Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Zimnicea (Protopopiatul Alexandria)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.3.69.]


B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Ctitorii ei sunt Vencu Nabudcov cu soția sa Anastasia şi fiul lor Constantin, familie de negustori localnici, care au construit-o în 1880 din pământ bătut cu dimensiunile: lungime 13 m., lăţime 3 m., iar în interior având bolta îmbrăcată cu scândură. Înălţimea pe mijloc este de 5 m. Destinaţia ei iniţială a fost „Capelă de cimitir”, ca paraclis al parohiei Sfinţii Apostoli din oraş, care a cedat-o parohiei „Sfinţii Arhangheli”, în anul 1960, deoarece, aceasta o şi folosea ca biserică parohială încă din anul 1948, când avea numai 10 ani de la înfiinţarea ei, ca a treia parohie a oraşului; deci parohia aceasta datează din anul 1938. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Clădirea bisericii are forma de navă, având 19 m lungime și 8 m lățime și în timp a suportat o serie de lucrări de reparații și modernizări. Între anii 1938 – 1948, primul preot paroh, Georgescu Gheorghe, fondatorul acestei parohii, a slujit în capela gimnaziului din localitate, iar în 1948 suplinea parohia P.C. Protos. Dionisie Lungu, care ne mai având unde sluji, a renovat această capelă. S-au refăcut zidurile din partea de nord şi est din cărămidă, pe acoperiş au fost puse olane peste tablă, iar în faţă, la intrare, s-a construit un pridvor mic de 2 m. pe 1,50 m., din lemn. Din scriptele parohiale rezultă că, această capelă a fost renovată şi în 1960, preot fiind P.C. Loghin Anatolie, care a păstorit aici între 1948 – 1966. Reparaţiile au constat în refacerea tencuielilor exterioare. În anul 1966, luna octombrie a venit aici ca preot-girant P.C. Preot Popescu Gh. Ioan, de la parohia Suhaia, care, devenind paroh titular la 1 mai 1967, a construit, începând chiar din acel an şi în cel următor – 1968 – un nou pridvor, încăpător, cu dimensiunile de 6/4 m., din cărămidă, cu boltă arcuită pe şipcă şi rabiţ, din glet de ipsos. Tot în acest timp s-au înlăturat obloanele din scândură de la cele trei ferestre ale capelei şi s-au adăugat cercevele exterioare, deoarece, cele vechi putreziseră. Altă lucrare efectuată în aceşti ani, 1967 – 1968, a fost înălţarea Altarului cu două trepte, deoarece altarul era la nivelul restului bisericii şi s-a reparat tot mobilierul, apoi s-a vopsit de două ori tot interiorul. Aceste lucrări interioare s-au executat sub conducerea preotului Popescu Ion, ajutat de cântăreţul Cocoş Ştefan, epitropul casier Ion Albu şi consilierul Costea Prună. A fost, de asemenea, necesar a se modifica uşile împărăteşti şi cele diaconeşti spre a putea fi pictate după cuviinţă. Cele vechi – diaconeşti – erau sus în formă de triunghi, acum fiind drepte. Tâmpla erau din scândură cu şipcă la încheietură, s-a înlăturat şipca şi s-a îmbrăcat cu placaj de 5 mm. Pe Catapeteasmă s-au pictat în aceşti ani 6 icoane mari şi s-au restaurat două. Biserica nu era pictată, pereţii fiind împodobiţi cu icoane. Între anii 1974-1977, sub păstorirea preotului paroh Ioan Sandu, s-a renovat interior şi exterior şi s-a pictat pentru prima dată. În anul 2004, sub păstorirea preotului paroh Bubureanu Filip, s-a restaurat interior şi exterior şi s-a construit o trapeză. Resfinţirea s-a făcut, în același an, de către Preasfinţitul Părinte Episcop Galaction. [PICTURA] Între anii 1974-1977 s-a pictat pentru prima dată de pictorul Voicu Pascu. Pictura a fost restaurată, în 2004, de pictorul Constantin Zlotea. [ANEXE] În anul 1986, sub păstorirea preotului Ion Turnagiu, s-a construit clopotniţa. iar în anul 2004 s-a construit o sală de mese. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Parohia nu deține obiecte cu valoare de patrimoniu. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţi slujitori la această biserică-capelă au fost: între anii 1938-1948, Preotul Georgescu Gheorghe fondatorul parohiei; în 1948 a suplinit Protos. Dionisie Lungu; între anii 1948-1966, Preotul Anatolie Longhin; din 1966 Preotul Popescu Gh. Ioan: ca paroh girant între 10 octombrie 1966 – 1 mai 1967, fiind titular la parohia Suhaia; iar de la 1 mai 1967 paroh titular la această parohie, transferat la cerere prin concurs. Urmează preoţii Vasile Popescu, Sandu Ion şi Ion Turnagiu. În anul 1991 este numit preot paroh Bubureanu Filip, iar actualul paroh este Preotul Martinescu Mihai.


C. CIMITIRUL. Parohia deține cimitir, însă nu există date cu privire la istoric și nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.


D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE  ÎN  TRECUT [ACTIVITATE  CULTURALĂ,
ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]  De-a lungul anilor, preoții slujitori au avut în cadrul parohiei activități gospodărești și filantropice. Au fost împărțite haine și mâncare celor nevoiași, s-au organizat pelerinaje la sfintele mânăstiri din țară și s-au ținut lecții de catehizare. Actualul preot slujitor colaborează la editarea ziarului local, numit „Zimidava”, fiind semnatorul unor articole cu caracter moral-religios.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” [ADRESA] str. Mircea Vodă, nr.3, oraș Zimnicea, județul Teleorman, cod poștal 145400 [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.