Istoric Protoieria Videle

Î n urma reformei administrative din anul 1956, când s-a desfiinţat regiunea Teleorman, s-au mărit unele raioane, inclusiv raionul Videle cu un număr de localitați alipite de la raioanele Domneşti şi Mihăileşti. Raionul Vârtoapele s-a desfiinţat şi s-a mărit raionul Olteni. Protoieria Olteni era condusă de preotul Nicolae Ionescu, iar Protoieria Videle de preotul Ion Fierbinţeanu. Totodată se înfiinţează Protoieria Drăgăneşti-Vlaşca, condusă de preotul Ion Cristache. În anul 1961 se face o nouă reformă administrativă prin care se desfiinţează raionul Olteni (o parte din parohiile de la raionul Olteni trec la Roşiori de Vede, iar o parte trec la Videle). Protoieria Videle este condusă de preotul Ion Fierbinţeanu urmat de preotul Nicolae Ionescu. La 1 Ianuarie 1965, Arhiepiscopia Bucureştilor prin decizia nr. 209/1965, semnată de Preafericitul Părinte Patriarh Iustinian, aprobă contopirea Protoieriilor Drăgăneşti-Vlaşca şi Videle într-o singură protoierie cu denumirea de Protoieria Videle, având sediul în oraşul Videle. Conducerea Protoieriei Videle se încredinţează preotului Ion Cristache care era protoiereu al Protoieriei Drăgăneşti-Vlaşca. Protoieria nou înființată avea 113 parohii. Parohiile erau următoarele: Albeni, Baciu, Bălăsoieni, Bila, Bâscoveni, Blejeşti, Botoroaga, Brătăşani, Bucşani, Buda, Bujoreni, Bulbucata, Buteşti, Carapancea, Cartojani, Cămineasca, Cătunu, Chiriacu, Ciuperceni, Clejani, Comoara, Copaciu, Cosmeşti, Coşoaia, Crevenicu, Crovu, Cucuruzu, Drăgănescu, Drăgăneşti Vlaşca, Drăghineşti, Epureşti I, Epureşti II, Facău, Fărcăşanca, Fotocheşti, Furculeşti, Gălăteni, Gloeasca, Gorneni, Grădinari, Gratia, Hobaia, Izvoarele, Lada, Lăzăreşti, Letca Nouă, Letca Veche, Merenii de Jos, Merenii de Sus, Mihăileşti I, Mihaileşti II, Milcovăţ, Mârşa, Moşteni, Naipu, Neajlovu, Negrenii de Jos, Negrenii de Sus, Novaci, Obedeni, Ogrezeni, Olteni, Pădureni, Perii Broşteni, Petru Rareş, Podişoru, Podul Doamnei, Poeni, Popeşti, Prunaru, Purani, Răduleşti, Răsmireşti, Răsucenii de Jos, Răsucenii de Sus, Roata, Sadina, Sălcioara, Saxoni, Schela, Schitu, Scurtu Drăcesti, Scurtu Mare, Scurtu Slăveşti, Sericu, Sf. Gheorhe, Siliştea, Slăveşti, Spâneşti, Stejaru, Talpa Bâscoveni, Talpa Ogrăzii, Talpa Trivalea, Tămăşeşti, Tătărăştii de Jos, Tătărăştii de Sus, Tântava, Târnava, Toporu, Trestenicu I, Trestenicu II, Trivalea Moşteni, Tureşti, Udupu, Ueşti, Vadu Lat, Valea Bujorului, Valea Cireşului, Valea Plopilor, Vătaşi, Velea, Videle, Zorile. Protoieria Videle, nou înfiinţată, hotărăşte să achiziţioneze un sediu în oraşul Videle pentru a desfăşura activitatea cancelaria protoieriei. Împreuna cu cele 113 parohii s-a propus un plan financiar pe 2 ani prin care s-a strâns o sumă de bani şi s-a achiziţionat sediul Protoieriei Videle în anul 1967. În decursul anilor numărul parohiilor din Protoieria Videle a scăzut prin plecarea unor parohii către Protoieria Roşiorii de Vede, Protoieria Giurgiu şi Protoieria Ilfov. În anul 1990 prin reorganizarea Protoieria Videle rămâne tot la Arhiepiscopia Bucureştilor sub ascultare, cu toate că restul de protoierii din Judeţul Teleorman trec sub ascultarea Episcopiei Argeşului. În anul 1995, Sfântul Sinod hotărăşte înfiinţarea Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului. De asemenea Sfântul Sinod hotărăşte ca Protoieria Videle, de la Arhiepiscopia Bucureştilor, să fie arondată la nou înfiinţată Episcopia Alexandriei şi Teleormanului, astfel încât noua episcopie să aibă jurisdicţie canonică asupra tuturor parohiilor şi aşezămintelor monahale din întregul judeţ Teleorman. În data de 15 Februarie 1996 Adunarea Naţională Bisericească a luat act cu aprobare de hotărârea Sfântului Sinod de înfiinţare a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului şi trecerea Protoieriei Videle de la Arhiepiscopia Bucureştilor la Episcopia Alexandriei şi Teleormanului începând cu 1 Martie 1996. La 1 ianuarie 2011 Protoieria Videle are un număr de 67 de parohii aşezate în nordul Judeţului Teleorman. Parohiile sunt următoarele : Albeni, Baciu, Baldovineşti, Bâscoveni, Blejeşti I, Blejeşti II, Botoroaga, Brătăşani I, Brătăşani II, Bujoreni, Buteşti, Cătunu, Ciolăneşti Deal II, Ciuperceni, Comoara, Cosmeşti, Coşoaia, Crevenicu, Călugăru, Drăgăneşti Vlaşca, Drăghinesti, Fărcăşanca, Fotocheşti, Furculeşti, Gălăteni, Gratia, Lada, Lăzăreşti, Ludaneasa, Merenii de Jos, Merenii de Sus, Moşteni, Moşteni Sârbeni, Negrenii de Jos, Negrenii de Sus, Poeni, Prunaru, Purani, Răduleşti, Răsmireşti, Sârbeni, Schela, Scurtu Drăcesti, Scurtu Mare, Scurtu Slăveşti, Sericu, Sf. Gheorhe, Siliştea Vida, Slăveşti, Spâneşti, Talpa Bâscoveni, Talpa Ogrăzii, Talpa Trivalea, Tămăşeşti, Tătărăştii de Jos, Tătărăştii de Sus, Târnava, Trivalea Moşteni, Ţureşti, Udeni, Udupu, Văceni, Valea Cireşului, Vătaşi, Sfinţii Trei Ierarhi Videle şi Zloteşti. În cadrul Protoieriei Videle sunt şi două aşezăminte monahale : Mănăstirea Sf. Treime Drăgăneşti-Vlaşca şi Mănăstirea Sf. Ecaterina Tătărăşti de Sus. Preoţi protoierei : Ion Fierbinţeanu (1961-1963), Nicolae Ionescu (1963-1965), Ion Cristache (1965-1973), Stoica Marin (1973-1980), Romulus Stănculescu (1980-1987), Petre Stănculescu (1987-1991), Petre Dobrescu 1991 –prezent. Preoţi Secretari: Ion Fierbinţeanu (1963-1976), Nicolae Stănescu (1976-1980), Iancu Militaru (1980-1998), Marin Stoica (1998-2007), Constantin Dina (2007 - prezent) Contabili protoierie: Nicolae Stănescu, Stoica Marin, Iancu Militaru, Florina Cenuşă, Iliuţă Constantin, Gheorghe Coman începând cu 1998 până în prezent. Protoieria Videle îşi are sediul în oraşul Videle, str. Parcului, nr. 17, judeţul Teleorman.