viaţă morală dar fără a fi plătiţi. La apariţia Regulamentului organic din 1831 se vorbeşte, la art. 352 de ,,Cuviincioasa simbrie’’ a protopopilor. Protoieria Roşiorii de Vede a fost plămădită odată cu înfiinţarea oraşului în 1768 – Roşiorii de Vede fiind şi capitala judeţului Teleorman până în l838, când s-a mutat capitala la Turnu Măgurele – protopop fiind preotul Hristea Mihăilescu. În anul 1910 s-a desprins din cadrul Protoieriei Turnu Măgurele – Circa II Teleorman Roşiorii de Vede şi a fost ales prim protoiereu preotul Teodor Pereţeanu, slujitor la biserica Sfântul Ioan Botezătorul – Roşiori pană în anul 1921. Între anii 1921 – 1930 a activat ca protoiereu preotul Floru Ionescu de la parohia Peretu. Din 1930 – 1940 vine la conducerea protoieriei preotul Nicolae Marinescu de la parohia Cuvioasa Paraschiva Roşiori. Din 1940 – 1941 este protoiereu preotul Ioan Stănescu de la parohia Sfântul Ilie Roşiori care demisionează după scurt timp. Din 1945 – 1949 protoiereu preot Daniil Iliescu de la parohia Sfântul Ioan Botezătorul - Roşiori. Din 1949-1950 urmează protoiereu preotul Nicolae Andronescu – parohia Troianul I (Belitori). Din anul 1951 până în august 1951 este protoiereu preotul Gheorghe Stănculescu de la parohia Drăgăneşti de Vede. Din anul 1951-1954 urmează ca protoiereu preotul Ion Spiru de la Parohia Surduleşti. În anul 1954 – 1966 urmează protoiereu, preotul Aurel Ionescu de la parohia Peretu II care se transferă la parohia Sf. Ilie Roșiori. De la 1 septembrie 1966 pana la 1 martie 1968 urmează ca protoiereu, preotul Ioan Rotaru de la parohia Sfântul Ioan Botezătorul - Roşiori. În urma reformelor administrative din ţară, începând cu 1 martie 1968 – Protoieria Roșiori de Vede se desființează, iar parohiile au fost repartizate la protoieriile : Alexandria, Videle şi Turnu-Măgurele. Pentru preoţii protoierei Roşiorii de Vede, această situaţie a fost foarte grea, preoţii fiind nevoiţi să meargă la protoieriile menţionate dis de dimineaţă trecând prin Roşiorii de Vede, acesta fiind nod de cale ferată. În această situaţie am trăit până la sfârşitul anului 1989, când s-au produs schimbările istorico-politice, ale căror martori am fost cu toţii. După această dată a început lupta de refacere a unităţilor bisericeşti cu scop precis de vindecare a rănii pricinuite de desfiinţarea protoieriei. Se poate spune că iniţiator în acest proces a fost Preasfinţitul Părinte Episcop Calinic al Argeşului, de care depindeau canonic şi parohiile din această parte. Alegerea unui comitet de iniţiativă şi contribuţia unor oameni de bine au accelerat reînfiinţarea protoieriei Roşiori la 1 mai 1991 precum şi înfiinţarea Episcopiei la 1 septembrie 1996. De la reînfiinţarea protoieriei Roşiorii de Vede, la conducerea ei a fost numit protoiereu Ilie M. Vișan, preot paroh la parohia Sf. Teodor Tiron, catedrala municipiului Roşiorii de Vede, care a activat până în 1 noiembrie 2010. Începând cu 01.11.2010 când s-a pensionat preotul Ilie Vişan a fost ales protoiereu, preotul Mircea Ionescu, parohul bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. În prezent, Protoieria Roşiorii de Vede are următoarea organigramă: protoiereu, secretar, contabil, magaziner şi îngrijitor. Are 65 de parohii cu preoţi, cântăreţi şi îngrijitori.