Parohia „Sfântul Ilie”- Roșiorii de Vede (Protopopiatul Roșiorii de Vede)

 A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] [vezi parohia VIII.1.47.]

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI]  [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este situată în strada I.L. Caragiale numărul 149 (Vechii Roşiori). Ctitorită iniţial de negustorul roşiorean Neagu Mălurescu în anul 1804, biserica a fost înlocuită cu una de zid la anul 1833, de către Andrei Teodor Desu şi soţia sa, Bălaşa. [PISANIA] originală a fost deteriorată şi nu a mai fost fixată în zid. Acum deasupra  uşii de intrare în pronaos se află o pisanie pictată, care aminteşte de zidirea din 1833 şi câteva din renovările făcute bisericii. Renovarea din 1914, despre care se spune că a fost rezidire, a însemnat reparaţii generale interioare şi exterioare continuate cu renovarea din 1925, când se adaugă pridvorul, se pun stranele de lemn şi se [PICTEAZĂ] biserica de pictorul George Albany. Înainte de repictare, în pronaos erau mai multe tablouri murale, care nu s-au păstrat. În anul 1933 se construieşte actuala clopotniţă din bunăvoinţa enoriaşilor, dar mai ales prin deosebita hărnicie şi sacrificiu a părintelui Ioan Stănescu. Clopotul a fost donat de Ionel Anastasescu şi Traian Arizan, doi oameni de vază ai oraşului. O altă renovare a avut loc între anii 1965-1966, când se fac reparaţii exterioare şi se face o spălare a picturii de către pictorul Tudor Nicolae. După cutremurul din 1977, se fac lucrări de consolidare şi reparare, iar în 1982 se repictează biserica de către pictorul Nicolae Albani, ajutat de Constantin Neagu şi Ioan Dubăleanu. După 1990 biserica intră într-un proces de schimbare iniţiat de preotul Paul Sorin Grecu şi continuat de preotul Mircea Ionescu. A fost schimbat acoperişul în proporţie de 50 %, s-a reparat tencuiala exterioară şi interioară, a fost făcută o nouă pictură de pictorul Alexandru Pătraşcu, au fost făcute alei din beton în curtea bisericii şi reparată împrejmuirea. În anul 1996 se face resfinţirea bisericii în prezenţa Preasfinţitului Calinic Argeşeanul, Episcop al Argeşului şi Teleormanului. Începând cu anul 2002 biserica a avut un nou preot în persoana lui Iulian Nicu Nistor, al doilea preot fiind Stelian Nistor, fratele mai mic al preotului paroh. Anul 2003 va găsi biserica într-un amplu proces de renovare care însemna de fapt o subzidire care va opri alterarea pereţilor şi înaintarea igrasiei, făcându-se retencuirea exterioară. [ANEXE] Tot acum se renovează şi clopotniţa, căreia i se adaugă două încăperi. În anul următor se acoperă cu podea de lemn altarul, iar în biserica se pune gresie. De asemenea se schimbă tabla bisericii în proporţie de 50% şi tabla clopotniţei, ce era grav avariată. Biserica Sfântul Ilie este construită din cărămidă, în formă de navă, având o lungime de 22 m, lăţimea de 8, 20 m, o înălţime de 14 m până în vârful turlei şi grosimea zidurilor de 0,75 m. Sfântul lăcaş are un număr de 9 ferestre şi o catapeteasmă din lemn cu două registre picturale. Biserica are 3 turle. Cea mare, de formă octogonală, aşezată pe naos, este construită din lemn şi îmbrăcată cu tablă în solz. Celelalte două turle, aşezate pe pronaos, sunt de dimensiuni mai reduse. Zidite în formă cilindrică şi aşezate pe un postament paralelipipedic, turlele sunt particulare ca formă, unice în zona noastră [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Nu este cazul. [ȘIRUL PREOȚILOR] Iordan Cicic (1837-1850), Petre Codai (1851-1883), Nicolae Bleescu (1883-1816), Ioan Stănescu (1916-1964), Aurel Ionescu (1963-1985, fost protoiereu), Paul Sorin Grecu (1985-1992), Mircea Ionescu (1992-2002), Iulian Nicu Nistor ( din 2002), Stelian Nistor (din 2002).  

C. CIMITIRUL Parohia deține cimitir alături de alte 4 parohii învecinate. Nu se cunosc date suplimentare.   

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE [HRAM] „Sfântul Ilie”; [ADRESA] Strada I.L. Caragiale nr 149, Roșiorii de Vede, jud. Teleorman, cod poștal 145100.
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.