Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”-Albești (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Încă din secolul al III-lea d. Hr. putem vorbi, conform descoperirilor arheologice, despre aşezări omeneşti ce demonstrează că aceste meleaguri au fost populate. În anul 1512, în timpul domniei lui Neagoe Basarab, sătenii, izgoniți din ţinutul lor, se vor aşeza pe actuala vatră a satului Albeşti, formând din nou comunitatea din vechea aşezare. Acelaşi domnitor dăruieşte, drept mulţumire pentru serviciile aduse, paharnicului (sau postelnicului) său, o moşie de 2000 de stânjeni lungime şi 1000 de stânjeni lăţime cu zapis de întărire şi plan de hotărnicie. Pe respectiva moşie se afla comunitatea de care aminteam mai sus la care s-au adăugat şi alte familii de clăcaşi aduse de peste Olt, care şi-au format un cătun separat denumit mai târziu Dulceanca. Fiul său va dărui o parte din moşie bisericii Sfântul Spiridon din Bucureşti primind în schimb 5 livre de ceară curată din care să ardă lumânări în biserica satului în amintirea daniei sale. Multă vreme întreaga zonă a fost sub administrarea bisericii amintite şi chiar a purtat numele ei în scriptele oficiale. În catagrafia anului 1832, satul apărea cu un număr de 73 de familii de clăcaşi, număr ce va creşte constat în catagrafiile următoare, ajungând la cea din 1938 la 480 de familii. La împroprietărirea din anul 1921 pământul a fost dat locuitorilor, iar restul a fost vândut. Legendele locului spun că numele de „Albeşti” se pare că provine de la o hangiţă pe nume Alba, provenită din Albota-Gorj împreună cu alte familii, care şi-a deschis cârciumă în punctul cunoscut azi sub numele de Piscul Gol (în acest loc, pe hărţile secolului al XVIII-lea apărea o localitate cu numele „Muşeteşti”). În satul Albeşti s-a născut la 2 iulie 1916 profesorul, dirijorul, compozitorul şi etnomuzicologul Dumitru D. Stancu. 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Construcţia actualei biserici din Albeşti a început în anul 1913, pentru ridicarea ei contribuind  întreaga comunitate. În arhivă s-au păstrat detalii doar în ceea ce priveşte catapeteasma, stranele, uşile şi ferestrele, obiecte ce au fost lucrate de un cunoscut meşter local, Marin Dogeanu. Fundaţia lăcaşului de cult este din beton, iar pentru acoperiș s-a folosit tablă zincată, materiale mai rar folosite la construcţii în perioada respectivă. Pereţii au fost împodobiţi cu pictură în ulei de către pictorii Constantin Zaharescu şi Ion Băleanu. Lăcaşul a fost sfinţit în anul 1924 de către Înaltpreasfinţitul Miron Cristea, Mitropolitul Primat şi viitorul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În anul 1933 au fost adăugate două turle mai mici, pe naos. În urma cutremurului din anul 1977 biserica a suferit avarii la turlă principală şi la structura de rezistenţă, necesitând reparaţii de anvergură la care au contribuit întreaga comunitate. Începând cu anul 1990 s-au făcut lucrări generale de consolidare (se refac tencuielile interioare şi exterioare, se va schimba acoperişul în totalitate, reproiectându-se doar cu o singură turlă, aşa cum fusese prevăzut iniţial). Biserica a fost resfinţită la 12 iunie 1994 de către Preasfinţitul Episcop Calinic Argeşeanul în prezenţa unui sobor de preoţi şi numeroşi enoriaşi. În anul 2008 sfântul lăcaş s-a înnoit prin instalarea unei centrale termice şi procurarea de candelabre noi, iar în anul 2010 consiliul parohial a hotărât ridicarea unei noi clopotniţe în locul  celei vechi. Construcţia impunătoare, înaltă de aproximativ 14 m şi unică prin arhitectură, cuprinde la bază şi cancelaria parohială. Textul [PISANIEI]: „Această sfântă şi dumnezeiască biserică cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil a fost începută în anul 1914 şi s-a terminat în anul 1923 în timpul M.S. Regale Ferdinand I, sun păstorirea I.P.S Miron Cristea cu cheltuiala enoriaşilor întregii comuni. Pictori Constantin Zaharescu şi Ion Băleanu. Sub păstorirea P.S Calinic, Episcop de Argeş şi Teleorman şi prin osârdia preotului paroh Niţu Dumitru şi a întregii comunităţi, biserica a fost restaurată în întregime. Pictor Nicu Dascălu.”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este o construcţie din cărămidă (pe fundaţie de beton) în formă de cruce cu lungimea de 28 m, lăţimea de 9 m (în dreptul absidelor 13 m), înălţimea până în vârful turlei de 12 m, grosimea zidurilor 0,80 m și un număr de 10 ferestre. Sfântul lăcaș are o singură turlă, de formă hexagonală, așezată pe pronaos, construită din lemn, îmbrăcată cu tablă în solz şi prevăzută cu 3 ferestre. Biserica are forma de navă falnică, cu pridvor închis, cu o singură turlă în opt laturi acoperită cu tablă şi câte o fereastră pe fiecare latură. Turla așezată pe o bază pătrată se află deasupra pronaosului. Biserica este zidită din cărămidă subțire, dar are ziduri groase, care îi dau multă rezistență și îi creează imaginea de soliditate. Exteriorul este tencuit şi acoperit cu praf de piatră şi ciment alb, oferind o imagine de puritate şi noblețe. Pe acest alb imaculat se află pictate, la înălțimea de 4m de la sol, medalioane cu sfinți, de jur împrejurul bisericii. Fațada este foarte simplă, cu o intrare obișnuită, deasupra ei fiind înfățișată la mare înălțime o pictură cu hramul bisericii. [PICTURA] Interiorul bisericii este repictat în anul 1993 de pictorul Nicu Dascălu. [ANEXE]  Biserica deține ca și anexe Clopotniţa, Cancelarie și Casa parohială. În curtea bisericii, la iniţiativa veteranilor de război din comună, s-a amenajat un monument în memoria eroilor locali căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Deasupra soclului de piatră, pe care sunt încrustate numele lor, a fost ridicată o cruce de marmură. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Ioan Mitroi, pr. Mihai Ionescu, pr. Ioan Răducă, pr. Stelea Pătrăşescu, pr. Dumitru Niţu.

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI[ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”; [ADRESA] Sat Albeşti, Comuna Vedea, jud. Teleorman, cod poştal 147431.

Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: IORGA, Nicolae, Istoria românilor în chipuri icoane, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992.