Parohia ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil”-Dulceanca (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.64.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  Biserica a fost construită la începutul secolului XIX însă detalii despre trecutul ei nu s-au păstrat decât în [PISANIA] bisericii: „Această sfântă biserică cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil a fost zidită fără temelie între anii 1806-1809 cu contribuţia credincioşilor parohiei. Suferind avarii de arhitectură, biserica a fost restaurată în 1991, sub păstorirea Preasfinţitului Calinic, Episcopul Argeşului şi Teleormanului, cu evlavia credincioşilor parohiei, prin osârdia preotului Niţu Dumitru şi a consiliului parohial. Biserica a fost pictată în anul 1991, cu osteneala epitropului Stancu Ion şi cu grija cântăreţului Ştefan Chivu de către pictorii Nicolae Badiu şi Adriana Raicu”. Demn de menţionat mai poate fi şi textul de pe crucea ce străjuieşte, în partea dreaptă a sfântului lăcaş, mormântul preotului Ioniţă Hristache Moşteanu, slujitor al bisericii din Dulceanca. Cuvintele preotului sunt de fapt un îndemn pentru generaţiile viitoare de a nu uita că, în scurgerea timpului, suntem trecători pe acest pământ iar viaţa va trece ca „roua şi aburul de dimineaţă”:„Aici repună Ioniţă Hristache Moşteanu, decedatu 1866. Fraţilor, surorilor, rude, streini opriţi-vă, cetiţi aceste că şi eu am fostu omu în lume ca d-tră. Jalnica sortă mort(e)a răpindu-mi viaţă amu trecutu către Dom-l. Lăsându fie ne-vrâsnicei azi (…) 1866 (...) cându Ilie D. Ipurescu, ginerealu meu, muridi. Ca acestu monumentu urează moştenitori de vecei eumei.”[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este o construcţie din cărămidă, în formă de navă cu lungimea de 18 m, lăţimea de 6 m, înălţimea până în vârful turlei de 11 m, grosimea zidurilor 0,70 m şi un număr de 8 ferestre. Sfântul lăcaş are o singură turlă, hexagonală, aşezată pe naos, îmbrăcată cu tablă dreaptă şi un  pridvor închis, nepictat. Catapeteasma din lemn este dreaptă şi are cu două registre picturale. [PICTURA] Nu sunt date. [ANEXE] Biserica deține o clopotniță. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare.[ȘIRUL PREOȚILOR] pr. Ioniţă Hristache Moşteanu, pr. Pantelimon Ştofârţă, pr. Viorel Bădici, pr. Ion Raducă, pr. Tudor Răducă, pr. Niţu Dumitru și pr. Octavian Ganea. C. CIMITIRUL Parohia deține un cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu sunt date.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu sunt date.
	
F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] ,,Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil ”;  [ADRESA] Sat Dulceanca, comuna Vedea, județul Teleorman, cod poștal 147433

Nu are telefon și site oficial.