MĂNĂSTIREA SFÂNTUL FANURIE – SILIŞTEA-GUMEŞTI

M ănăstirea Sfântul Fanurie Mănăstirea Sfântul Fanurie se află pe raza comunei Siliştea Gumeşti, judeţul Teleorman, într-o zonă de câmpie, la circa 3 km de comuna sus menţionată şi la aproximativ 2 km de gara comunei Balaci, fiind situată la extremitatea nordică a judeţului Teleorman, aproximativ în centrul Ţării Româneşti istorice. Calea auto de acces este DN 65A Roşiori – Piteşti din localitatea Balaci spre est pe DJ 703 la 4 km. Mănăstirea Sfântul Fanurie a luat fiinţă pe amplasamentul fostului aeroport militar, dezafectat, din comuna Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman, trecut din administraţia M.Ap.N. în administraţia Secretariatului de Stat pentru Culte şi dat în folosinţă gratuită Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului prin Hotărârea de Guvern nr.1098 din 9.11.2000. Iniţial acest amplasament a fost alipit Mănăstirii Sfântul Pantelimon, înfiinţată în anul 1998, tot prin dezafectarea unei alte unităţi militare de pe raza comunei Siliştea-Gumeşti. Primii slujitori, ieromonahul Fanurie, înlocuit în 2002 (prin plecarea acestuia la Mănăstirea Naşterea Maicii Domnului – Adămeşti, judeţul Teleorman) de ieromonahul Benedict şi monahul Mina, fiind detaşaţi, cu ascultare, la acest schit, primul din România ridicat în cinstea Sfântului Mare Mucenic Fanurie. Datorită distanţei de circa 2 km. dintre aceste două aşezări monahale, cât şi din necesităţi concrete legate de oficierea sfintelor slujbe, dar şi de autogospodărire şi de administrare a patrimoniului (teren agricol, clădiri, instalaţii), prin decizia nr. 463 din 08.05.2004, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului a aprobat înfiinţarea paraclisului Sfântul Fanurie, ieromonahul Benedict Mihalcea primind ascultarea de egumen al paraclisului. Pentru oficierea Sfintelor slujbe s-a sfinţit un paraclis cu hramul Sfântul Fanurie, într-o încăpere reamenajată a unei clădiri existente. Clădirile şi instalaţiile fiind într-o stare avansată de degradare (transformatorul electric ars, puţul pentru apă potabilă colmatat cu deşeuri şi reziduuri, hidroizolaţiile clădirilor degradate, etc.), iar posibilităţile foarte reduse, în primii ani, condiţiile de vieţuire au fost aspre, dar printr-o muncă susţinută a vieţuitorilor şi cu ajutorul a diverşi dreptcredincioşi, în anul 2004 s-a reuşit forarea unei fântâni şi achiziţionarea unui transformator electric, creându-se premizele începerii construirii unei biserici din lemn conform canoanelor, înfiinţării unei gospodării proprii, cultivării terenului agricol şi a începerii lucrărilor de reparaţii la clădirile corpului de chilii şi a paraclisului. Lucrările la biserica de lemn au durat până în toamna anului 2007, în 23 septembrie, când a avut loc sfinţirea acesteia. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Preasfinţitul Episcop Galaction Stângă, hramul bisericii fiind Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Biserica, ridicată în stil maramureşean de o echipă condusă de preotul Ioan Pop de la Poenile Izei, are dimensiunile de 13,5 m lungime, 7 m lăţime şi înălţimea turlei de 24 m. Soluţia aleasă a fost impusă şi de mijloacele materiale reduse, bazate în principal pe sumele colectate din donaţii. Interiorul este împodobit cu icoane foarte frumos lucrate dar şi cu o catapeteasmă sculptată de meşterul popular Arsene Constantin din Grumăzeşti-Neamţ şi pictată de Cornelia Pătraşcu din Tătărăşti-Teleorman, icoanele reprezentând totodată lucrarea de masterat a artistei. Odată cu sfinţirea bisericii de lemn, obştea schitului a început să se mărească primind noi vieţuitori. Ca urmare a acestor evoluţii expuse în solicitarea nr.1162/2008 a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului, în şedinţa din 15 februarie 2008 a Sinodului Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei convocat de Preafericitului Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, conform punctului 10 din procesul-verbal al şedinţei de lucru al Sinodului Mitropolitan s-a hotărât transformarea Schitului Sfântul Fanurie în Mănăstirea Sfântul Fanurie, mănăstire de călugări, din comuna Siliştea-Gumeşti. Mănăstirea deţine trei icoane cu valoare deosebită, nu atât patrimonială cât mai ales duhovnicească. O icoană de argint a Sfântului Fanurie, veche de circa 200 ani, de proveninţă grecească; o icoană a Maicii Domnului (aurită) şi icoana Mântuitorului (din foiţă de aur), aduse în condiţii de risc din Basarabia în timpul ultimatumului din 1940, proprietatea unei familii de români basarabeni repatriaţi. În prezent, mănăstirea are şase vieţuitori în obştea monahală (2 ieromonahi, 1 ierodiacon, 1 monah, 1 rasofor şi 1 frate). A fost executată documentaţia necesară şi s-au obţinut avizele şi autorizaţia de construcţie pentru reparare şi extindere al clădirii paraclisului cu hramul Sfântul Fanurie, căreia i se vor adăuga clopotniţa, turla şi abside. Sunt în derulare lucrări de reparaţie la corpul de chilii şi se intenţionează reamenajarea fostului corp de gardă ca arhondaric pentru cazarea pelerinilor. La toate aceste lucrări se implică substanţial prin munca proprie şi membrii obştii monahale,m care participă bineînţeles mai întâi la săvârşirea Sfintelor Slujbe. Pelerinii sosiţi în zonă au ocazia să participe la slujbele oficiate în Mănăstirile Sfântului Fanurie şi Sfântul Pantelimon, se pot reculege înaintea unor sfinte icoane deosebite cât şi cadrul natural generos al fostului aeroport regândit ca aşezare monahală, având de asemenea, posibilitatea de a vizita câteva obiective pline de încărcătură spirituală, aflate în imediata apropiere a mănăstirii: casa memorială Marin Preda, ruinele conacelor Bălăcenilor de la Balaci şi Tătărăşti, ruinele Mănăstirii de la Baldovineşti. Date de contact: Mănăstirea Sfântul Fanurie Com. Siliştea – Gumeşti, jud. Teleorman, cod poştal 147350 Stareţ Benedict Mihalcea tel. – 0724 963 683 0766 572 804 Cont bancar deschis la sucursala B.R.D. Roşiorii de Vede:RO52 BRDE 350S V283 6750 3500