Parohia ,,Cuvioasa Parascheva” – Orbeasca de Jos (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,ECONOMIC] Satul Orbeasca de Jos împreună cu satul Orbeasca de Sus și satul Lăceni alcătuiesc comuna Orbeasca, organizată în anul 1950. Numele localității Orbeasca apare în anul 1551 în registrele vigesimale ale Brașovului. Denumirea de Orbeasca se datorează desișului pădurii, care era întunecoasă, sau de la un cioban Orbea, care ar fi fost printre primii așezați. În anul 2012 se împlinesc 400 de ani de la atestarea localității Orbeasca în Hrisovul Domnesc emis de Radu Mihnea Voievod. Localitatea este traversată de drumul județean DJ 504 (șoseaua Alexandria –Pitești).
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE[ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica  Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Orbeasca de Jos, a fost ridicată din nou în anul 1844 cu ajutorul Eufrosinei Ghica și a lui Gheorghe Romanescu, din var și cărămidă, pe locul altei Biserici mici, din scândură , de la care primim 3 icoane datate din anul 1803 și o Evanghelie greco-romană ferecată cu argint aurit, donată Bisericii de Grigore Filipescu. Pe [PISANIA]  acestei Sfinte Biserici stă scris : "Această Preasfințită Biserică s-a facut din nou cu mila și puterea Întreit Sfinte, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și prin osârdia și ajutorul Măriei sale doamnei Eufosina Ghica și cu ajutorul tuturor locuitorilor de aici, și prin înțelegerea domnului polcovnic Gheorghe Romanescu, fiind arendaș în vremea aceea, în zilele Prea Luminatului și Prea Înălțatului nostru domn Gheorghe Heofit, mitropolit a toată Valahia, ce s-a facut la leat 1844, octombrie 6" [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Mărimea Bisericii este impresionantă, stilul este bizantin, cu turlă și cruce deasupra, construită din cărămidă, formă de corabie, rotundă la absida  Altarului, are zid în grosime de 0,65 m, fiind așezată pe o temelie înaltă și solidă. Pictura bisericească de stil bizantin a fost realizată de doamna pictor Maria și Pr. Ștefan Sofronia din București. La acel timp, preot paroh era Tomescu Dumitru, cântăreț Coman Stelian și epitrop Florea M. Ilie. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica a deținut mai multe cărți vechi și rare între care : "Octorihu Mare "(Râmnic 1763), "Cazanie" (Râmnic 1792), "Apostol" (Râmnic 1794), "Evanghelie" (Sibiu 1806), "Antologhion" (1864).
 [ȘIRUL PREOȚILORPAROHI] De-a lungul timpului, preoți parohi au fost: Tomescu Dumitru, Popa Costel, Andreica Ionuț, iar în prezent parohul bisericii este Sârmă Emil. 
C. CIMITIRUL. Cimitirul se află în curtea bisericii, în el sunt înmormântați vrednicii de pomenire Pr. Tomescu Dumitru și Pr. Popa Costel.
D. ACTIVITATI CULTURALE SI FILANTROPICE IN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]  Nu este cazul.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  În prezent preotul paroh organizează pelerinaje pe la mănăstirile din țară. Există și o frumoasă colaborare între Biserică - Școala generală și Grădiniță.
F. DATE CONTACT PAROHIE. [HRAM]  ,,Cuvioasa Parascheva” [ADRESA] comuna Orbeasca de Jos, județul Teleorman, oficiul poștal 147237 [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

B I B L I O G R A F I E : FLOREA, Cătălin Ionuț, Monografia Comunei Orbeasca, Județul Teleorman, Editura Paca, București, 2012.